معرفی

مدیریت جنگل آموزشی- پژوهشی دانشکده یا سری ۳ آغوزچال با مساحت كل ۱۷۸۱ هكتار در سال ۱۳۸۱ به دانشگاه تربیت مدرس واگذار گردید. این جنگل دارای ۶۴۰.۵ هكتار جنگلهای قابل بهره برداری ۱۱۳۱ هكتار عر صه‌های حفاظتی می‌باشد. کمترین ارتفاع آن ۱۵۰ متر از سطح دريا در قطعه ۳۰۱ تا ارتفاع ۱۸۰۰ متر از سطح دريا ( قطعه ۳۱۱) بين عرض جغرافيايی "56 ، 32 ، º 36 - " 23 ، 29 °36 و طول جغرافيايی "39 ، 47 ،º51–"20 ، 43 ، º51 گسترده شده است .
اين سری از شمال به يال سراسری بنام رزن هم مرزبا سری 2 ( فرمونيچال ) واز جنوب به يال سراسری كردپی و هم مرز سری ۶ ( نهرود بار) و از غرب به يال سراسری كتو هم مرز با سری ۴ ( شيوا دره ) ودره سراسری و بزرگ كجور هم مرز با سری ۵ (مور ) و از شرق نيز به يال بزرگ و سراسری گلين ،آغوز چال و مرز حوزه ۴۸ ( گلند رود ) محدود ميگردد .
اكثريت دامنه‌های اين سری درجهت شمالی و شمال غربی تا شمال شرقی قرارگرفته اند. در جنگل آموزشی – پژوهشی دانشگاه گونه‌های با ارزش درختی نظير سرخدار، بارانک، ملچ، ون، گیلاس وحشی، راش، توسكا، پلت، نمدار، شيردار و بلوط به همراه گونه‌های نظير انجيلي، خرمندی و لیلکی استقرار دارند.
در جنگل دانشکده پستاندارانی چون مرال، شوکا، خرس قهوه‌ای، پلنگ، شغال، گرگ، گربه جنگلی و سمور جنگلی و پرندگانی نظیر قرقاول و کبوتر جنگلی زیست می‌کنند.

مهمترین اهداف دانشگاه در مدیریت این جنگل عبارت است از

الف - اهداف آموزشی پژوهشی : استفاده از جنگل بعنوان بستر آموزش‌های عملی به دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی
ب – اهداف پژوهشی: انجام پژوهش‌های دانشجویی در قالب رساله‌های کارشناسی ارشد و دکتری و طرح‌های پژوهشی اساتید و طرح‌های مشترک با مراکز پژوهشی داخلی و خارجی

امکانات

این مجموعه دارای ساختمان به مساحت ۸۵۰ متر مربع در ۳ طبقه که شامل ۲ سالن مجزا با ظرفیت حدود ۴۰ نفر، یک سوئیت ۳ خواب، آشپزخانه مجهز و سالن غذا خوری که دارای امکانات اداری، آموزشی، استراحت گاهی و رفاهی جهت اسکان استادان و دانشجویان در زمان انجام پروژه‌های تحقیقاتی و همچنین برگزاری اردو های علمی و فرهنگی و طبیعت گردی می باشد.

Forest
Forest
Forest

Forest
Forest
Forest