دوشنبه 8 بهمن 1397 1234

انعقاد تفاهم نامه همکاری گروه آمار دانشگاه با شرکت فعال در حوزه تحقیقات بازاریابی

گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس در راستای فراهم آوردن زمینه های ارتباط با صنعت، تفاهم نامه همکاری با شرکت راهبر بازار، که یکی از مراکز فعال در حوزه تحقیقات بازاریابی در کشور است منعقد کرد.

انعقاد تفاهم نامه  همکاری گروه آمار دانشگاه با شرکت فعال در حوزه تحقیقات بازاریابی

لیلا صالحی دبیر انجمن علمی دانشجویی آمار دانشگاه در گفتگویی اظهار داشت: در دنیای امروز، رابطه ای مستقیم بین توسعه فناوری و پیشرفت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور برقرار است. به طوری که می توان گفت فناوری عامل اساسی برای ایجاد ثروت، دانایی و توانایی کشورها بوده و ابزاری قدرتمند در توسعه ملی به شمار می آید.
وی گفت: بر همین اساس، گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس در راستای فراهم آوردن زمینه های ارتباط با صنعت، تفاهم نامه همکاری با شرکت راهبر بازار، که یکی از مراکز فعال در حوزه تحقیقات بازاریابی در کشور است منعقد نمود.
صالحی افزود: در راستای موضوعات تفاهم نامه، گروه آمار به منظور آشنایی اعضای شرکت راهبر بازار با دانشجویان و ایجاد همکاری های متقابل، پیشنهاد برگزار کارگاه آموزشی توسط شرکت مذکور را مطرح کرد که با توجه به نیاز امروزه صنایع به علوم دانشگاهی و همچنین با توجه به حوزه های مطالعاتی اساتید و دانشجویان گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس، شرکت مذکور از این پیشنهاد استقبال نمود.
دبیر انجمن علمی دانشجویی آمار با اشاره به اینکه انجمن دانشجویی گروه آمار هماهنگی های لازم برای اجرای یک کارگاه آموزشی را فراهم آورد، گفت: کارگاهی تحت عنوان کلیاتی در تحقیقات بازاریابی و نقش آمار در آن توسط مهندس افشین وفادار رئیس شرکت راهبر بازار و با همکاری خانم شهرزاد خطیبی، 22 دی ماه در دانشکده علوم ریاضی برگزار گردید.
وی افزود: در این کارگاه، اعضای هیات علمی و جمعی از دانشجویان ارشد و دکترای گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس شرکت فعال داشتند. بخش پایانی کارگاه به پرسش و پاسخ و بحث و بررسی موضوعات مربوط اختصاص یافت، به طوری که دانش به روز و سطح علمی بالای دانشجویان مورد توجه برگزارکنندگان کارگاه قرار گرفت و قرار شد جلسات بیشتری به منظور آشنایی با حوزه های کاری شرکت راهبر بازار و همکاری متقابل برگزار گردد.