کارشناسی‌ارشد


 
ردیف نام نام خانوادگی دوره سال ورود
1 مجيدي فاطمه روزانه 1393
2 عزت پناه عبدالله روزانه 1394
3 يوسفي اعظم روزانه 1395
4 سوادكوهي پگاه روزانه 1395
5 شعاعي ناييني زهرا روزانه 1395
6 رحماني فر الناز روزانه 1395
7 رنجبر اميرعلي روزانه 1395
8 شاملي رشيد روزانه 1395
9 عجايبي سيدمحمدباقر روزانه 1395
10 مهربان چكوسري محمد روزانه 1395
11 نيازي شهركي جواد روزانه 1395
12 چامه الهام روزانه 1395
13 پولادي برج پريسا روزانه 1395
14 معروف خاني پريسا روزانه 1395
15 قاسمي كلاته زهرا روزانه 1395
16 سيدكمال سيده زينب روزانه 1395
17 اميرزادگاني معصومه روزانه 1395
18 حقي مهشاد روزانه 1395
19 خاكي شيما روزانه 1395
20 خواجه پورتادواني امين روزانه 1395
21 سويطي علي روزانه 1395
22 عالي پور عاطفه نوبت دوم 1395
23 اميري ده نمكي زهرا روزانه 1396
24 نعمت پورخشكه رود زهرا روزانه 1396
25 انصاري سارا روزانه 1396
26 قاضي زاده خسروشاهي وحيده روزانه 1396
27 يوسفي نژاد ويدا روزانه 1396
28 ذورقي شكور امين الله روزانه 1396
29 بابايي كجيدي علي روزانه 1396
30 يگانه فر علي روزانه 1396
31 محسني گويا عليرضا روزانه 1396
32 گنجي محمد روزانه 1396
33 ايزدي محمدمهدي روزانه 1396
34 ترنجي مفرد مرتضي روزانه 1396
35 اميريان دانيال نوبت دوم 1396