متن کامل خبر


 
جلسه دفاع : بیژن برقی - مهندسي فرآيند

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پايان نامه

عنوان پایان نامه :  تعیین سینتیک واکنشهای پیچیده شکست کاتالیستی گاز مایع و کاهش فعالیت کاتالیستZn/ZSM5
 

 • ارائه  کننده: بیژن برقی
   
 •   استاد راهنما: دکتر رامین کریم زاده
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر یداله مرتضوی (دانشگاه تهران) ، دکتر روئین حلاج (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر سید مجتبی صدرعاملی ، دکتر حسن پهلوان زاده
   
 • مکان: دانشکده فنی مهندسی ، طبقه 1- ، اتاق سمینار 1-
   
 •   تاریخ: 1395/12/14
   
 •  ساعت: 16:00


 چکیده

شکست کاتالیستی آلکان‌های سبک یکی از راه‌های کاربردی برای تولید اولفین‌های پر مصرف صنایع پتروشیمی است که بارزترین مزیت آن کاهش مصرف انرژی و دمای شرایط عملیاتی فرایند است. همچنین با توجه سختگیری در قوانین زیست محیطی به جهت شرایط عملیاتی بالا و تولید گازهای گلخانه‌ای، فرایند شکست کاتالیستی مورد توجه قرار گرفته است. کاتالیست ZSM-5، جهت تولید اولفین‌های سبک، به دلیل گزینش‌پذیری و سطح بالا، اسیدیته و پایداری مناسب برای واکنش کاتالیست مناسبی برای انجام تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود. گاز مایع که عمدتاً از پروپان و بوتان تشکیل شده، سوخت مناسبی برای تولید انرژی است. این خوراک تحت شرایط مناسب عملیاتی منبع مهمی برای تولید اولفین‌های سبک به شمار می‌آید، که حضور بخار به مقدار کم در خوراک نیز در جهت مطلوب تولید اولفین‌های سبک موثر است. در این پروژه، پس از اصلاح زئولیت از تبادل یون ZSM-5 و تعیین مشخصات ، کاتالیست‌ زئولیتی ZnZSM-5 تهیه شد که شکست کاتالیستی گاز مایع بر روی آن جهت تولید اولفین‌ در دمای 566 تا °C 633 مورد مطالعه قرار گرفت. علاوه بر آن در این مطالعه، مکانیسم شکست کاتالیستی گاز مایع در مجاورت ZnZSM-5، شامل مراحل شکست (پروتولیتیک و شکست β)، انتقال هیدرید، جذب و دفع اولفین‌ها و ایزومریزاسیون به صورت واکنش‌های ابتدایی سطحی با تکیه به واکنش‌های پیچیده پیشنهاد شد. برای واکنش الیگومریزاسیون، پلیمریزاسیون و تشکیل محصولات سنگین از روش واکنش فشرده استفاده گردید. ضمن این واکنش، کاهش فعالیت کاتالیست نیز به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت که در آن اثر کک، کلوخه شدن و آلومینیوم زدایی به صورت جزئی بحث شد. برای بدست آوردن بالاترین مقدار بازدهی اولفین‌های سبک اتیلن و پروپیلن، یک طراحی ترکیبی مرکزی بکار گرفته شد که در آن مقادیر بهینه مقدار روی موجود در کاتالیست، مقدار بخار در خوراک و دمای واکنش حاصل شد. مطابق نتایج حاصله از پاسخ بازده الفین‌های سبک اتیلن و پروپیلن در ابتدای واکنش، مقادیر بهینه 0/96 %wt مقدار روی در کاتالیست، 1/86 نسبت بخار و دمای °C 633/6 بدست آمد. بازده ابتدایی الفین‌های حاصل شده از طراحی آزمایش 28/20 %wt برای اتیلن و 22/34 %wt برای پروپیلن می‌باشد.

 کلمات کلیدی

شکست کاتالیستی، گاز مایع، بازده اولفینهای سبک، واکنش پیچیده، فعالیت

 

 

16 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 884