متن کامل خبر


 
جلسه دفاع : عماد جعفری ندوشن - مهندسي پلیمر

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان نامه

عنوان پایان نامه :  کنترل زبری سطح بر آب‌گریزی ورق پلیمری
 

 • ارائه  کننده: عماد جعفری ندوشن
   
 •   استاد راهنما: دکتر نادره گلشن ابراهیمی
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر محمد جعفر عبد خدائی (دانشگاه صنعتی شریف/ دانشکده مهندسی شیمی)
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر مهرداد کوکبی
   
 • مکان: دانشکده مهندسی شیمی، اتاق 351
   
 •   تاریخ: 1395/12/14
   
 •  ساعت: 8:30


 چکیده

سطوح فوق‌آب‌گریز در دهه‌های اخیر توجه ویژه. ویژگی‌هایی همچون خود تمیزشوندگی و خاصیت ضدچسبندگی در سطح‌های فوق‌آب‌گریز باعث شده تا چشم‌انداز تحقیق در زمینه ساخت این سطوح به سوی کاربردهای نوین و بالقوه آن، به عنوان نمونه تحقیقات رو به رشدی در زمینه ساخت سطوح ضدباکتری و تجهیزات نوری و پزشکی خودتمیزشونده در حال شکوفایی است. بااین‌حال، چالش‌هایی مانند هزینه ساخت بالا، عدم پایداری خاصیت فوق‌آب‌گریزی و استفاده از ذرات و افزودنی‌هایی که خواص توده ماده را تغییر می‌دهند، مانع تولید تجاری بسیاری از سطوح ساخته شده در مقیاس آزمایشگاهی بوده است. در این پژوهش برای غلبه بر این چالش‌ها، تلاش شده تا با کنترل ناهمواری سطح، نیاز به افزودن مواد شیمیایی برای ایجاد خاصیت فوق‌آبگریزی مرتفع شود. همچنین نقش اصلاح حرارتی، به عنوان راهکاری برای ایجاد ناهمواری‌های نانومتری و سلسله‌مراتبی بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، انتخاب دقیق الگوهای سطحی در ایجاد ناهمواری می‌تواند به تنهایی خاصیت فوق‌آبگریزی را ایجاد نماید، چنانکه ساخت سطح با الگوی بهینه (از شبیه‌سازی مدل اکسترند) بدون افزودن پوشش‌های ثانویه، فوق‌آب‌گریز شد. کارکرد اصلاح حرارتی در ایجاد سطوح فوق‌آب‌گریز یکپارچه با الگوی سلسله‌مراتبی از دیگر دستاوردهای این پژوهش است.

 کلمات کلیدی

فوق‌آب‌گریزی، ناهمواری، الگوی سطحی، سلسه‌مراتبی، اصلاح حرارتی.

 

 

14 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 848