متن کامل خبر


 
جلسه دفاع : سجاد مظاهری - مهندسي فرآيند

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان نامه

عنوان پایان نامه :  گوگردزدایی دیزل در ستون جذب توسط جاذب های صنعتی
 

 • ارائه  کننده: سجاد مظاهری
   
 •   استاد راهنما: دکتر رامین کریم زاده
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر کبرا پورعبدالله
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر حسن پهلوانزاده
   
 •   استاد مشاور: دکتر مسعود مفرحی
   
 • مکان: دانشکده مهندسی شیمی، کلاس 4P
   
 •   تاریخ: 1395/11/13
   
 •  ساعت: 13:00


 چکیده

سوخـتهای فسیلی مهم ترین منبع انرژی در جهان به شمار می‎آیند و استفاده از این منبع عظیم و با ارزش برای تولید سوخت‎های تجاری جهت امور حمل و نقل برای وسایل نقلیه در دنیای امروز بسیار مهم است. این تحقیق به گوگردزدایی از دیزل تجاری توسط جاذب‎های صنعتی پرداخته است. در این تحقیق از روش جذب سطحی توسط جاذب های تجاری و صنعتی برای گوگرد زدایی بهره گرفته شده است. این تحقیق به دو بخش مهم تقسیم می‎شود. که به این شرح است: در بخش اول ابتدا در این تحقیق سعی بر گرد آوری و آزمایش انواع جاذب‎های تجاری مورد استفاده برای این کاربرد به خصوص شده است. سوخت مورد استفاده در این مرحله از تحقیق، سوخت هیدروکربن سنگین است. جاذب ‎های گرد آوری شده کربن فعال تهیه شده از پوسته پسته، مولکولارسیو13x ، 5-ZSM، Y، NaY، USY و در آخر HY هستند که مورد آزمایش قرار گرفتند. از بین این جاذب ‎ها، زئولیت HY بهترین عملکرد را برای جذب ترکیبات گوگرد دار موجود در سوخت دیزل را دارد. در این مرحله بیشترین درصد جذب سطحی 2/59 درصد بوده است. در مرحله دوم این تحقیق از جاذب HY استفاده شده است. یافتن پارامترهای مدل های منتخب این فرآیند مورد بررسی قرار گرفته می شود. این تحقیق به دو بخش مطالعات سینتیکی و مطالعات تعادلی و آیزوترم تقسیم می‎شود. سوخت مورد استفاده در این مرحله، سوخت تجاری گازوئیل پالایشگاهی می باشد. در بخش مطالعات سینتیکی از مدل سویدو درجه یک، سویدو درجه دو و مدل بین ذره¬ای استفاده شده است و در قسمت مطالعات آیزوترم از 2 مدل لانگمویر و مدل فرویندلیش استفاده شده است. پارامتر های ثابت را برای هر یک از مدل ها بدست آورده و در مرحله آخر با محاسبه تابع خطای ضریب تعیین، عملکرد مدل‎ها برای این کاربرد مورد مقایسه می‎شود.

 کلمات کلیدی

کربن فعال، مولکولارسیو، زئولیت، گوگردزدایی، سوخت پالایشگاهی دیزل، سینتیک¬ها، آیزوتزم¬ها

 

 

10 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 870