زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مسعود رضائی شیلات استاد شیلات-عمل آوری محصولات شیلاتی فرآوری آبزیان
سیدفخرالدین حسینی شیلات استادیار شیلات-عمل آوری محصولات شیلاتی نانوزیست فناوری آبزیان