زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مسعود رضائی علوم و مهندسی شیلات استاد علوم و مهندسی شیلات- فرآوری محصولات شیلاتی فرآوری آبزیان فرآوری آبزیان
سیدفخرالدین حسینی علوم و مهندسی شیلات استادیار علوم و مهندسی شیلات- فرآوری محصولات شیلاتی نانوزیست فناوری در فرآوری آبزیان بسته بندی های زیست تخریب پذیر و زیست نانوکامپوزیت
مهدی طبرسا علوم و مهندسی شیلات استادیار علوم و مهندسی شیلات- فرآوری محصولات شیلاتی ترکیبات غذا-داروی دریایی (زیست فعال) تولید فرآورده های با ارزش افزوده دریایی