حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


امیر عبداله زاده
معاون آموزشی و دانشجویی


مرتضی احمدی
معاون پژوهشی


احسان طاهری نساج

مدیران گروه‌ها


فرآوری مواد معدنی


محمدرضا خالصی
نانو مواد


سهراب سنجابی
خوردگی و حفاظت از فلزات


تقی شهرابی فراهانی
سرامیک


رسول صراف ماموری
استخراج


احمدرضا صیادی
مکانیک سنگ


كامران گشتاسبی گوهرریزی
شناسایی و انتخاب مواد


رضا میراسمعیلی