متن کامل خبر


 
اطلاعیه اداره خوابگاه‌ها در خصوص انتخاب رابط‌ و مسئول خوابگاه‌ کوثر

خلاصه خبر: به اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند، اداره خوابگاه‌ها برای تکمیل رابط‌های خوابگاهی نیاز به یک نفر دانشجو به عنوان مسئول خوابگاه دارد.

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم ساکن در خوابگاه کوثر می‌رساند، اداره امور عمومی برای تکمیل رابط‌های خوابگاهی نیاز به یک نفر دانشجو به عنوان رابط تأسیسات خوابگاه ذکر شده دارد. لطفاً درخواست کتبی خود را حداکثر تا ساعت اداری تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ به تأسیسات خوابگاه‌ها واقع در زیرزمین خوابگاه قدس ۱ به آقای اصغر ناظمی تحویل داده تا پس از بررسی اقدام لازم بعمل آید.

شرایط دانشجویان:

کارشناسی ارشد: ورودی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸

دکتری: ورودی ۱۳۹۶- ۱۳۹۷- ۱۳۹۸

اداره امور عمومی مدیریت دانشجویی

18 آبان 1398 / تعداد نمایش : 30