مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی


 

در سال 1368 برای نخستین بار در کشور پیشنهاد و تأسیس رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی به‌عنوان اولین رشته دانشگاهی بیوتکنولوژی کشور در دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی مطرح شد. پس از بررسی و تصویب این رشته، برای اولین بار در سال 1370 در مقطع کارشناسی‌ارشد، دانشجو پذیرفته شد و هم‌اکنون این گروه در هر دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد.
فعالیت های پژوهشی این گروه در 3 آزمایشگاه مجهز به تجهیزات بروز تحت نظارت اساتید و دستیاران پژوهشی گروه، انجام می‌شود.گروه بیوتکنولوژی به‌عنوان یکی از گروه‌های شاخص و پیشتاز در کشور درزمینه بیوتکنولوژی صنعتی است.
زمینه های پژوهشی ارائه شده برای دانشجویان حال و آینده این گروه شامل موارد زیر می‌باشد:

  • مهندسی زیست فرایند
  • بیوتکنولوژی محیط زیست
  • بیوتکنولوژی صنعتی
  • پروتئین های نوترکیب
  • فروشویی زیستی
  • مهندسی متابولیک
کاتالوگ گروه بیوتکنولوژی و زیست پزشکی