به نام خالق هستی
سلامتی به معنای نبود بیماری نیست، بلکه به معنای داشتن قدرت و توانایی جسمی و ذهنی برای یک زندگی پویاست. سلامتی یعنی سرشار از انرژی بودن، آرام و عمیق خوابیدن و شاداب بیدار شدن، سلامتی یعنی زندگی، یعنی لبخند و بالاخره یعنی احساس رضایت و خوشبختی.
نیروی انسانی سالم و شاد ارزشمندترین سرمایه هر کشوری است و دانشگاه‌ها به عنوان رکن اساسی به حرکت درآمدن چرخ‌های توسعه و پیشرفت هر کشور تربیت‌کننده این نیروهای مستعد می‌باشند. بنابراین برخورداری از سلامت فیزیکی و روانی این قشر نخبه تضمینی برای رسیدن به موفقیت‌های علمی است.
مرکز بهداشت و درمان مصمم است با برنامه‌ریزی‌های خود که متناسب با نیازها و تقاضاهای بهداشتی قشر دانشجوست و با هدف ارتقاء سلامت و ایجاد احساس رضایت در میان این گروه آینده‌ساز شکل می‌گیرد، هم جهت با سیاست‌های توسعه پایدار کشور حرکت نماید.
این مرکز با تیمی متشکل از پزشکان و پرستاران و سایر پرسنل اولویت کار خود را حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماری‌ها و نهایتاً ارائه راهکارها در هنگام بروز بیماری‌ها قرار داده است و تلاش دارد در تمام زمینه‌های مرتبط با سلامتی و ایجاد احساس رضایت در کنار شما عزیزان دانشگاهی باشد. با انتقادها و پیشنهادهای خود ما را در این زمینه یاری رسانید.