جدیدترین اخبار
نمایندگی انجمن علوم مهندسی منابع آب به پژوهشکده مهندسی آب
چهاردهمین نمایندگی انجمن علوم مهندسی منابع آب به پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس تهران به ریاست سرکارخانم دکتر سمیه سیما-رئیس پژوهشکده اعطا شد. 22دي1398
نشست تخصصی گفتگوی آزاد "عصرانه آبی"
برگزاری نشست های تخصصی گفتگو آزاد بصورت ماهانه، با نام "عصرانه آبی" از دی ماه 1398 10دي1398
برگزاری نشست پژوهشی پژوهشکده مهندسی آب به مناسبت هفته پژوهش
به مناسبت هفته پژوهش، پژوهشکده مهندسی آب نشستی را با حضور اساتید برجسته در دانشکده علوم پایه سالن جابربن حیان برگزار می نماید. 1دي1398