ردیف عنوان گروه آموزشی کارشناس تلفن
1 آزمایشگاه عمومی سنسور و بیو سنسور 8288
2 آزمایشگاه عمومی فن‌آوری‌های نوین در مهندسی عمران و معماری