هیئت رئیسه دانشکده


محمدحسین یادگاری
ریاست دانشکده
محمدحسین یادگاری
حامد باقری
معاون آموزشی
حامد باقری

مدیران گروه‌ها


فاطمه رهبری زاده
فناوری سلول های بنیادی
فاطمه رهبری زاده
رضا شهبازبگیان
فناوری آب
رضا شهبازبگیان
حسین غریبی
انرژی های نو
حسین غریبی
احمد مشاعی
سنسـور و بیوسنسـور
احمد مشاعی
حسین نادری منش
ترکیبـات مـواد زیست فعـال
حسین نادری منش