اداره رفاه


 

مدیریت خدمات رفاهی از مباحث بنیادی مدیریت منابع انسانی سازمان های امروز بوده و نقش ارزنده و تأثیر گذاری در شکل گیری انگیزه ها ، پتانسیل و بهبود عملکرد یک سازمان ایفا می کند. افزایش تسهیلات رفاهی از جمله ایجاد زمینه های گردشگری، تفریحی، ورزشی و رفاهی همواره باعث افزایش انگیزه و بهره وری کاری خواهد بود.
لذا دامنه تسهیلات رفاهی و خدماتی، ارتباط تنگاتنگی با نوع نگرش سیستم مدیریتی دانشگاه دارد. دانشگاه تربیت مدرس دارای امکانات رفاهی نسبتاً مناسبی می باشد و مدیریت آن از سالهای گذشته تاکنون تلاش نموده تا با توسعه فعالیتها، امکانات و تسهیلات رفاهی، نسبت به ایجاد نشاط و روحیه کارکنان دانشگاه اقدام نمایند.

bullet شرح وظایف اداره رفاه اعضاء هیات علمی و غیر هیات علمی

بیمه تکمیلی:

 • بررسی و نیاز سنجی دانشگاه در رشته های مختلف بیمه ای
 • مکاتبه با شرکت های بیمه گر و استعلام نرخ انواع بیمه نامه های جاری دانشگاه اعم از بیمه تکمیلی درمان ، بیمه عمر و حادثه، بیمه آتش سوزی، بیمه مسئولیت و ...
 • بررسی مفاد پیش قرارداد شرکت های بیمه گر و اعلام نظر تخصصی در این خصوص
 • اطلاع رسانی و ثبت نام در خصوص بیمه نامه های منعقد شده از قبیل بیمه درمان تکمیلی و بیمه عمر
 • دریافت اطلاعات مورد نیاز از همکاران و واحدهای مختلف دانشگاه و تهیه لیست بیمه شدگان و ارسال اطلاعات مورد نیاز به شرکت های بیمه گر
 • اعلام تغییرات و ثبت و حذف افراد از بیمه درمان و عمر و پیگیری مطالبات عقب افتاده همکاران(در هر ماه چندین بار برای بیمه های عمر و درمان انجام می شود)و پیگیری ارسال الحاقیه ها از بیمه گرها
 • هماهنگی و مکاتبه با امور مالی برای پرداخت حق بیمه
 • محاسبه حق بیمه کارکنان بازنشسته و اعلام به ایشان
 • درخواست کسر حق بیمه(پس از محاسبه) بازنشستگان کشوری از اداره بارنشستگی و واریز به حساب بیمه
 • فراخوان بازنشستگان تامین اجتماعی و دریافت چک از ایشان و پیگیری تا وصول چک و واریز به حساب دانشگاه
 • پیگیری بیمه های عمرکارکنان دفتر فنی و مکاتبه و مذاکره با دفتر فنی
 • ثبت نام افراد جدیدالاستخدام و خانواده هایشان در بیمه تکمیلی
 • ثبت نام افراد جدیدالاستخدام در بیمه عمر
 • اعلام خسارت کلیه حوادث بیمه ای به بیمه گرها
 • تسویه حساب قراردادها واخذ مفاصا حساب مالی با شرکت های بیمه گر
 • پیگیری حق بیمه افراد بدون حقوق و مرخصی از ایشان و مدیریت مالی
 • پیگیری قبوض مهدکودک همکاران و تهیه لیست و اعلام به مدیریت مالی
 • ارائه گزارشات و آمارهای مورد نیاز مدیریت
 • پاسخگویی حضوری به مراجعین


بیمه های پایه و کمک هزینه ها و وام:

 • پاسخگویی به سوالات و رفع مشکلات و راهنمایی های لازم در خصوص مسائل مربوط به چاپ، صدور، ابطال و المثنی دفترچه بیمه پایه
 • صدور اولیه و افزایش عائله و اعضای تحت تکفل مراجعه کنندگان به صورت حضوری
 • تهیه نامه جهت حذف و ابطال دفترچه بیمه سلامت و تنظیم و هماهنگی و تکمیل مدارک افراد در این خصوص و ارائه و ارسال به بیمه سلامت
 • تهیه نامه ابطال و ارسال گواهی ابطال دفترچه به امور مالی
 • مراجعه به امور مالی و اداره بازنشستگی جهت دریافت فیش حقوقی و پیگیری اخذ و حذف کاندید
 • صدور و ابطال و امور مربوط به تبعی ها در خصوص بیمه خدمات درمانی با امور مالی و اداره بازنشستگی و اداره کل بیمه سلامت استان
 • ارسال مدارک و تماس با دفتر پیشخوان و تأمین اجتماعی و همکاران و اداره کل بیمه سلامت در خصوص مشکلات مربوط به دفترچه بیمه ها و پیگیری و انجام امور مربوط به صدور، ابطال، تعویض، تمدید، و المثنی و رفع نواقص و مشکلات دفترچه بیمه های خدمات درمانی و تأمین اجتماعی
 • پیگیری و تماس تلفنی با اداره کل بیمه سلامت جهت رفع مشکلات بیمه ای افراد
 • ارائه گزارشات و آمارهای مورد نیاز مدیریت
 • صدور معرفی نامه به وزارت علوم برای متقاضیان دریافت وام خرید مسکن ومعرفی به بانک تجارت برای متقاضیان وام ودیعه مسکن
 • معرفی همکاران مشمول برای دریافت کمک هزینه های رفاهی پیش بینی شده در آئین نامه استخدامی
 • صدور اطلاعیه و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای مراسم تقدیر از دانش آموزان نمونه


مهمانسراها و امور خارج از دانشگاه:

 • زمان بندی مناسب بر اساس تقویم رسمی برای استفاده از اماکن رفاهی موجود
 • اطلاع رسانی در مورد شرایط و زمان استفاده از مراکز رفاهی
 • ثبت نام و رزرو همکاران و صدور معرفی نامه برای استفاده ایشان از اماکن رفاهی، در صورت نیاز قرعه کشی در دوره های پیک
 • اخذ هزینه های پیش بینی شده و واریز به حساب درآمدهای دانشگاه
 • دریافت چک های بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی و واریز به حساب دانشگاه در تاریخ مقرر
 • مراجعه به سازمان ها و مراکز رفاهی، جهت تهیه بلیط و بن تخفیف برای استفاده همکاران دانشگاه
 • پیگیری و انجام امور خارج از دانشگاه مربوط به قراردادهای بیمه
 • انجام وظایف حضوری کارشناسان اداره رفاه در زمان دورکاری اپیدمی کرونا

bulletخدمات بیمه پایه (تامین اجتماعی و خدمات درمانی)

bulletخدمات رفاهی

bulletفرم‌های صدور دفترچه بیمه