جدیدترین اخبار
بازدید دبیر شورای راهبردی ستاد از محل راه اندازی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی
دکتر امیرخانی دبیرشورای راهبردی ستاد، از محل راه اندازی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی جهت توسعه علوم سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه بازدید کرد. 18شهريور1399
بازدید دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی از محل راه اندازی پروژه مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حمیدیه دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی از محل راه اندازی پروژه مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه تربیت مدرس بازدید کرد. 18شهريور1399
نشست مسولین دانشگاه تربیت مدرس با دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
نشست مسولین دانشگاه تربیت مدرس با دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در راستای توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 17شهريور1399