سعید پوینده

سعید پوینده

رئیس امور اداری
82883458
Pouyandeh@modares.ac.ir
شیرین حاجی هاشمی ورنوسفادرانی

شیرین حاجی هاشمی ورنوسفادرانی

رئیس اداره آموزش
82883470
sh.hajihashemi@modares.ac.ir
امین حسن زاده

امین حسن زاده

رئیس اداره پژوهش
82883480
a.hasanzadeh@modares.ac.ir
 نجف آهوپای
نجف آهوپای

کارشناس مسئول آزمایشگاه شیمی

82884478
ahoupay@modares.ac.ir
 لیلا بحیرائی
لیلا بحیرائی

متصدی امور دفتری کمک کارشناس آموزشی

82883457
l.bahirae@modares.ac.ir
مهدی پورجبار
مهدی پورجبار

كارشناس مسئول رایانه

82883432
mahdi_p@modares.ac.ir
ناصر جعفرزاده
ناصر جعفرزاده

کارشناس مسئول آزمایشگاه فیزیک

82884473
naser.jafarzadeh@modares.ac.ir
رحیم حسنی
رحیم حسنی

کارشناس آزمایشگاه شیمی تجزیه

82883475
rh.hasani@modares.ac.ir
سیدیاسر حسینی
سیدیاسر حسینی

کارشناس آزمایشگاه تهیه مقاطع

82883471
yasser-hosseini@modares.ac.ir
زهره روح بخش یزدی نژاد
زهره روح بخش یزدی نژاد

ماشین نویس

82883456
roohbakhsh@modares.ac.ir
معصومه  شفیعی
معصومه شفیعی

کارشناس امور هیئت علمی

82884413
masomeh.shafiei@modares.ac.ir
آمنه شوکتی
آمنه شوکتی

مسئول آزمایشگاه تجزیه دستگاهی

82884449
shokati@modares.ac.ir
عباس صحرانورد
عباس صحرانورد

مسئول حسابداری

82884472
a.sahranavard@modares.ac.ir
سید محمد حسین طباطبائی
سید محمد حسین طباطبائی

مسئول دفتر بخش فیزیک

82883468
s_tabatabaei@modares.ac.ir
حمیرا عابدینی مغانکی
حمیرا عابدینی مغانکی

متصدی امور دفتری کمک کارشناس پژوهشی

82884486
h.abedini@modares.ac.ir
فضل اله فخری
فضل اله فخری

کارشناس آموزش

82884772
fakhri@modares.ac.ir
 زهره فردین دوست
زهره فردین دوست

کارشناس آزمایشگاه ایکس آ اف

82883426
fardindoost@modares.ac.ir
زهرا فرمهینی فراهانی
زهرا فرمهینی فراهانی

مسئول دفتر بخش شیمی

82883455
z.farahani@modares.ac.ir
ایمان کارگر
ایمان کارگر

مسئول ایمنی دانشکده

82884737
iman.kargar@modares.ac.ir
سمیه كریم دوست
سمیه كریم دوست

کارشناس بخش زمین شناسی

82884435
karimdoost@modares.ac.ir
فریده محمدتقی زاده باغمشه
فریده محمدتقی زاده باغمشه

متصدی امور دفتری کمک کارشناس پژوهشی

82883481
taghizadeh_f@modares.ac.ir
فرزاد  محمدی
فرزاد محمدی

کارشناس آموزش

82884454
 فردین نامی هومان
فردین نامی هومان

مسئول دفتر ریاست

82883460
f.nami@modares.ac.ir
محمد یوسفی
محمد یوسفی

کارشناس مسئول آزمایشگاه زمینی شناسی اقتصادی

82883476
m.yousefi@modares.ac.ir