متن کامل خبر


 
انتخاب پايان نامه/ رساله برتر دانشجويي دانشکده علوم پایه

خلاصه خبر: تحویل مستندات پژوهشی مستخرج از پایان نامه /رساله تا تاریخ 22 مهرماه 97 برای انتخاب پایان نامه / رساله برتر

قابل توجه دانشجويان دانشکده علوم پایه دفاع کرده در  سال 1396

خواهشمند است جهت انتخابپايان نامه/ رساله برتر دانشجوييمستندات پژوهشی مستخرج از پايان نامه/رساله خود رامطابق با فرم انتخاب پايان نامه/رساله برتر دانشجويي مندرج در پورتال معاونت پژوهشی دانشگاه و تاييد استاد راهنما تاتاريخ 22/7/97(به همراه فرم تکميل شده فوق و مستندات آن) به اداره امور پژوهشی دانشکده علوم پایه تحویل دهید.

14 مهر 1397 / تعداد نمایش : 657