تعرفه فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه مصوب هیأت رئیسه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

bullet مقدمه

به منظور تقویت بنیه علمی دانشگاه و حمایت نظام مند با رویه روشن از فعالیت های پژوهشی و ارائه خدمات به محققان،‌ اعضای هیأت علمی تعرفه فعالیت های پژوهشی دانشگاه به شرح ذیل تعیین و تصویب می گردد:

 
نوع فعالیت خلاصه مشوق های قابل ارائه برای فعالیت های پژوهشی اساتید
مقالات*ISI  بر اساس فرمول وزارت عتف
A= (IF/AIF*5.000.000)  
حق تالیف   گرنت   مقالات مشترک با مراکز معتبر خارجی  
۱- مقالات چاپ شده در مجلات ISI   A   A  

برای مقالات ۱۰ درصد، ۱ درصد و دو مجله Science و Nature
ضریب ۱/۵ برای حق التالیف اعمال می شود
(فقط مقالات مشترک با ۲۰۰ دانشگاه برتر در ISI).  

۲- مقالات چاپ شده در مجلات ISI با رتبه Q1 در JCR   2A   5A  
۳- مقالات چاپ شده در مجلات ISI با رتبه ۱۰% در JCR   3A   5A  
۴- مقالات چاپ شده در مجلات ISI با رتبه ۱% در JCR   10A   50A  
۵- مقالات چاپ شده در مجلات Science و Nature   20A   100A  
سایر مقالات  مقالات چاپ شده در مجلات Scopus
مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی داخلی  
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال   ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال   -
گرنت عضو هیات علمی
در بدو استخدام  
استخدام بعنوان هیات علمی برای اولین بار   به سه مقاله چاپ شده در مجله به انتخاب عضو هیات علمی گرنت اعطا می گردد.
شرایط تخصیص گرنت به مقالات : ۱- مقاله باید مستخرج از رساله دکتری یا پرژوه پسا دکتری باشد.
۲- نام عضو هیات علمی به عنوان دانشجوی نفر اول درمقاله باشد.  
قبلا هیات علمی داخل (انتقالی) یا خارج بوده است   به سه مقاله از مقالات چاپ شده مجله در سه سال اخیر به انتخاب عضو هیات علمی که در آن نویسنده اول یا نویسنده مسئول بوده است گرنت اعطا می گردد.  
بودجه پایان نامه و رساله
بر مبنای مبلغ پایه برای پایان نامه یا رساله = B  
در راستای اولویت های شورای عتف   B  
در راستای برنامه (اولویت ۱ و۲) هیات علمی   1/25B  
در راستای حل مشکلات و نیازهای جامعه با تاییدکارگروه مربوطه در پژوهش دانشگاه   1/5B  
دارای استاد راهنما یا استاد مشاور از ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان (پروژه مشترک)   1/5B  
هزینه چاپ   مقالات Q1 در فهرست JCR   از محل اعتبار پژوهشی عضو هیات علمی تا سقف 3A مجله مربوطه و بیش از سقف با نظر معاون پژوهشی دانشگاه  
مقالات ۱۰% در فهرست JCR و مقالات چاپ شده در مجلات Science و Nature   هزینه کامل از اعتبار پژوهشی عضو هیات علمی  
سایر مقالات معتبر فهرست JCR و مقالات علمی پژوهشی داخلی   از محل اعتبار پژوهشی عضو هیات علمی تا سقف A با فرض IF/AIF=1  
شرک در مجامع   مجامع خارجی مورد تایید معاونت پژوهشی :  معادل۵۰% هزینه ها شامل : بلیط+ ثبت نام+ ویزا+اقامت + عوارض خروج (۵۰ درصد باقی مانده از محل اعتبار پژوهشی عضو هیات علمی در صورت موجود بودن، پرداخت می گردد) 
مجامع داخلی مرتبط:   تهران : فقط حق ثبت نام با ارائه مدرک شهرستان : تا سقف ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه اسناد هزینه ای ( اعتبار پژوهشی عضو هیات علمی)
انجمن های علمی هزینه عضویت در یک انجمن علمی بین المللی مرتبط   تا سقف ۵۰۰ دلار در سال  
هزینه عضویت در انجمن های علمی داخلی مرتبط تا سقف ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال  
فرصت مطالعاتی پرداخت هزینه های تایید شده توسط وزارت علوم شامل : بیمه –اقامت طبق جدول وزارت علوم – اخذ روادید (در صورت اخذ روادید از کشور ثالث بلیط رفت و برگشت برای یکبار پرداخت می شود) بلیط رفت و برگشت – خروج از کشور 
ثبت اختراع خارجی ثبت اختراع خارجی (آمریکا، اروپا و ژاپن)   پرداخت تمامی هزینه های ثبت اختراع
پرداخت حق الزحمه و گرنت تا سقف معادل مقالات ۱% لیست JCR با فرض IF/AIF=5
فروش پتنت های (آمریکا، اروپا و ژاپن) پرداخت حق الزحمه و گرنت تا سقف معادل مقالات ۱% لیست JCR با فرض IF/AIF=5 و تا سقف ۲ درصد سهم دانشگاه از فروش 
تولید نمونه محصول تولید نمونه محصول دانش بنیان دارای مشتری با رعایت حقوق دانشگاه   پرداخت حق الزحمه و گرنت تا سقف معادل مقالات ۱% لیست JCR با فرض IF/AIF=5 و تا سقف ۲ درصد سهم دانشگاه از فروش
فروش دانش فنی فروش دانش فنی با رعایت حقوق دانشگاه   پرداخت حق الزحمه و گرنت تا معادل مقالات ۱% لیست JCR با فرض IF/AIF=5 و تا سقف ۲ درصد سهم دانشگاه از فروش
تالیف کتاب (بین المللی) تالیف کتاب یا بخشی از کتاب به زبان بین المللی توسط انتشارات معتبر بین المللی (با نظر پژوهش) و یا تربیت مدرس  تامین هزینه های مربوط به چاپ تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ريال
پرداخت حق الزحمه و گرنت تا معادل مقالات ۱۰% لیست JCR برای فصل کتاب با فرض IF/AIF=2 و ۱% لیست JCR برای کتاب کامل با فرض IF/AIF=5
حق داوری طرح های تحقیقاتی – گزارشهای پیشرفت– گزارش جامع فرصت مطالعاتی- پروپوزال هسته های پژوهشی- گزارشات سالانه هسته پژوهشی   معادل حق داوری پایان نامه کارشناسی ارشد در رتبه مربوطه
گرنت برندگان جوایز ملی و بین المللی جشنواره های خوارزمی، رازی و فارابی  رتبه یک گرنت معادل مقالات ۱% لیست JCR با فرض IF/AIF=5
رتبه ۲ معادل دو سوم نفر اول
رتبه ۳ معادل یک سوم نفر اول
جشنواره نانو، جشنواره شیخ بهایی رتبه یک گرنت معادل مقالات ۱% لیست JCR با فرض IF/AIF=3
رتبه ۲ معادل دو سوم نفر اول  
پژوهشگر برتر وزارت علوم ، استاد نمونه کشوری نفر اول: گرنت معادل مقالات ۱% لیست JCR با فرض IF/AIF=5  
کسب عنوان دانشمندان ۱% سال  گرنت معادل مقالات ۱% لیست JCR با فرض IF/AIF=5 در اولین بار و ۵۰ درصد آن در سالهای بعدی کسب عنوان
تخصیص هزینه کامل شرکت در یک کنگره بین المللی در رشته یا افزودن همین مبلغ در اعتبار ویژه

 

* فقط مقالات علمی کامل (Full Paper) قابل بررسی و محاسبه می باشد. مبنای محاسبه سهم هر نویسنده، سهم وی بر اساس امتیاز از مقالات در آیین نامه ارتقاء است

- تعرفه های جدید از تاریخ ۹۷/۰۷/۰۱ قابل اجرا می باشد.