فرم‌ها


 
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
دستورالعمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری دکتری 20
فرم انتخاب طرح پژوهشی برتر مشترک 38
فرم پيشهاد/ايده SBDC مشترک 33
فرم طرح جامع SBDC مشترک 20
فرم پيشرفت پروژه SBDC مشترک 8
فرم پيشنهاد پروژه به مركز صنايع نوين ( فرم شماره 1) مشترک 15
فرم پيشنهاد پروژه به مركز صنايع نوين ( فرم شماره 2) مشترک 8
فرم پرداخت به اعضاي تيم پژوهشي مشترک 17
فرم مربوط به تکمیل اطلاعات مشترک 19
فرم ارائه پیشنهاد مشترک 69
نمونه قرارداد مشترک 40
فرم ارائه پیشنهاد مشترک 48
آئین‌نامه اجرایی مشترک 24
فرم داوري ايده پردازي دانشجويي در دانشگاه مشترک 13
فراخوان ايده پردازي دانشجويي در سال 1390 مشترک 2
فرم نمونه قرارداد داخلي بين دانشگاه و اعضاي هيات علمي هیات علمی 19