معرفی


 
 • سال تاسیس: ۱۳۶۲
 • وسعت: ۵۲۰۰ مترمربع 
 • تعداد کارکنان: ۲۶ نفر کارشناس، کارشناس ارشد و دکتری
 • یکی از برترین کتابخانه‌های دانشگاهی کشور در زمینه خدمات و منابع چاپی و الکترونیکی است.
 • سیستم کتابخانه قفسه باز بوده و کاربران دانشگاه تربیت مدرس به تمام قسمت‌های کتابخانه دسترسی دارند.
 • تامین منابع مورد نیاز اعضای هیات علمی و دانشجویان تربیت مدرس از طریق سفارشات.
 • امکان جستجو، دسترسی به اطلاعات کتابشناختی، رزرو و تمدید کلیه منابع کتابخانه مرکزی و تسویه حساب به صورت غیرحضوری.
 • امکان دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی اشتراکی از طریق VPN.
 • دسترسی به متن کامل پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه از طریق سامانه پارسه به صورت غیرحضوری.
 • پیاده سازی نظام استاندارد ایزو و تدوین مستندات بخش‌ها و فعالیت‌های کتابخانه مرکزی.
 • تعداد ۵ سالن مطالعه (۲ سالن مخصوص دانشجویان خانم، ۲ سالن مخصوص دانشجویان آقا و ۱ سالن جهت کارگروهی)
 •  یکی از برترین کتابخانه‌های دانشگاهی کشور در زمینه خدمات و منابع چاپی و الکترونیکی است.
 • سیستم کتابخانه باز بوده و اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به تمام قسمت‌های کتابخانه دسترسی دارند.
 • تامین منابع مورد نیاز هیات علمی و دانشجویان تربیت مدرس از طریق تامین مدرک.
 • مکانیزه بودن اکثر خدمات .
 • دسترسی به اطلاعات کتاب‌شناختی کلیه منابع کتابخانه مرکزی از راه دور.
 • دسترسی به متن کامل پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه از طریق سامانه پارسه.
 • پیاده سازی نظام استاندارد ایزو و تدوین مستندات بخش‌ها و فعالیت‌های کتابخانه مرکزی.
 • بارکدگذاری کلیه کتاب‌ها وعدم نیاز به وارد کردن دستی اطلاعات به سیستم.