جدیدترین اخبار
برگزاری سلسله نشست های آنلاین هکتون کووید-۱۹ (فناوری های همگرا)
ثبت نام رایگان سلسله نشست های آنلاین هکتون کووید-۱۹ (فناوری های همگرا) از ۱۹ الی ۲۰ مرداد ماه با ارائه گواهی مجزا برای هر نشست 16مرداد1399
نشست تکنیک های شناسایی و ارزیابی فرصت و ایده ی مناسب برای راه اندازی استارت آپ
محتوای وبینار تکنیک غربالگری فرصت جذاب کسب و کار کدام است؟ چگونه از ایده برای مشتری ارزش خلق کنیم؟ چگونه از ایده برای کسب و کار مزیت رقابتی ایجاد کنیم؟ فیلتر های انتخاب نهایی ایده برای شروع کسب و کار چست؟ 16مرداد1399
نشست جایگاه ونتیلاتوراورژانس در درمان بیماری های کووید-۱۹ و نشست فناوری های همگرا و کووید-۱۹ از هوش مصنوعی تا IOT
نشست جایگاه ونتیلاتوراورژانس در درمان بیماری های کووید-۱۹ با حضور جناب آقای دکتر مجید ساده دل و نشست فناوری های همگرا و کووید-۱۹ از هوش مصنوعی تا IOT با حضور جناب آقای دکتر مهدی سجودی در تاریخ ۲۰ مرداد ساعت ۱۹:۴۵ 16مرداد1399