En
 • دکتری (1367)

  فیزیولوژی

  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

 • کارشناسی‌ارشد (1363)

  پزشکی

  شهید بهشتی، تهران، ایران

 • بررسی و مطالعه اعتیاد
 • بررسی و مطالعه درد

  داده ای یافت نشد

  Metformin Protects Myelin from Degeneration in A Mouse Model of Iysophosphatidylcholine-Induced Demyelination in The Optic Chiasm

  Saman Esmaeilnejad, Saeed Semnanian, Mohammad Javan
  Journal PapersCell Journal , Volume 23 , Issue 1, 2021 January 1, {Pages 119-128 }

  Abstract

  Objective: Multiple sclerosis (MS) is a demyelinating disease of the central nervous system. The autoimmune pathology and long-term inflammation lead to substantial demyelination. These events lead to a substantial loss of oligodendrocytes (OLs), which in a longer period, results in axonal loss and long-term disabilities. Neural cells protection approaches decelerate or inhibit the disease progress to avoid further disability. Previous studies showed that metformin has beneficial effects against neurodegenerative conditions. In this study, we examined possible protective effects of metformin on toxin-induced myelin destruction in adult mice brains.Materials and Methods: In this experimental study, lysophosphatidylcholine (LPC) was used to i

  Early life maternal deprivation attenuates morphine induced inhibition in lateral paragigantocellularis neurons in adult rats

  Hossein Masrouri, Maryam Azadi, Saeed Semnanian, Hossein Azizi
  Journal PapersBrain Research Bulletin , Volume 169 , 2021 April 1, {Pages 128-135 }

  Abstract

  Early life stress can serve as one of the principle sources leading to individual differences in confronting challenges throughout the lifetime. Maternal deprivation (MD), a model of early life stress, can cause persistent alterations in brain function, and it may constitute a risk factor for later incidence of drug addiction. It is becoming more apparent that early life MD predisposes opiate abuse in adulthood. Although several behavioral and molecular studies have addressed this issue, changes in electrophysiological features of the neurons are yet to be understood. The lateral paragigantocellularis (LPGi) nucleus, which participates in the mediation of opiate dependence and withdrawal, may be susceptible to modifications following MD. Th

  Formalin-induced inflammatory pain increases excitability in locus coeruleus neurons

  Fatemeh Farahani, Hossein Azizi, Mahyar Janahmadi, Vincent Seutin, Saeed Semnanian
  Journal PapersBrain Research Bulletin , 2021 April 6, {Pages }

  Abstract

  Chronic pain is recognized as an important problem in communities. The Locus coeruleus (LC) with extensive ascending and descending projections has a critical role in modulating pain. Some studies indicate how the locus coeruleus-noradrenaline system can remain more active after nociceptive stimulation. In the present study, we examined whether formalin-induced inflammatory pain may affect the electrophysiological properties of LC neurons after 24 hours. Inflammatory pain was induced by a subcutaneous injection of 2% formalin (10 ?l) into the hind paw of 2-3 week-old male Wistar rats. After 24 hours, horizontal slices of brain stem containing the locus coeruleus were prepared and whole-cell patch-clamp recordings were carried out on L

  Paternal preconception exposure to chronic morphine alters respiratory pattern in response to morphine in male offspring

  M Azadi, E Aref, S Pazhoohan, MR Raoufy, S Semnanian, H Azizi
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Prenatal exposure to morphine impairs attention and impulsivity in adult rats

  E Alaee, P Moazen, T Pattij, S Semnanian, H Azizi
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Circadian rhythm influences naloxone induced morphine withdrawal and neuronal activity of lateral paragigantocellularis nucleus

  F Rahmati-Dehkordi, M Ghaemi-Jandabi, B Garmabi, S Semnanian, ...
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Sex-specific transgenerational effects of adolescent morphine exposure on short-term memory and anxiety behavior: Male linage

  M Azadi, M Zare, N Pachenari, A Shojaei, S Semnanian, H Azizi
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Preconception paternal morphine exposure leads to an impulsive phenotype in male rat progeny

  M Azadi, P Moazen, J Wiskerke, S Semnanian, H Azizi
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Central blockade of orexin type 1 receptors reduces naloxone induced activation of locus coeruleus neurons in morphine dependent rats

  N Aghajani, M Pourhamzeh, H Azizi, S Semnanian
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Long-term potentiation enhancing effect of epileptic insult in the CA1 area is dependent on prior-application of primed-burst stimulation

  Masoumeh Gholami, Narges Hosseinmardi, Javad Mirnajafi-Zadeh, Mohamad Javan, Saeed Semnanian, Nasser Naghdi, Yaghoub Fathollahi
  Journal PapersExperimental Brain Research , 2020 March 12, {Pages 07-Jan }

  Abstract

  Herein field recordings were utilized to test the effects of a transient period of pentylenetetrazol (PTZ) treatment on theta-burst long-term potentiation (LTP) at the Schaffer collateral-CA1 synapses as well as RT-PCR was used to investigate the effects of the combination of the pharmacological treatment and the theta-burst LTP induction on the expression of NMDA subunit mRNA in hippocampal slices. The slope of field excitatory postsynaptic potential (fEPSP) was unaffected while the population spike amplitude and area were increased by a transient period of PTZ treatment (3?mM, 10?min). After a theta burst, a brief PTZ exposure can lead to an enhancement of LTP as documented by fEPSP recording. The effect can be blocked by a s

  Inhibition of orexin receptor 1 contributes to the development of morphine dependence via attenuation of cAMP response element-binding protein and phospholipase Cβ3

  Masoumeh Kourosh-Arami, Mohammad Javan, Saeed Semnanian
  Journal PapersJournal of Chemical Neuroanatomy , 2020 May 11, {Pages 101801 }

  Abstract

  Noradrenergic neurons of the locus coeruleus (LC) receive projection from hypothalamus orexinergic neurons and express orexin 1 receptor (Orx1). Orx in the locus coeruleus nucleus is involved in the development of morphine dependence. The downstream signaling of Orx contribution to the development of morphine dependence in LC neurons of morphine-dependent rats was studied. Therefore, we evaluated cyclic adenosine monophosphate (cAMP), cAMP response element-binding protein (CREB) and phospholipase Cβ3 (PLCβ3) levels by the application of immunohistochemistry. Results showed that cAMP, CREB and PLCβ3 levels were suppressed by the application of SB-334867 (as a selective Orx1 antagonist) in morphine-dependent rats. Our results unraveled tha

  The locus coeruleus noradrenergic system gates deficits in visual attention induced by chronic pain

  Parisa Moazen, Mona Torabi, Hossein Azizi, Yaghoub Fathollahi, Javad Mirnajafi-Zadeh, Saeed Semnanian
  Journal PapersBehavioural Brain Research , 2020 March 18, {Pages 112600 }

  Abstract

  Despite years of research on pain comorbidity with affective disorders and cognitive deficits, it is still unclear how deficit in attention co-occurs with chronic pain. It is likely that altered neuroplasticity and or dysregulated neurotransmitters induced by chronic pain, at which pain and cognitive processing systems overlap, may have a negative effect on cognitive processing such as attention. One of the main common networks involved in attentional and pain processing is the noradrenergic system originating from the locus coeruleus (LC). We hypothesized that heightened noradrenaline release from LC induced by chronic pain could cause a deficit in visual attention. For this purpose, performance on the 5-choice serial reaction time test (5

  Orexin type-1 receptor inhibition in the rat lateral paragigantocellularis nucleus attenuates development of morphine dependence

  Zahra Rezaei, Masoumeh Kourosh-Arami, Hossein Azizi, Saeed Semnanian
  Journal PapersNeuroscience Letters , 2020 February 27, {Pages 134875 }

  Abstract

  Orexin neuropeptides are involved in opiate-induced physical dependence and expression of withdrawal signs following drug abstinence. Orexin type-1 receptors (OXR1) are expressed throughout the rostroventrolateral medulla (RVLM), particularly in the lateral paragigantocellularis (LPGi) nucleus. The present study examined whether blocking OXR1 in LPGi region could affect the development of morphine dependence and so behavioral manifestations induced by morphine withdrawal in rats.Male Wistar rats weighing 250-300 g were used. In order to induce drug dependence, morphine was injected subcutaneously (s.c.) (6, 16, 26, 36, 46, 56, and 66 mg/kg, 2 ml/kg) at an interval of 24 hours for 7 days. Animals were divided into two experimental gr

  Maternal deprivation induces persistent adaptations in putative dopamine neurons in rat ventral tegmental area: in vivo electrophysiological study

  Hossein Masrouri, Maryam Azadi, Saeed Semnanian, Hossein Azizi
  Journal PapersExperimental Brain Research , 2020 July 23, {Pages 08-Jan }

  Abstract

  Early life aversive experiences can trigger persistent deficits in neuronal signaling within the mesolimbic pathway, most notably in the dopamine (DA) neurons of the ventral tegmental area (VTA). The identity of such cellular mechanisms currently appears as an important issue. To address this concern, we investigated whether early life maternal deprivation (MD) would affect the electrical activity of VTA DA neurons, via in vivo extracellular single-unit recording. Male Wistar rats were deprived of their dams for 3 h per day from postnatal days (PND) 1–14. Thereafter, the adult animals (PND 70–80) were tested for the discharge activity of putative VTA DA neurons. The VTA DA neurons displayed a decrease in firing rate and an increase in t

  The effects of opioid exposure during pregnancy on offspring

  Elham Alaee, Hossein Azizi, Saeed Semnanian, Ali Rashidy-pour
  Journal PapersPathobiology Research , Volume 23 , Issue 4, 2020 June 10, {Pages 39-53 }

  Abstract

  Pregnancy, as one of the crucial periods in the mother and fetus life, is extremely vulnerable to impairments such as drugs abuse. Every year, a large number of drug-addicted newborns are born due to mother's addiction. Drug abuse during pregnancy leads to appearance of several negative consequences for baby, such as an increased risk of preterm birth and congenital deficits. On the other hand, it affects the cognitive development of children like learning and memory, attention, language, problem solving skills and execuative functions by causing impairments in the central nervous system learning, memory and attention of the fetus and it also leads to cognitive and behavioral disorders such as depression, hyperactivity and anxiety. Opioids

  Relapse: past, present findings and future perspective

  Mina Taghipour, Narges Pachenari, Hossein Azizi, Mohsen Naseri, Saeed Semnanian
  Journal Papers , Volume 4 , Issue 1, 2020 March 10, {Pages 18-1 }

  Abstract

  Drug addiction is a chronic disease with biological, psychological and social consequences that includes three stages of drug use, withdrawal and relapse. The relapse is considered as the main obstacle to the treatment of addiction. In spite of extensive researches on neurobiological mechanisms of relapse using a variety of chemical and electrical methods, the rate of relapse to drug use is 40–60 percent within a year after the cessation of treatment and it has remained unchanged for the half a century ago. On the other hand, most studies in the field of addiction have been performed on laboratory animal models that results cannot be translated into clinical studies precisely, however, most available treatments are still relatively ineffe

  The role of orexin on GABAA receptor activity during morphine withdrawal syndrome in rat locus coeruleus neurons

  M Davoudi, H Azizi, J Mirnajafi-Zadeh, S Semnanian
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Long-term potentiation enhancing effect of epileptic insult in the CA1 area is dependent on prior-application of primed-burst stimulation.

  M Gholami, N Hosseinmardi, J Mirnajafi-Zadeh, M Javan, S Semnanian, ...
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  The locus coeruleus, a look at the causes of vulnerability

  F Farahani, H AZIZI, S SEMNANIAN
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Morphine dependence increases gene expression of orexin type one receptors in locus coeruleus nucleus

  N Aghajani, H AZIZI, M JAVAN, S SEMNANIAN
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  دروس نیمسال جاری

   داده ای یافت نشد

  دروس نیمسال قبل

   داده ای یافت نشد
  • 1397
   سعيدي, فاطمه
   بررسي اثر حب الشفا بر وابستگي و تحمل به مرفين و افزايش فعاليت القايي ناشي از نالوكسان در نورون هاي لوكوس سرولئوس موش هاي صحرايي
  • 1396
   تقي پور, مينا
   بررسي اثر «حب الشفا» بر پديده بازگشت به مصرف مرفين در موش صحرايي
  • 1397
   هوشمندي, نسرين
  • مسئول‌ مركز تخقيقات‌ بيوشيمي‌ و بيوفيزيك‌ دانشگاه‌ تهران‌ - 1376-1371
  • معاون‌ پژوهشي‌ دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس‌ 1371-1365
  • رئيس انجمن ‌ فيزيولوژي‌ و فارماكولوژي‌ ايران‌- 1386 – 1388
  • رييس‌ دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس‌ 1384- 1376
  • - سردبیر مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی – مهر 1384
  • - مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات امنا و هیات ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392
  • عضو فرهنگستان علوم 1395
  • مشاور معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه 1394
  • مشاور معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394
  • مسئول‌ بخش‌ طرحها و تحقيقات‌ جهاد دانشگاهي‌ دانشگاه‌ شهيد بهشتي‌ 1363
  • مسئول‌ بخش‌ فيزيولوژي‌ دانشكده‌ پزشكي‌ دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس‌ 1375
  • مدير مسئول‌ مجله‌ مدرس‌ 1369
  • عضو‌ هيئت‌ مديره‌ انجمن‌ فيزيولوژي‌ و فارماكولوژي‌ ايران‌ - 1373
  • عضوهيات‌ موسس‌ انجمن‌ بررسي‌ و مطالعه‌ درد در ايران‌ - 1373
  • عضو شوراي‌ نظارت‌ و ارزشيابي‌ دانشگاه‌ تهران‌ - 1376
  • مشاور معاون‌ پژوهشي‌ وزارت‌ بهداشت‌ - 1376
  • عضو شوراي‌ پژوهشي‌ وزارت‌ بهداشت‌ 1376
  • عضو شوراي‌ بورس‌ وزارت‌ بهداشت‌ 1376
  • عضو شوراي‌ فرهنگ‌ عمومي‌ استان‌ تهران 6/11/77
  • عضو هيات‌ امناء دانشگاه‌ بين‌المللي‌ امام‌ خميني‌ 1378
  • عضو هيات‌ امناء منطقه‌ يك‌ پژوهشي‌ 1380
  • عضو هيات‌ امناء دانشگاه‌ قم‌ 1380
  • رئيس‌ هيات‌ داوران‌ علوم‌ پايه‌ جشنواره‌ رازي‌ 1380
  • عضو كميسيون‌ نشريات‌ پزشكي‌ كشور 1380
  • عضوهيات‌ موسس‌ انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری - 1383
  • عضوهيات‌ مدیره‌ انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری –1383
  • عضوهيات‌ موسس‌ انجمن توسعه علمی ایران
  • عضو شورای علمی پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانشهای بنیادی
  • عضو کمیته تخصصی علوم پزشکی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور
  • سردبیر مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی –1384
  • استاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس 1385
  • رئيس هيات مديره انجمن ‌ فيزيولوژي‌ و فارماكولوژي‌ ايران‌- 1386
  • عضوهيات‌ موسس‌ انجمن‌ علوم اعصاب ايران‌ - 1390
  • مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات امنا و هیات ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 92
  • عضو هيات‌ داوران‌ جشنواره‌ خوارزمي‌
  • مشاور معاون علمی سازمان مدیریت 1394
  • مسئول کمیسیون دائمی هیئت امناء دانشگاه کردستان – 95
  • مسئول کمیسیون دائمی هیئت امناء دانشگاه ارومیه -95
  • عضو فرهنگستان علوم –95
  • استاد نمونه کشوری 1396
  • عضو کمیته هدایت و نظارت طرح اقتصاد مقاومتی ارتقاء 5 دانشگاه به طراز بین¬المللی 1396
  • عضو شورای مشورتی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 1396
  • عضو شورایعالی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی 1397
  • استاد نمونه کشوری 1396
  • عضو هیات مدیره اتحادیه جهانی انجمنهای فیزیولوژی

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است