En
 • دکتری (1386)

  مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

  دانشگاه صنعتی شریف،

 • کارشناسی‌ارشد (1381)

  مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

  دانشگاه علم و صنعت ایران،

 • کارشناسی (1380)

  مهندسی کامپیوتر ، نرم افزار

  دانشگاه صنعتی اصفهان،

 • نظر کاوی در وب و شبکه های اجتماعی
 • سامانه های هوشمند مبتنی بر عظیم داده کاوی
 • روشهای فرامکاشفه ای در داده کاوی
 • داده کاوی در پزشکی و بیو انفورماتیک

  داده ای یافت نشد

  ارتباط

  رزومه

  زبان:

  سال:

  نوع:

  دروس نیمسال جاری (پاییز 98)

  • كارشناسي ارشد
   داده كاوي (3 واحد)
   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه مهندسي كامپيوتر
  • كارشناسي ارشد
   رايانش تكاملي (3 واحد)

  دروس نیمسال قبل (بهار 98)

  • كارشناسي ارشد
   الگوريتم هاي هوش جمعي (3 واحد)
   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه مهندسي كامپيوتر
  • كارشناسي ارشد
   داده كاوي پيشرفته (3 واحد)
  • 1396
   جهانشیری, زهرا
   يك روش تكاملي چند هدفه جهت تخمين سن بيولوژيكي مغز با استفاده از تصاوير MRI
  • 1396
   حسن زاده, اسماعیل
  • 1396
   مومنی, زهرا
  • 1396
   نوعی, سیدمحمدرضا
  • 1396
   منصوری, اردشیر
  • 1396
   اردی خانی, محمد
  • 1393
   شهامت, حسین
   دسته بندي تصاوير ام آر آي مغزي بر پايه يك روش تكاملي مبتني بر يادگيري عميق
  • مدیر دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه
  • سردبیر شماره ویژه مهندسی کامپیوتر در مجله برق مدرس
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است