En
 • دکتری (1381)

  بیو شیمی

  دانشگاه تهران، ایران

 • کارشناسی‌ارشد (1375)

  بیو شیمی

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • کارشناسی (1373)

  زیست شناسی - علوم سلولی ومولکولی

  دانشگاه شیراز،

 • مهندسی پروتئین در لوسیفرازها
 • طراحی و ساخت نانو بیو سنسور
 • تمایز و مرگ در سلول های بنیادی
 • طراحی و ساخت نانو حامل های پپتیدی برای انتقال ژن
 • بیولومینسانس

  زمینه های پژوهشی:

  کارشناس مسئول: زهره جعفری کلهر

  تلفن:

  مکان: جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده علوم پایه-دانشکده علوم زیستی-طبقه اول-آزمایشگاه بیولومینسانس-آزمایشگاه 4102

 • آزمایشگاه بیولومینسانس 2

  زمینه های پژوهشی:

  کارشناس مسئول:

  تلفن:

  مکان:

 • آزمایشگاه عمومی

  زمینه های پژوهشی:

  کارشناس مسئول:

  تلفن:

  مکان: طبقه همکف

 • آزمایشگاه عمومی

  زمینه های پژوهشی:

  کارشناس مسئول:

  تلفن:

  مکان: طبقه همکف

داده ای یافت نشد

ارتباط

رزومه

Retraction Note: Electrochemical Sensor for Detection of miRs Based on the Differential Effect of Competitive Structures in The p19 Function

E Ghazizadeh, RK Oskuee, MR Jaafari, S Hosseinkhani
Journal PapersScientific Reports , Volume 11 , Issue 1, 2021 February 16, {Pages 01-Jan }

Abstract

Additionally, the article shows significant overlap with an article that was simultaneously under consideration with another journal 1. The Editors therefore no longer have confidence in the reliability of the data reported in the article.

Induced dysregulation of ACE2 by SARS-CoV-2 plays a key role in COVID-19 severity

Maryam Eskandari Mehrabadi, Roohullah Hemmati, Amin Tashakor, Ahmad Homaei, Masoumeh Yousefzadeh, Karim Hemmati, Saman Hosseinkhani
Journal Papers , 2021 February 5, {Pages 111363 }

Abstract

Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2), the cause of COVID-19, is reported to increase the rate of mortality worldwide. COVID-19 is associated with acute respiratory symptoms as well as blood coagulation in the vessels (thrombosis), heart attack and stroke. Given the requirement of angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) receptor for SARS-CoV-2 entry into host cells, here we discuss how the downregulation of ACE2 in the COVID-19 patients and virus-induced shift in ACE2 catalytic equilibrium, change the concentrations of substrates such as angiotensin II, apelin-13, dynorphin-13, and products such as angiotensin (1-7), angiotensin (1-9), apelin-12, dynorphin-12 in the human body. Substrates accumulation ultimately induce

How Co-Precipitation Reaction Parameters Control the Characteristics and Features of Iron Oxide Nanoparticles

Sina Nejabat, Seyed Omid Ranaei Siadat, Zepiur Tahmasian, Fateme Mirzajani, Fataneh Fatemi, Saman Hosseinkhani, Mohammadreza Abedi
Journal PapersPhysical Chemistry Research , Volume 9 , Issue 2, 2021 June 1, {Pages 241-252 }

Abstract

The main purpose of this study was to find a simple reaction condition for reproducible synthesis of water-soluble superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) through the co-precipitation method. For this purpose, the effect of alkali solution, working atmosphere and final reaction temperature on type, size and magnetic properties of synthesized particles were examined. The results reveal that from two different tested alkali precipitants including ammonia and 1M NaOH, samples synthesized using ammonia demonstrate proper magnetic properties, while the latter agent leads to production of nonmagnetic brown suspensions in all reaction conditions. UV-Vis and XRD showed the typical magnetite pattern for samples synthesized using ammonia

Corrigendum: Recent progress in biomedical applications of RGD‐based ligand: From precise cancer theranostics to biomaterial engineering: A systematic review

Mohsen Alipour, Marzieh Baneshi, Saman Hosseinkhani, Reza Mahmoudi, Ali Jabari Arabzadeh, Mohammad Akrami, Jalil Mehrzad, Hassan Bardania
Journal Papers , Volume 109 , Issue 2, 2021 February , {Pages 264-264 }

Abstract

Corrigendum: Recent progress in biomedical applications of RGD-based ligand: From precise cancer theranostics to biomaterial engineering: A systematic review?… J Biomed Mater Res A. 2020;108(4):839–850. doi:10.1002/jbm.a.36862?… The author Dr. Mohsen Aipour's affiliation was earlier published as?… 1- Department of Advanced Medical Sciences and Technologies, School of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences (JUMS), Jahrom, Iran. 2- Department of Nano Biotechnology, Faculty of Biological Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran?… 1- Department of Advanced Medical Sciences and Technologies, School of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran. 2- Department of Nano Biotechnology, Faculty o

Potential anticancer activity of a new pro-apoptotic peptide–thioctic acid gold nanoparticle platform

Mohammad Akrami, Shabnam Samimi, Mohsen Alipour, Hassan Bardania, Sorour Ramezanpour, Niayesh Najafi, Saman Hosseinkhani, Mojtaba Kamankesh, Ismaeil Haririan, Fatemeh Hassanshahi
Journal PapersNanotechnology , Volume 32 , Issue 14, 2021 January 11, {Pages 145101 }

Abstract

The design of targeted nanoparticle platforms, which induces cell death by apoptosis, can bypass the resistance mechanisms of cancer cells. In this regard, we have constructed a new cancer targeting peptide functionalized nanoparticle using gold nanoparticles (AuNPs) and Thioctic acid-DMPGTVLP peptide conjugate. Morphological analysis of the nanoparticles by TEM displayed average diameters of about 26.2 nm and 3.52 nm for AuNP core and shell, respectively. Stronger affinity toward nucleolin receptors of breast cancer cell lines (MCF-7 and T47D) observed for Thioctic acid-Peptide gold nanoparticles (TAP@AuNPs) based on IC50 values. Furthermore, the nanoparticles showed excellent hemocompatibility. Quantitative results of atomic absorption sh

INVESTIGATION ON THE MECHANICAL, THERMAL, BIO-DEGRADATION, AND BIO-COMPATIBILITY PROPERTIES OF POLY (LACTIC ACID)/POLY (ETHYLENE GLYCOL) BLEND

Zohreh Zarinkolah, Saman Hosseinkhani, Maryam Nikkhah
Journal PapersIIUM Engineering Journal , Volume 22 , Issue 1, 2021 January 4, {Pages 223-233 }

Abstract

Absorbable sutures are widely used in surgery. In addition to acceptable mechanical properties, the surgical sutures should exhibit favorable degradability properties. In this research, the mechanical and thermal properties, hydrophilicity, biodegradability, pH changes, and drug release profile of polylactic acid (PLA) and polyethylene glycol (PEG) alloy were examined to fabricate absorbable sutures. The test results for the mechanical properties showed that the strength of the PLA/PEG alloy decreased with increasing PEG content, leading to an increase in elongation. The differential thermal analysis indicated that the resulting material was above its glass transition temperature (Tg) at ambient temperature and was thus flexible enough. Acc

Efficient Stable Cell Line Generation of Survivin as an In Vitro Model for Specific Functional Analysis in Apoptosis and Drug Screening

Rashid Houshdarpour, Farangis Ataei, Saman Hosseinkhani
Journal PapersMolecular Biotechnology , 2021 March 25, {Pages 10-Jan }

Abstract

Recognizing proteins that lead to a decreased efficiency of treatment in cancer cells constitutes a main goal for biomedical and biotechnological research and applications. Establishing recombinant cells that overexpress a gene of interest stably is important for treatment studies and drug/compound screening. Survivin is an anti-apoptotic protein which can be a potential candidate for regulating cell death and survival. To investigate the association between survivin increment and apoptosis rate, survivin-reconstituted HEK (HEK-S) cell was developed as in vitro model. RT-PCR and Western blot demonstrated that survivin was constitutively overexpressed in HEK-S cells. Both morphological observation and survival assay showed that HEK-S cells w

Nano-organic supports for enzyme immobilization: Scopes and Perspectives

Sahar Zahirinejad, Roohullah Hemmati, Ahmad Homaei, Ali Dinari, Saman Hosseinkhani, Soheila Mohammadi, Fabio Vianello
Journal Papers , 2021 April 19, {Pages 111774 }

Abstract

A variety of organic nanomaterials and organic polymers are used for enzyme immobilization to increase enzymes stability and reusability. In this study, the effects of the immobilization of enzymes on organic and organic-inorganic hybrid nano-supports are compare. Immobilization of enzymes on organic support nanomaterials was reported to significantly improve thermal, p H and storage stability, acting also as a protection against metal ions inhibitory effects. In particular, the effects of enzyme immobilization on reusability, physical, kinetic and thermodynamic parameters were considered. Due to their biocompatibility with low health risks, organic support nanomaterials represent a good choice for the immobilization of enzymes. Organic nan

Treating MCF7 breast cancer cell with proteasome inhibitor Bortezomib restores apoptotic factors and sensitizes cell to Docetaxel

Kayhan Mehdizadeh, Farangis Ataei, Saman Hosseinkhani
Journal PapersMedical Oncology , Volume 38 , Issue 6, 2021 June , {Pages 08-Jan }

Abstract

Chemoresistance is the leading cause of limiting long-term treatment success in cancer cells. Anticancer drugs usually kill cells through apoptosis induction and defects in this signaling pathway lead to chemoresistance. Apoptotic protease activating factor 1 regulates cellular stress evoked by chemotherapeutic agents through facilitating apoptosome assembling but can be degraded by proteasome. This study examined the role of proteasome inhibitor Bortezomib in the cytotoxic effects of Docetaxel on MCF7 cells response and its correlation with Apaf-1 expression level. MTT assay, caspase 3/7 activity assay, propidium iodide staining, adenosine triphosphate and reactive oxygen species amount measurements were utilized to demonstrate the role of

“Plasmonic Nanomaterials”: An Emerging Avenue in Biomedical and Biomedical Engineering Opportunities

YS Borghei, S Hosseinkhani, MR Ganjali
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Prevention and disruption of the COVID19 epidemic chain by rinsing the mouth and nose: Nardin19 solution is an effective inactivator in SARS-COV2 and H1N1 Influenza.

N Bakhtiari, H Khaledi, S Hosseinkhani, B Hemmati
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Phenylalanine Gold Nanoclusters as Sensing Platform for π-π Interfering Molecules: A Case Study of Lodide

A Amiri-Sadeghan, T Zohrabi, A Dinari, R Khodarahmi, S Hosseinkhani, ...
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Apoptosome Formation through Disruption of the K192-D616 Salt Bridge in the Apaf-1 Closed Form

F Sahebazzamani, S Hosseinkhani, LA Eriksson, HO Fearnhead
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Etching of AuNPs Through Superoxide Radical Dismutation by Cu-Zn Superoxide Dismutase Resulted in Remarkable Changes of its Localized Surface Plasmon Resonance

M Eghtedari, S Jafari Porzani, M Javanmardi, MR Ganjali, S Hosseinkhani
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Upregulation of apoptotic protease activating factor-1 expression correlates with anti-tumor effect of taxane drug

M Bakhshoudeh, K Mehdizadeh, S Hosseinkhani, F Ataei
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

MiR-613 Promotes Cell Death in Breast Cancer Cells by Downregulation of Nicotinamide Phosphoribosyltransferase and Reduction of NAD

S Alizadeh-Fanalou, S Hosseinkhani, A Nazarizadeh, S Ezzati-Mobaser, ...
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

In Silico Analysis of Relative Rareness, Codon Usage, and Enzymesubstrate Docking of Lampyroidea Maculata luciferase

M Mortazavi, S Hosseinkhani, M Torkzadeh-Mahani, S Lotfi, ...
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Estimating the Two Graph Dextran-Stearic Acid-Spermine Polymers Based on Iron Oxide Nanoparticles as Carrier for Gene Delivery

B Hajipour-Verdom, M Satari, P Abdolmaleki, S Hosseinkhani
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Estimating the Two Graph Dextran-Stearic Acid-Spermine Polymers Based on Iron Oxide Nanoparticles as Carrier for Gene Delivery

MK Ashtiyani, B Hajipour-Verdom, M Satari, P Abdolmaleki, ...
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Potential anticancer activity of a new pro-apoptotic peptide–thioctic acid gold nanoparticle platform

M Akrami, S Samimi, M Alipour, H Bardania, S Ramezanpour, N Najafi, ...
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

دروس نیمسال جاری

  داده ای یافت نشد

دروس نیمسال قبل

 • دكتري
  سازوكار عمل آنزيم ها ( واحد)
  دانشکده علوم زیستی، گروه بيوشيمي
 • 1399
  احمدي, محمدعلي
  تخليص و بررسي خصوصيات ساختاري و پايدارسازي آنزيم Terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) با استفاده از روش هاي طيف سنجي
 • 1399
  بهبوديان, علي
 • 1399
  دهستاني, نگين
 • 1399
  مجاهديان, فاطمه
 • 1399
  كريمي, مريم سادات
 • 1393
  كرمي, فاطمه
  طراحي نانو حامل پپتيدي به منظور انتقال DNAi جهت تحريك آپوپتوز در سلو هاي سرطان سينه
 • 1396
  قنواتيان, پريسا
 • 1396
  مصطفوي, مهديه
 • 1396
  كريمي, الهام
 • 1397
  اماندادي قطب آبادي, مژده
 • 1397
  شمسي رهني, محمد
 • 1398
  فتوحي چاهوكي, فاطمه
 • 1398
  عبدالهي دليجاني, زهرا
  داده ای یافت نشد
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است