En
 • دکتری (1381)

  مهندسی برق

  دانشگاه صنعتی شریف،

 • کارشناسی‌ارشد (1377)

  مهندسی برق

  دانشگاه صنعتی شریف،

 • کارشناسی (1375)

  مهندسی برق

  دانشگاه صنعتی شریف،

 • تخصیص منابع در شبکه های مخابرات سیار نسل پنجم
 • امنیت در لایه فیزیکی شبکه های مخابراتی
 • شبکه های مخابرات مولکولی
 • مخابرات نوری آماری
 • سیستم های مخابراتی

  زمینه های پژوهشی: آزمایشگاه سیستمهای مخابراتی در سال 1385 توسط دکتر پاییز عزمی راه اندازی شد. در این آزمایشگاه استاتید

  کارشناس مسئول:

  هیات علمی همکار: پائیز عزمی

  تلفن: 82884332

  مکان: بلوک6 طبقه 4 اتاق 46

دکتر پائیز عزمی متولد 28 فروردین 1353 در شهر تهران است. ایشان هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی را در دانشگاه صنعتی شریف در سالهای 1375، 1377 و 1381 به پایان رسانده است. نامبرده در سال 1381 بعنوان استادیار به دانشگاه تربیت مدرس پیوست و در سال 1384 به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت و از سال 1390 با مرتبه استادی مشغول فعالیت در همین دانشگاه است. دکتر پائیز عزمی هم اکنون عضو ارشد IEEE است زمینه های فعالیت پژوهشی ایشان در حال حاضر شامل تخصیص منابع در نسل های جدید مخابرات سیار، مخابرات مولکولی و نظریه های مخابرات، آشکارسازی و تخمین است.

ارتباط

رزومه

Blind Modulation Classification via Combined Machine Learning and Signal Feature Extraction

Jafar Norolahi, Paeiz Azmi
Journal PapersarXiv preprint arXiv:2101.04337 , 2021 January , {Pages }

Abstract

In this study, an algorithm to blind and automatic modulation classification has been proposed. It well benefits combined machine leaning and signal feature extraction to recognize diverse range of modulation in low signal power to noise ratio (SNR). The presented algorithm contains four. First, it advantages spectrum analyzing to branching modulated signal based on regular and irregular spectrum character. Seconds, a nonlinear soft margin support vector (NS SVM) problem is applied to received signal, and its symbols are classified to correct and incorrect (support vectors) symbols. The NS SVM employment leads to discounting in physical layer noise effect on modulated signal. After that, a k-center clustering can find center of each class.

Robust Resource Allocation for Cooperative MISO-NOMA-based Heterogeneous Networks

Atefeh Rezaei, Paeiz Azmi, Nader Mokari, Mohammad Reza Javan, Halim Yanikomeroglu
Journal PapersIEEE Transactions on Communications , 2021 March 2, {Pages }

Abstract

In this paper, we consider a cooperative multiple-input single-output (MISO) heterogeneous communication network based on the power domain non-orthogonal multiple access (PD-NOMA). We aim to investigate a resource allocation problem regarding the uncertainty of the channel state information at the transmitter (CSIT) and the imperfect SIC case. Since there is an essential need for low-complexity algorithms with reasonably good performance for the extremely complex access architectures, we propose two novel methods based on matching game with externalities and successive convex approximation (SCA) to realize the hybrid scheme where the number of the cooperative nodes is variable. Moreover, we propose a new matching utility function to manage

Delay Aware Resource Allocation with Radio Remote Head Cooperation in user-centric C-RAN

Nazanin Moosavi, Mahnaz Sinaie, Paeiz Azmi, Jyrki Huusko
Journal PapersIEEE Communications Letters , 2021 March 29, {Pages }

Abstract

High spectral efficiency and low latency are required to provide ubiquitous communication for the emerging applications in 5G wireless communication networks. In this letter, we propose a novel framework that considers these requirements simultaneously by integrating the notion of effective capacity (EC) into orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) cloud-radio access networks (C-RAN) where the users select the distributed radio remote heads (RRHs) based on their specific delay requirements to transmit over different subcarriers cooperatively. Consequently, an optimization problem is defined to maximize the EC under the average peak power constraint and the delay requirements. The problem is combinatorial and non-convex and an

Space-Time Constellation for MU-MISO Dimmable Visible Light Communications

N Moosavi, M Sinaie, P Azmi, J Huusko
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

AoI Minimization in Energy Harvesting and Spectrum Sharing Enabled 6G Networks

AH Zarif, P Azmi, N Mokari, MR Javan, E Jorswieck
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

An Accurate Ranging Algorithm Based on Received Signal Strength in Visible Light Communication

C Amini, P Azmi, SS Kashef
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Robust power allocation in covert communication: Imperfect CDI

M Forouzesh, P Azmi, N Mokari, D Goeckel
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

The Flexibility of the Generalized Gamma Distribution in Modeling the Fading Based on Kullback-Leibler and Kolmogorov-Smirnov Criteria

Zabihollah Hasanshahi, Paeiz Azmi, Mohammad Hossein Gholizadeh, Mohammad Khajezadeh
Journal PapersIEEE Access , Volume 8 , 2020 January 7, {Pages 8393-8404 }

Abstract

The precision of Rayleigh distribution, as the simplest fading model in Non-Line-of-Sight (NLOS) channels, is low in high-resolution radars and long-distance communication receivers. Many currently-available statistical models with a higher precision, including Nakagami-m, Weibull and generalized hybrid Gamma models, are used to describe the radar clutter and the reflected signals in communication receivers. Although the mentioned models in NLOS channels have more accurate matching with the actual fading, a variety of models and the lack of a comprehensive model in different fading channels make it difficult to select an appropriate model. In this paper, the generalized Gamma model is analyzed and evaluated to demonstrate that it adapts to

Energy efficient transmission in dynamic PDMA‐based systems with RF energy harvesting

A Hooshiary, P Azmi, N Mokari
Journal PapersTransactions on Emerging Telecommunications Technologies , Volume 31 , Issue 4, 2020 April , {Pages e3923 }

Abstract

Nonorthogonal multiple access (NOMA) and energy harvesting technologies are two promising approaches to increase spectral and energy efficiency, respectively. In this paper, a pattern division multiple access (PDMA) uplink transmission network in which users are able to harvest energy from the received radio frequency power is considered. In order to maximize the energy efficiency, we perform resource allocation in the power, subcarrier, and time domains. Also, for each time slot, the pattern matrix is determined dynamically. To enhance the detection reliability, successive interference cancellation and maximal ratio combining at each receiver are utilized. For resource allocation, the actual harvested and available energies of the users a

Covert Communication Using Null Space and 3D Beamforming: Uncertainty of Willie's Location Information

Moslem Forouzesh, Paeiz Azmi, Nader Mokari, Dennis Goeckel
Journal PapersIEEE Transactions on Vehicular Technology , 2020 May 25, {Pages }

Abstract

Covert communication is often limited in rate be- cause it is difficult to hide the signal in the background noise. Recent work has shown that jamming can significantly improve the rate at which covert communication can be conducted, but this jamming signal has a devastating effect on the receiver. To tackle this issue, we equip the jammer with multiple antennas so that it can employ beamforming to place the intended receiver in the null space of the jamming. Moreover, in order to increase rate in this network, we equip the transmitter with an antenna array to be able to perform 3-dimensional (3D) beamforming toward its intended recipient. To evaluate this design, we formulate an optimization problem and present an iterative algorithm to so

Covert communication and secure transmission over untrusted relaying networks in the presence of multiple wardens

Moslem Forouzesh, Paeiz Azmi, Ali Kuhestani, Phee Lep Yeoh
Journal PapersIEEE Transactions on Communications , 2020 March 4, {Pages }

Abstract

In this paper, we address the problem of joint covert communication and secure transmission in untrusted relaying networks when multiple wardens exist in the network. We first consider a system model consisting of one source, one untrusted amplify-and-forward relay, one destination, and one warden. For covert communications, our aim is to prevent the warden from detecting the presence of communications via the source-relay-destination link. For secure transmission, our aim is to prevent the untrusted relay from decoding the source signal. To satisfy these requirements, we propose that the destination and the source inject jamming signals during the source-to-relay and relay-to-destination transmission phases, respectively. For the considere

Joint Information Theoretic Secrecy and Covert Communication in the Presence of an Untrusted User and Warden

Moslem Forouzesh, Paeiz Azmi, Ali Kuhestani, Phee Lep Yeoh
Journal PapersarXiv preprint arXiv:2007.05502 , 2020 July 10, {Pages }

Abstract

In this paper, we investigate joint information theoretic secrecy and covert communication in a single-input multi-output (SIMO) system where a transmitter (Alice) is communicating with two legitimate users (Bob and Carol). We consider that an untrusted user and a warden node are also present in the network attempting to attack the secure and covert communications to Bob and Carol, respectively. Specifically, Bob requires secure communications such that his messages from Alice are not decoded by the untrusted user, while Carol requires covert communications such that her messages from Alice are not detected by the warden.

Cross Layer Resource Allocation in H-CRAN with Spectrum and Energy Cooperation

Nazanin Moosavi, Mahnaz Sinaie, Paeiz Azmi, Pin-Hsun Lin, Eduard Jorswieck
Journal PapersarXiv preprint arXiv:2009.07021 , 2020 September 15, {Pages }

Abstract

5G and beyond wireless networks are the upcoming evolution for the current cellular networks to provide the essential requirement of future demands such as high data rate, low energy consumption, and low latency to provide seamless communication for the emerging applications. Heterogeneous cloud radio access network (H-CRAN) is envisioned as a new trend of 5G that uses the advantages of heterogeneous and cloud radio access networks to enhance both the spectral and energy efficiency. In this paper, building on the notion of effective capacity (EC), we propose a framework in non-orthogonal multiple access (NOMA)-based H-CRAN to meet these demands simultaneously. Our proposed approach is to maximize the effective energy efficiency (EEE) while

Theoretical Accuracy Analysis of RSS-Based Range Estimation for Visible Light Communication

Changeez Amini, Paeiz Azmi, Seyed Sadra Kashef
Journal PapersarXiv preprint arXiv:2011.14080 , 2020 November 28, {Pages }

Abstract

In this paper, an improved channel model of visible light communication (VLC) for ranging in presented. For indoor channel model of VLC, distance is estimated based on received signal strength. In this model, received shot noise as a distance-dependent parameter is considered in range estimation accuracy. Moreover, based on this model, the Cramer-Rao lower bound is computed as the theoretical limits on the performance and accuracy of any unbiased estimator. In this way, the effects of horizontal and vertical distances are investigated. In addition, the transmitted power effect on RSN and accordingly on CRLB is demonstrated.

Ambient noise wavefield decomposition and shear-wave velocity retrieval in the south of Tehran, Iran and in the Colfiorito basin, Italy

Mehrdad Fotouhimehr, Elham Shabani, C?cile Cornou, Paeiz Azmi
Journal PapersJournal of Applied Geophysics , 2020 November 21, {Pages 104224 }

Abstract

Knowledge about ambient noise wavefield, through decomposition into different participant waves and determination of precise singularities in ellipticity curves, could be very beneficial to improve the obtained subsurface velocity structures. In this paper, two array processing methods; WaveDec and high-resolution Rayleigh three-component beamforming (RTBF) and four single-station methods; Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio (HVSR) or H/V, HVTFA (H/V using time frequency analysis), RayDec (Random Decrement Technique) and DOP-E (Degree Of Polarization) are applied to decompose ambient noise wavefield and to extract dispersion and ellipticity curves of surface waves. Two sites with different geological and geophysical conditions are chosen

Joint Information-Theoretic Secrecy and Covert Communication in the Presence of an Untrusted User and Warden

M Forouzesh, P Azmi, A Kuhestani, PL Yeoh
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

2019 Index IEEE Transactions on Mobile Computing Vol. 18

H Aantjes, H Abdelnasser, J Abouei, A Abudukelimu, S Affes, M Agiwal, ...
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Fading Model Deviation in The NLOS Communication Channel in Limited Reflection

Zabihollah Hasanshahi, Paeiz Azmi, Mohammad Khajezadeh
Journal PapersarXiv preprint arXiv:1901.06650 , 2019 January 20, {Pages }

Abstract

Statistical models are employed to characterize the clutter in the radar and the reflective signals of the telecommunication receivers. End to this, Rayliegh distribution is the simplest fading models in NLOS channels possessing low-accuracy in the high-resolution radars and distant telecommunication receivers. At present, high accuracy models such as the m-type Nakagami and hybrid GG distributions are utilized in order to model fading. However, despite the Non-Rayliegh models have better precision in the NLOS relative to the Rayliegh models, the accuracy of these models decreases when the radiation angle in the transmitter and the reflection angle in the receiver are different. In this paper, the K distribution function is analytically int

Robust Power Allocation in Covert Communication: Imperfect CDI

Moslem Forouzesh, Paeiz Azmi, Nader Mokari, Dennis Goeckel
Journal PapersarXiv preprint arXiv:1901.04914 , 2019 January 15, {Pages }

Abstract

The study of the fundamental limits of covert communications, where a transmitter Alice wants to send information to a desired recipient Bob without detection of that transmission by an attentive and capable warden Willie, has emerged recently as a topic of great research interest. Critical to these analyses is a characterization of the detection problem that is presented to Willie. Previous work has assumed that the channel distribution information (CDI) is known to Alice, hence facilitating her characterization of Willie's capabilities to detect the signal. However, in practice, Willie tends to be passive and the environment heterogeneous, implying a lack of signaling interchange between the transmitter and Willie makes it difficult if no

Bit Error Probability Instead of Secrecy Rate Criterion to Enhance Performance for Secure Wireless Communication Systems

Javad Taghipour, Paeiz Azmi, Nader Mokari, Moslem Forouzesh, Hossein Pishro-Nik
Journal PapersarXiv preprint arXiv:1907.01334 , 2019 July 2, {Pages }

Abstract

In this paper, we propose a new practical power allocation technique based on bit error probability (BEP) for physical layer security systems. It is shown that the secrecy rate that is the most commonly used in physical layer security systems, cannot be a suitable criterion lonely. Large positive values are suitable for the secrecy rate in physical layer security, but it does not consider the performance of the legitimate and adversary users. In this paper, we consider and analyze BEP for physical layer security systems because based on it, the performance of the legitimate and adversary users are guaranteed and it is needed to use lower power. BEP is calculated for the legitimate and adversary users and it is shown that BEP can be better c

دروس نیمسال جاری

 • كارشناسي ارشد
  تئوري پيشرفته مخابرات ( واحد)
  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه مخابرات

دروس نیمسال قبل

 • دكتري
  تئوري تخمين ( واحد)
  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه مخابرات
 • 1398
  ظريف, اميرحسين
  اشتراك طيفي مبتني بر هوش مصنوعي
 • 1398
  قره گلي, امير
 • 1398
  خودي اغميوني, حسين
 • 1390
  كاشي ها, مهدي
  شبكه هاي رله چند آنتني
 • 1394
  امينيان, مسعود
 • 1396
  موسوي سردري, سيده نازنين
 • عضویت در هیات ممیزه دانشگاه خلیج فارس
 • عضو کمیسیون تخصصی هیات ممیزه - دانشگاه بوشهر
 • عضویت در کمیسیون جامع برنامه ریزی دانشگاه
 • عضو شورای نظارت دانشکده
 • دبیر کمیته منتخب
 • معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه خلیج فارس
 • نماینده هیات اجرایی جذب در دانشکده
 • عضو کمیسیون تخصصی هیات ممیزه
 • دبیر شورا نظارت دانشکده
 • عضو شورای نظارت دانشکده
 • مسئول آموزشهای آزاد و روابط آموزشی تربیت مدرس
 • عضو هیات تحریریه مجله فنی ومهندسی مدرس
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است