En
 • دکتری (1377)

  فیزیک پزشکی

  ژاپن، ژاپن

 • دکتری (1377)

  فیزیک پزشکی

  کیوشو، فوکوکا، ژاپن

 • کارشناسی‌ارشد (1370)

  فیزیک پزشکی

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • کارشناسی (1367)

  فیزیک - دبیری

  دانشگاه بوعلی سینا - همدان،

 • بیوالکترومغناطیس
 • بیوفیزیک محاسباتی
 • بیوالکترومغناطیس

  زمینه های پژوهشی:

  کارشناس مسئول: نگار ندافی

  تلفن:

  مکان: تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس

 • بیوالکترومغناطیس

  زمینه های پژوهشی:

  کارشناس مسئول: نگار ندافی

  تلفن:

  مکان: تهران-جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس

داده ای یافت نشد

ارتباط

رزومه

Effects of repeated exposure to 50 Hz electromagnetic field on breast cancer cells

N Masoudi-Khoram, P Abdolmaleki
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Electromagnetic Field Therapy in Cardiovascular Diseases; A Review of Patents, Clinically Effective Devices, and Mechanism of Therapeutic Effects

D Soltani, S Samimi, A Vasheghani-Farahani, SP Shariatpanahi, ...
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Molecular Properties of Ca2+ Transport Through TRPV2 Channel: A Molecular Dynamic Simulations Study

M Alipour, B Hajipour-Verdom, P Abdolmaleki, M Javan
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Estimating the Two Graph Dextran-Stearic Acid-Spermine Polymers Based on Iron Oxide Nanoparticles as Carrier for Gene Delivery

B Hajipour-Verdom, M Satari, P Abdolmaleki, S Hosseinkhani
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Estimating the Two Graph Dextran-Stearic Acid-Spermine Polymers Based on Iron Oxide Nanoparticles as Carrier for Gene Delivery

MK Ashtiyani, B Hajipour-Verdom, M Satari, P Abdolmaleki, ...
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Understanding The Mechanism of Mutant HIV-1 Protease Resistance Against Darunavir Using Molecular Dynamic Study

Y Shabanpour, E Behmard, P Abdolmaleki, AH Keihan, S Sajjadi
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Effect of Co-Treatment with Static Magnetic Fieldand Cis-diamminedichloroplatinum (II) on Apoptosis and Cell Cycle Progression in HeLa Cell Line and Hu02

S Kamalipooya, A Sabet, FJ Jouni, M Satari, P Abdolmaleki, H Soleimani
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Magnetic Metal–Organic Framework Based on Zinc and 5-Aminolevulinic Acid: MR Imaging and Brain Tumor Therapy

A Ebrahimpour, NR Alam, P Abdolmaleki, B Hajipour-Verdom, F Tirgar, ...
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Polyethylenimine-based Magnetic Nanocomplexes Enhanced Cisplatin Toxicity on Ovarian Cancer Cells in Presence of Static Magnetic Field

F Ashoori, B Hajipour-Verdom, M Satari, P Abdolmaleki
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Differential miRNAs expression pattern of irradiated breast cancer cell lines is correlated with radiation sensitivity

Nastaran Masoudi-Khoram, Parviz Abdolmaleki, Nazanin Hosseinkhan, Alireza Nikoofar, Seyed Javad Mowla, Hamideh Monfared, Gustavo Baldassarre
Journal PapersScientific Reports , Volume 10 , Issue 1, 2020 June 3, {Pages 12-Jan }

Abstract

Radiotherapy is a fundamental step in the treatment of breast cancer patients. The treatment efficiency is however reduced by the possible onset of radiation resistance. In order to develop the effective treatment approach, it is important to understand molecular basis of radiosensitivity in breast cancer. The purpose of the present study was to investigate different radiation response of breast cancer cell lines, and find out if this response may be related to change in the microRNAs expression profile. MDA-MB-231 and T47D cells were subjected to different doses of radiation, then MTT and clonogenic assays were performed to assess radiation sensitivity. Cytofluorometric and western blot analysis were performed to gain insight into cell cyc

Genotoxic stress of particulate matter in the electric furnace of an iron casting industry on human lung epithelial cells; an in?vitro study

Zahra Panjali, Behjat Jafari-Tehrani, Nader Maghsoudi, Parviz Abdolmaleki, Rezvan Zendehdel
Journal PapersToxin Reviews , 2020 June 25, {Pages 07-Jan }

Abstract

In foundries, various ores are used. Genotoxic assessment of ore-particles was the important aim of this study. In this regard, Ferrochromium, Ferrosilicon, Ferromanganese, and graphite were collected from an iron-casting industry. Also, the analysis has been performed by inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES) and Fourier transform-infrared spectroscopy (FT-IR). The effective particle doses for A549-cells and genetic damages were evaluated using MTT and comet assay, respectively. The analysis indicated that, the samples contain Cr, Al, Cu, Fe, Mn, Zn, Ni, Pb, and SiO2. Ferrosilicon was known as the highest toxic ore. Ore particles significantly induced DNA breaks (p < 0.01) in a dose-dependent manner. A mixtu

Magnetic Metal–Organic Framework Based on Zinc and 5-Aminolevulinic Acid: MR Imaging and Brain Tumor Therapy

Anita Ebrahimpour, Nader Riahi Alam, Parviz Abdolmaleki, Behnam Hajipour-Verdom, Fatemeh Tirgar, Tayyebeh Ebrahimi, Mehdi Khoobi
Journal PapersJournal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials , 2020 October 14, {Pages 09-Jan }

Abstract

Abstract Theranostic metal–organic frameworks (MOFs) are promising agents for cancer therapy and diagnosis. Herein, Fe3O4@ALA-Zn MOF was prepared and evaluated as an efficient therapeutic and diagnostic agent against brain cancer. Fe3O4 nanoparticles (Fe NPs) were initially synthesized and then coated with MOF constructed with 5-aminolevulinic acid (ALA) and Zinc ions to form a core–shell nanostructure. The prepared system was characterized by FTIR, PXRD, SEM, TEM and EDX analyses confirming formation of the spherical magnetic ALA-based MOFs having average size of about 30?nm. The results of the cytotoxic assay demonstrated that Fe3O4@ALA-Zn MOFs possessed higher toxicity against C6 cancerous cells than HFF

Human Cryptochrome Mediates Oxidative Stress Responses Modulated by Static and Electromagnetic Fields in Doxorubicin-Treated Cells

B Hajipour-Verdom, M Alipour, P Abdolmaleki, S Hosseinkhani, M Khoobi, ...
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Inhibition potential evaluation of two synthetic bis-indole compounds on amyloid fibrillation: a molecular simulation study

K Khodayari, M Alipour, I Rad, H Ramshini, P Abdolmaleki
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Comparison of the effects of ultrasound in a repetitive mode and acoustically active lipospheres in the presence of doxorubicin on breast adenocarcinoma

H Soleimani, P Abdolmaleki, M Mokhtari-Dizaji, T Toliat, A Tavasoly
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Genotoxic stress of particulate matter in the electric furnace of an iron casting industry on human lung epithelial cells; an in vitro study

Z Panjali, B Jafari-Tehrani, N Maghsoudi, P Abdolmaleki, R Zendehdel
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Differential miRNAs expression pattern of irradiated breast cancer cell lines is correlated with radiation sensitivity

N Masoudi-Khoram, P Abdolmaleki, N Hosseinkhan, A Nikoofar, ...
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Platinum (II) complexes containing hydrazide‐based aminophosphine ligands: Synthesis, molecular structures, computational investigation and evaluation as antitumour agents

Khodayar Gholivand, Yazdan Maghsoud, Mohammad Kahnouji, Mahdieh Hosseini, Mohammad Satari, Parviz Abdolmaleki, Stephen Mark Roe
Journal PapersApplied Organometallic Chemistry , Volume 33 , Issue 6, 2019 June , {Pages e4873 }

Abstract

Four new N,N‐bis(diphenylphosphino)amine ligands (where amine = 1‐amino‐4‐methylpiperazine (L1), N‐aminophthalimide (L2), 4‐aminomorpholine (L3) and hydrazine dihydrochloride (L4)) and their Pt(II) complexes C1, C2, C3 and C4 were synthesized and characterized using infrared and NMR spectroscopies. The crystal structures of C1, C2 and C3 were determined using single‐crystal X‐ray diffraction techniques. The antitumour activities of the synthesized complexes determined using MTT assay on MDA‐MB‐231 cell line revealed that the studied complexes, especially C2, significantly suppressed the proliferation of these cancer cells in a dose‐ and time‐dependent manner (e.g. at a complex concentration of 100 μg ml−1, in 24 h

Energy saving and improvement of metabolism of cultured tobacco cells upon exposure to 2-D clinorotation

Maryam Soleimani, Faezeh Ghanati, Zahra Hajebrahimi, Abazar Hajnorouzi, Parviz Abdolmaleki, Fatemeh Zarinkamar
Journal PapersJournal of plant physiology , Volume 234 , 2019 March 1, {Pages 36-43 }

Abstract

Studies have confirmed that on the ground, the plant cells must expend energy to maintain positional homeostasis against gravity. Under microgravity conditions, such energy may be saved for other process such as biosynthesis of beneficial metabolites for growth. This hypothesis was examined on a cell line of tobacco (Nicotiana tabacum cv. Burley 21). The cells were continuously treated with 2-D clinostat for 1 week. Exposure to clinorotation conditions increased biomass and total protein. Total content of soluble sugar also increased which may provide more precursors for Krebs cycle and adenosine triphosphate (ATP) production. In the case of 2-D clinorotation, the expression and activity of glutamate producing enzyme, glutamate dehydrogenas

Combination of static magnetic field and cisplatin in order to reduce drug resistance in cancer cell lines

Amir Jalali, Jaber Zafari, Fatemeh Javani Jouni, Parviz Abdolmaleki, Farshad H Shirazi, Mohammad Javad Khodayar
Journal PapersInternational journal of radiation biology , 2019 March 19, {Pages 08-Jan }

Abstract

Purpose: In this study, the effects of different intensities of Static Magnetic Fields (SMFs) (10, 15 and 25 mT) and different concentrations of cisplatin drug were investigated on the viability percent and IC50 of the A2780 and A2780-CP cell lines at 24, 48 and 96 h to show useful potential of SMF as a physical agent to enhance the effectiveness of common therapeutic approaches and decrease of drug resistance to cisplatin anticancer drug.Materials and methods: Magnetic field exposure was performed using a locally designed generator. The cell viability percent, IC50 and cisplatin uptake in treated cells were evaluated by MTT assay and inductively coupled plasma (ICP), respectively.Results: Increasing of concentration and time of cisplat

دروس نیمسال جاری

 • دكتري
  بيوفيزيك محاسباتي ( واحد)
  دانشکده علوم زیستی، گروه بيو فيزيك
 • كارشناسي ارشد
  بيوفيزيك پرتوي ( واحد)

دروس نیمسال قبل

 • كارشناسي ارشد
  فيزيك مدرن ( واحد)
  دانشکده علوم زیستی، گروه بيو فيزيك
 • كارشناسي ارشد
  رياضيات ( واحد)
 • كارشناسي ارشد
  مدل سازي رياضي سيستم هاي زيستي ( واحد)
 • 1397
  محمدتبار, زينب
  پيش بيني پپتيدهاي ضد سرطاني با استفاده از روش جنگل تصادفي
 • 1397
  صلواتي مشكاني, سحر
 • 1384
  جهانديده, صمد
  مدل سازي تئوريك اثر ميدان الكترومغناطيسي بر فرايند ترشح ملانونين در موش با استفاده از مدلهاي پيشگويي آماري وهوش مصنوعي
 • 1392
  زراعتي, وحيد
 • 1392
  سالاري, هانيه
 • 1393
  حاجي پوروردوم, بهنام
 • 1394
  عليپور, مژگان
 • 1395
  تعللي, ارزو
 • 1396
  بيجاري, سالار
 • 1396
  شعبانپور, ياسر
 • 1397
  رمضي, شهين
 • معاون آموزشی دانشکده علوم زیستی
 • مدیر گروه بیوفیزیک
 • مدیر گروه بیوفیزیک
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است