En
 • دکتری (1387)

  مبانی نظری اسلام

  معارف اسلامی، قم، جمهوری اسلامی ایران

 • دکتری (1384)

  فقه و اصول

  حوزه علمیه قم، قم، جمهوری اسلامی ایران

 • کارشناسی‌ارشد (1371)

  فقه و اصول

  حوزه علمیه قم، قم، جمهوری اسلامی ایران

 • کارشناسی (1369)

  فقه و اصول

  حوزه علمیه قم، قم، جمهوری اسلامی ایران

 • تحلیل انتقادی مسائل به روز و معاصرانه قرآن و حدیث (نواندیشان، نومعتزله، نوسلفیان و خاورشناسان)
 • مطالعه تطبیقی مسائل میان رشته ای قرآن و حدیث
 • تفسیر پژوهی (آیات مشکل و چالش زا)
 • حدیث پژوهی (نقد سندی و محتوایی روایات مشکل و چالش زا)
 • فلسفه روش تحقیق، روش شناسی تحقیق و انواع روش های نو تحقیق در قرآن و حدیث

  دکتر کاوس روحی برندق (متولد 1346) در زمان تحصیل در مقطع دبیرستان (1361) به حوزه علمیه قم راه یافت و پس از گذراندن دروس مقدماتی و سطوح حوزوی (1368)، در درس خارج فقه و اصول آیات عظام فاضل، تبریزی، وحید خراسانی و بهجت (14 سال) شرکت جست و هم زمان در مباحث اخلاقی و عرفان عملی از محضر آیت الله سعادت پرور پهلوانی تهرانی (20 سال) و از مباحث عالی فلسفی و عرفان نظری از آیت الله جوادی آملی و حسن زاده آملی (20 سال) و در تفسیر قرآن از آیت الله جوادی آملی (30 سال) بهره گرفت و در سال 1384 موفق به اخذ مدرک سطح چهار از تحصیلات حوزوی گردید، سپس در مقطع دکتری رشته مدرسی معارف (گرایش مبانی نظری) دانشگاه معارف اسلامی تحصیل نمود و موفق به دریافت مدرک P.H.D شد. دکتر روحی از سال 1389 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بوده و در سال 1395 حایز رتبه دانشیاری است. بخشی دیگر از فعالیت های آموزشی و پژوهشی دکتر روحی عبارت است از: 1) تدریس دروس سطح عالی و خارج حوزوی، 2) تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس، 3) نگارش افزون بر 150 مقاله علمی، 4) تصنیف، تالیف و ترجمه افزون بر 20 جلد کتاب و 4) راهنمایی و مشاوره افزون بر 100 رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد. دکتر روحی در زمینه های مختلف فرهنگی - اجتماعی (از جمله کارشناسی متجاوز از 300 برنامه تلویزیونی شبکه های مختلف سیما) نیز حضور فعال دارند.

  ارتباط

  رزومه

  بررسی اصل تربیتی تدریج در قرآن، مبتنی بر تحلیل و نقد دیدگاه مفسران قرآن‎

  ابدال, روحی برندق, کاوس, سجادی, غروی نائینی, نهله‎
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  comparative and critical study of rational and contextual religious intellectuals views about revelation

  حسن کریمی, علی حاجی خانی, کاوس روحی برندق‎
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  بررسی تطبیقی-انتقادی نظرات نواندیشان دینی عقل‌گرا و متن گرا پیرامون وحی‎

  کریمی, حسن, حاجی خانی, روحی برندق, کاوس‎
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  تحليل محتوى الآية 55 من سورة المائدة في نقد شبهات ابن تيمية في کتاب منهاج ‌السنة‎

  روحي برندق, کاوس, مرادي, ليلا‎
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Allamah Tabatabai's critique of other commentators' theories in interpreting social issues with emphasis on," Non-realistic perception" theory

  سحر صدری, کاوس روحی برندق, علی حاجی خانی, محمد سعیدی مهر‎
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  A Study of the Gradual Educational Principle in the Qur'an Based on the Analysis and Criticism of the Quranic Commentators' Viewpoint

  بتول ابدال, کاوس روحی برندق, سید مهدی سجادی, نهله غروی نائینی‎
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Social confidence in Emam Mosa Sadr’s opinion

  کاوس روحی برندق, کاظم قاضی زاده, انسیه السادات اسکاف‎
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  اعتماد اجتماعی در اندیشه امام موسی صدر‎

  روحی برندق, کاوس, قاضی زاده, اسکاف, انسیه السادات‎
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  واکاوی تفسیری و نقد ترجمه آیات متناقض‌نما با عصمت پیامبران (مطالعه موردی آیات 31 تا 33 سوره ص)‎

  طاهری, حاجی خانی, روحی برندق, کاووس, ناصری‎
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  نقش نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (ره) در تبیین صفت مالکیت خداوند‎

  صدری, روحی برندق, کاووس, حاجی خانی, سعیدی مهر‎
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  تحلیل لغوی-تفسیری گستره معنایی واژگان مربوط به معاد در قرآن‎

  روحی برندق, کاوس, ملک لو‎
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Analyzing and criticizing doubts of Ibn Taymiyya on vicegerency of Imam Ali (AS) in Minhaj al-Sunnah; the case study of the verse of vicegerency (al-Ma'idah/55)

  کاوس روحی برندق, لیلا مرادی‎
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  واکاوی نظریه‌ها در ماهیت، و کارکرد حروف جر در زبان قرآن‎

  عباسی, صادق, نجفی اسد اللهی, سعید, حاجی خانی, علی, روحی برندق, کاووس‎
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Critical analysis of the place of the problem of intellect deficiency in female gender anthropology, with emphasis on evaluating the views of contemporary commentators on the …

  لیلا مرادی, کاوس روحی برندق, مهدی مهریزی طرقی, کاظم قاضی زاده‎
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  روش‌های فقه‌الحدیثی کتاب جامع احادیث الشیعه‎

  محمد عسکری, محمد, غروی نائینی, نهله, روحی برندق, کاووس‎
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Studying the Principle of Individual Differences in Education from the Viewpoints of Qur'anic Commentators

  بتول ابدال, کاوس روحی برندق, سید مهدی سجادی, نهله غروی نائینی‎
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  مطالعه و تحلیل اصل تفاوت های فردی در تربیت از دیدگاه مفسران قرآن‎

  ابدال, روحی برندق, کاوس, سجادی, غروی نائینی, نهله‎
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  تأثیر دلبستگی ایمن بر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی با تأکید بر اندیشه تربیتی امام موسی صدر‎

  روحی برندق, کاوس, قاضی زاده, کاظم, اسکاف, انیسیه السادات‎
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  ETHICS AND DEBATE SKILLS IN THE DEBATE OF IMAM REZA: CASE STUDY, THE DEBATE OF IMAM REZA WITH THEOLOGIAN RELIGIOUS

  BARANDAGH KAVOUS ROUHI
  Journal Papers , Volume 5 , Issue 1800152, 2017 January 1, {Pages Jul-35 }

  Abstract

  Imam Reza (PBUH) has debated with various people including representatives of Jews, Christians, Zoroastrians, Sabaeans, Heresies, Materialists, Islamic sects, and others. one of these debates is his detailed discussion with theologians of religions about tawhid and prophecy.

  دروس نیمسال جاری

  • دكتري
   نقد آراء معاصران درباره قرآن كريم ( واحد)
   دانشکده علوم انسانی، گروه علوم قرآن و حديث
  • كارشناسي ارشد
   تربيت اسلامي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   انديشه اسلامي ( واحد)

  دروس نیمسال قبل

  • كارشناسي ارشد
   مفردات قرآن كريم ( واحد)
   دانشکده علوم انسانی، گروه علوم قرآن و حديث
  • دكتري
   تفسير استدلالي قرآن كريم ( واحد)
  • دكتري
   تفسير تطبيقي قرآن كريم ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   تربيت اسلامي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   تربيت اسلامي ( واحد)
  • 1394
   مرادي, ليلا
   تحليل انتقادي مباني انسان شناختي مفسران معاصر درباره آيات مربوط به زن و خانواده
  • عضو شورای دانشگاه تربیت مدرس
  • عضو هیات تحریریه مجله مطالعات ترجمه قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس
  • عضو شورای علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس
  • عضو شورای پژوهشی مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی دانشگاه تربیت مدرس
  • سرپرست گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس
  • عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه علوم قرآن و حدیث هیات اجرایی جذب دانشگاه تربیت مدرس
  • مدیر مسئول دو فصلنامه تخصصی تفسیر القرآن بالقرآن دانشگاه تربیت مدرس
  • عضو شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
  • رئیس مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی دانشگاه تربیت مدرس
  • مدیر مسئول دو فصلنامه تخصصی مطالعات دینی و علم دانشگاه تربیت مدرس
  • عضو کمیته تخصصی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس
  • مدیر مسئول مجله دراسات فی العلوم الانسانیه دانشگاه تربیت مدرس
  • عضو کمیسیون نظارت بر عملکرد مجلات دانشگاه تربیت مدرس
  • عضو کمیته اخلاق زیستی دانشگاه تربیت مدرس
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است