En
 • دکتری (1376)

  مدیریت بازرگانی

  ملبورن، ملبورن، استرالیا

 • کارشناسی‌ارشد (1370)

  مدیریت بازرگانی

  دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • کارشناسی (1367)

  مدیریت

  دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

 • - برنامه ریزی استراتژیک - بازاریابی و بازاریابی بین الملل
 • مدیریت کارآفرینی - تجارت الکترونیک

  داده ای یافت نشد

  ارتباط

  رزومه

  A model for B2B salesperson performance with service ecosystems perspective: a grounded theory

  N Razi, A Moshabaki, HK Hosseini, A Kordnaeij
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  An Exploratory Model of Competitive Advantage through Dynamic Capabilities and Differentiation Approach for Knowledge-Based Companies

  Alireza Abdolhosseini Khaligh, Mohammad Haghighi, Mohsen Nazari, Hamid Khodadad Hosseini
  Journal Papers , 2020 July 17, {Pages }

  Abstract

  The competitive struggles in high-tech environment have featured the necessity to infer how competitive advantage is gained. Dynamic capabilities emphasize the nature of future competition, acceleration in innovation growth, and the role of strategic management in adaption, integration, and reconfiguration of organizational skills, resources, and competences toward shifting environment. This inquiry is based on an inductive approach. The qualitative research is primarily started with exploratory purpose through grounded theory strategy. Then, it is continued with quantitative type of study, explanatory and descriptive purposes through survey and correlational research strategies. The probe concepts and variables are analyzed in 30 top knowl

  Designing a Competitive Advantage Model Through Dynamic Capabilities and Differentiation Approach for Iranian Knowledge-based Companies

  Alireza Abdolhosseini Khaligh, Mohammad Haghighi, Mohsen Nazari, Hamid Khodadad Hosseini
  Journal PapersJ. Mgmt. & Sustainability , Volume 10 , 2020 January , {Pages 52 }

  Abstract

  The worldwide competitive struggles in high-tech environment such as knowledge-based companies have featured the necessity to infer how competitive advantage is gained. Dynamic capabilities as the origin of competitive advantage emphasize the changing character of the environment and nature of future competition, acceleration in innovation growth, and the main role of strategic management in adaption, integration, and reconfiguration of organizational skills, resources, and working competences toward shifting environment. The recent inquiry is based on an interpretive paradigm and an inductive approach. The qualitative part of the research is conducted with exploratory purpose through grounded theory strategy. In quantitative part of study,

  Water chemistry and water quality pollution indices of heavy metals: a case study of Chahnimeh Water Reservoirs, Southeast of Iran

  H Hosseini, A Shakeri, M Rezaei, MD Barmaki, MR Mehr
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Molecular detection of Neospora caninum in aborted fetuses of cattle farms in Arak.

  Mohammad Khani, Fatemeh Arabkhazaeli, Seyed Davood Hosseini, Parviz Shayan
  Journal PapersJournal of Veterinary Research , Volume 73 , Issue 4, 2019 January , {Pages }

  Abstract

  see more details around the world. OBJECTIVES: The aim of this study was to detect the presence of Neospora caninum in the brain, cerebellum cerebellum Subject Category: Anatomical and Morphological Structures

  Water hardness zoning of Isfahan Province, Iran, and its relationship with cardiovascular mortality, 2013-2015

  Fereshte Hossienifar, Mozhgan Entezari, Shidokht Hosseini
  Journal PapersARYA Atherosclerosis , Volume 15 , Issue 6, 2019 December 30, {Pages 275-280 }

  Abstract

  BACKGROUND: Cardiovascular disease (CVD) is one of the common diseases and today, it is considered as not only an important cause of mortality but also a significant aspect of health geography. The evidence presented in the literature indicates that hard water may reduce the cases of sudden death caused by CVDs because drinking water contains significant amounts of calcium and magnesium, which play a crucial role in the electrical activity of heart. Hence, the present study aimed at investigating the relationship between water hardness and CVD mortality rate in Isfahan, Iran.METHODS: In this ecological study, the available data regarding the cardiovascular mortality rate and water hardness have been used. Preparation of zoning map has been

  Application of water quality index (WQI) and hydro-geochemistry for surface water quality assessment, chahnimeh reservoirs in the Sistan and Baluchestan province

  H Hosseini, A Shakeri, M Rezaei, M Dashti Barmaki, M Shahraki
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Physical Methods and Flotation Practice in the Beneficiation of a Low Grade Tungsten-Bearing Scheelite Ore

  S Mohammadnejad, M Noaparast, S Hosseini, S Aghazadeh, S Mousavinezhad, F Hosseini
  Journal PapersRussian Journal of Non-Ferrous Metals , Volume 59 , Issue 1, 2018 January 1, {Pages 15-Jun }

  Abstract

  In this paper, beneficiation studies were carried out on a low-grade tungsten-bearing scheelite from Nezam Abad ore with total WO3 grade of 0.11%. Mineralogical studies showed that scheelite is mainly distributed in the ore and gangue minerals include Quartz and Tourmaline. Liberation degree (d80) of tungsten- bearing scheelite is achieved around particles size 150 μm. Gravity concentration, magnetic and flotation methods were conducted by using experimental designs including fractional factorial and response surface methodology. Gravity concentration results indicated that jig separator could not be able to improve tungsten grade in size fraction +600–1750 μm; however, shaking table increased feed grade up to 27.05% with

  Designing a model for learning self-organized innovation network: Using embedded case studies

  Ali Shayan, Shaban Elahi, Sepehr Ghazinoory, Seyed Hamid Khodadad Hoseini
  Journal PapersComputers & Industrial Engineering , Volume 123 , 2018 September 1, {Pages 314-324 }

  Abstract

  Innovation is considered the advantage cause for the nations in creating wealth and access to the development. Different countries have specific plans and policies to promote innovation. One of the strategies to develop high-technologies and innovation is the innovation networks approach. These networks work based on collaboration and learning. In recent decade, a considerable emphasis has been placed on learning self-organized innovation networks in different researches; nevertheless, despite such affirmation, a gap does exist for studying ways of improving and explaining the exact effects and its prerequisites. This research aims to study such gap(s) in innovation networks. Embedded case studies have been used as research methodology in t

  A comparison of the Objective Structured Clinical/Practical Examination (OSCE/OSPE) scores of Biochemistry Laboratory in male and female nursing students of Shahid Beheshti?…

  Saeedeh Hosseini, Jacqueline Vartanoosian, Fatemeh Hosseini, Zhila Faridi
  Journal PapersAdvances in Nursing & Midwifery , Volume 27 , Issue 3, 2018 May 1, {Pages 20-25 }

  Abstract

  Materials and Methods: This descriptive, comparative, retrospective study examined the biochemistry laboratory OSCE/OSPE scores obtained by the students from 2011 to 2015. The data collection tools used included a demographic information questionnaire and a researcher-made checklist. Over these four years, 649 students took this examination. The data collected were analyzed in SPSS-22 using descriptive statistics (tables of frequency distribution and the mean and standard deviation indices), the independent t-test, the one-way ANOVA and Scheffe’s post-hoc test.Results: The scores of 361 female students and 288 male students were assessed in this study. The mean score was 11.6?1.83 in the female students and 11.2?1.75 in the male students

  Developing A Digital Banking Framework in the Iranian Banks: Prerequisites and Facilitators

  Nina Pourebrahimi, Asadollah Kordnaeij, Hamid Khodadad Hosseini, Adel Azar
  Journal PapersInternational Journal of E-Business Research (IJEBR) , Volume 14 , Issue 4, 2018 October 1, {Pages 65-77 }

  Abstract

  The objective of this article was to propose a framework to explore the infrastructures required to implement digital banking as previous studies have merely sufficed to introducing its different aspects. Since digital banking is viewed as the future model of banking industry and many banks around the globe are investing in the development of their digital capabilities, designing and implementing a corresponding model can result in further adaptability of banks with emerging necessities of the banking industry. Thus, this article is an effort to identify the prerequisites and facilitators of digital banking through reviewing the current literature and incorporating the views of industry experts. It is a qualitative research with the use of

  Colchicine-induced autotetraploidy and altered plant cytogenetic and morpho-physiological traits in Catharanthus roseus (L.) G. Don

  Hamid Reza Hosseini, M Chehrazi, D Nabati Ahmadi, M Mahmoodi Sorestani
  Journal PapersAdvances in Horticultural Science , Volume 32 , Issue 2, 2018 March 7, {Pages 229-238 }

  Abstract

  2 Department of Horticultural Science, Agriculture Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. 3 Department of Agronomy and Plant Breeding, Agriculture Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

  Investigating the effect of customer education on customer satisfaction of nano foods in Iran

  Ali Farhadyar, Hamid Khodadad Hosseini
  Journal PapersRevista Publicando , Volume 5 , Issue 17, 2018 November 27, {Pages 338-356 }

  Abstract

  In the emphasis on knowledge as a key competitive factor in the global economy, corporations may be overlooking a major element–customer knowledge. Customer knowledge management (CKM) creates new knowledge sharing platforms and processes between companies and their customers. Customer education is one of the best ways of customer knowledge management. Despite companies’ growing interest for customer education and the recent awareness in marketing literature of this concept, research on customer education remains relatively scarce. In this research a model which details the relationships between customer education and customer satisfaction was proposed and validated for Nano food product. The existence of two mediating variables was unve

  Association between sleep duration and electrocardiographic ischemic changes in middle-aged population: Isfahan Healthy Heart Program

  Mehdi Khani, Jamshid Najafian, Marzieh Taheri, Afshan Akhavan-Tabib, Shidokht Hosseini
  Journal PapersARYA atherosclerosis , Volume 14 , Issue 3, 2018 May , {Pages 115 }

  Abstract

  BACKGROUNDRecent studies examining the association between sleep duration and cardiovascular disease (CVD) showed inconsistent results. The aim of our study was to evaluate the association between self-reported night sleep duration and ischemic changes in electrocardiography (ECG).METHODSWe conducted this cross-sectional study on 3513 participants from Iranian middle-aged population as a part of Isfahan Healthy Heart Program (IHHP), Isfahan, Iran. Sleep duration was obtained by questioning participants. The frequency of electrocardiographic ischemic changes was calculated using ECG Minnesota coding system.RESULTSShort sleep duration was associated with increased frequency of electrocardiographic ischemic changes. In a fully adjusted multipl

  Zayandehrud River Speaks Reading the Riverine Landscapes of Seventeenth-Century Isfahan

  Sahar Hosseini
  Journal Papers , 2018 January , {Pages }

  Abstract

  Along with London, Rome, Paris, Istanbul, St. Petersburg, Beijing and other celebrated cities that dotted the landscape of early modern world, 17th-century Isfahān has been acknowledged for its impressive urbanity. As such, numerous books and articles have attempted to unravel its rich history. However, scholarship on 17th-century Isfahān has often framed the city within the narrative of grand architectural projects that were inspired by one man’s political ambitions, and realized by powerful individuals. Because of this explicit focus on human agency, the architectural narrative of Isfahān has often overlooked the significance of the city’s distinct natural setting, and its effect on the form, direction, and nature of urban developm

  Gene Expression Analysis of Thymol and Carvacrol Biosynthesis Pathway in Thymus vulgaris under Salinity Stress

  H Hosseini, F Fatehi, S Mousavi Fard, A Qaderi
  Journal Papers , Volume 13 , Issue 3, 2018 December 10, {Pages 409-418 }

  Abstract

  1 Isopentenyl diphosphate 2 Dimethylallyl diphosphate 3 D-glyceraldehyde-3-phosphate 4 1-deoxy-D-xylulose5-phosphatesynthase 5 Deoxyxylose-5-phosphate 6 1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase 7 2-C-methyl-D-erythritol4-phosphatecytidylyltransferase 8 4-(cytidine5'-diphospho)-2-C-methyl-D-erythritolkinase

  The effect of natalizumab on disability score and relapse rate of multiple sclerosis patients: a prospective cohort study

  Mehrdokht Mazdeh, Shno Hosseini, Mohammad Taheri, Soudeh Ghafouri-Fard
  Journal PapersClinical and translational medicine , Volume 7 , Issue 1, 2018 December 1, {Pages 38 }

  Abstract

  Multiple sclerosis (MS) is a progressive immune-related disorder of the central nervous system leading to destruction of myelin sheaths. Natalizumab is a humanized monoclonal antibody against the cell adhesion molecule α4-integrin which has been approved for treatment of relapsing forms of MS. This study aims at determining the effect of natalizumab on expanded disability status scale (EDSS) score and relapse rate of MS patients. Fifty MS patients participated in the present prospective cohort study. Twenty patients (Mean age ? SD: 33 ? 6.03) received natalizumab and 30 patients (Mean age ? SD: 36.83 ? 7.24) were under treatment with IFN-β (control group). Patients were followed-up during a 12-month period.

  PROCEEDINGS-SPE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FORMATION DAMAGE CONTROL

  CP Ezeakacha, S Salehi, A Ghalambor, H Bi, D Abdrazakov, MKR Panga, C Daeffler, D Tulebayev, X Ma, G Lei, Z Wang, Q Da, P Song, X Zhang, C Yao, B Guo, X Cai, J Li, G Wang, M Sayed, F Liang, H Ow, D Vernigora, O Olennikova, S Parkhonyuk, A Fedorov, L Belya
  Journal Papers , 2018 January , {Pages }

  Abstract

  Colchicine-induced autotetraploidy and altered plant cytogenetic and morpho-physiological traits in Catharanthus roseus (L.) G

  HR Hosseini, M Chehrazi, DN Ahmadi, MM Sorestani
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  A comparison of the Objective Structured Clinical/Practical Examination (OSCE/OSPE) Scores of the Biochemistry Laboratory Obtained by Male and Female Nursing Students of Shahid …

  S Hosseini, J Vartanoosian, F Hosseini, J Faridi
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  /pro/academic_staff/khodadad/publication

  دروس نیمسال جاری

  • دكتري
   روش شناسي علم مديريت ( واحد)
   دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مديريت صنعتي
  • كارشناسي ارشد
   روش شناسي پژوهش هاي كيفي و آميخته در مديريت ( واحد)

  دروس نیمسال قبل

  • كارشناسي ارشد
   مديريت استراتژيك پيشرفته ( واحد)
   دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مديريت بازرگاني
  • دكتري
   مديريت استراتژيك منابع ( واحد)
  • 1399
   عليپورخمجاني, فاطمه
   عنوان: تاثير كيفيت اطلاعات درك شده از نظرات آنلاين مصرف كنندگان و زيبايي شناسي بر قصد خريد مشتري با تببين نقش اعتماد، رضايت مشتري، كيفيت خدمات درك شده و وفاداري
  • 1400
   مطلبي جزي, ياسمن
  • 1395
   صادقياني, فرشاد
   واكاوي وضعيت هاي شخصيت برند مبتني بر الگوهاي روانشناختي شخصيتي
  • 1395
   محجوب, حسين
  • 1395
   هاشمي, سيدمسلم
  • 1396
   سليمان مافي, عليرضا
  • 1396
   عباسيان اراني, علي
  • 1396
   يوسفيان , محمدحسين
  • 1397
   اسدپور, محمدرضا
  • 1397
   مصلحي, مهدي
  • رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است