En
 • دکتری (1373)

  آموزش بهداشت

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • کارشناسی‌ارشد (1365)

  آموزش بهداشت

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • کارشناسی (1358)

  روانشناسی

  دانشگاه چمران ، اهواز، ایران

 • متدها و الگوهای آموزش بهداشت
 • بیماری های غیر واگیر ( دیابت و فشار خون )
 • بهداشت دهان و دندان

  دکتر علیرضا حیدرنیا استاد گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشگاه تربیت مدرس است. تمرکز تحقیق وی کاربرد نظریه و الگو در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر و بهداشت دهان و دندان است. او بیش از 300 مقاله در مجلات معتبر ملی و بین المللی و 12 کتاب در مورد بهداشت، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت نوشته است. او مدرس کارشناسی ارشد و دکتری در چندین دانشگاه در ایران و داور بیش از 10مجله، هیئت تحریریه 3 مجله است و تاکنون راهنمایی و مشاوره 70 تز کارشناسی ارشد و دکترا را به عهده داشته است. دکتر حیدرنیا دارای بیش از 10 پروژه تحقیقاتی ملی با وزارت بهداشت و 3 طرح پروژه بین المللی با دفتر جمعیت سازمان ملل(UNFPA) داشته است .

  ارتباط

  رزومه

  زبان:

  سال:

  نوع:

  دروس نیمسال جاری

  • دكتري
   برنامه ريزي مداخلات در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت (2 واحد)
   دانشکده علوم پزشکی، گروه آموزش بهداشت
  • كارشناسي ارشد
   روان شناسي رفتار سالم (2 واحد)

  دروس نیمسال قبل

  • كارشناسي ارشد
   روان شناسي رفتار سالم (2 واحد)
   دانشکده علوم پزشکی، گروه آموزش بهداشت
  • دكتري
   برنامه ريزي مداخلات در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت (2 واحد)
  • رئیس مرکز تحقیقات چابهار
  • مدیر گروه آموزشی آموزش بهداشت
  • رییس مرکز نشر دانشگاه
  • معاون پژوهشی دانشکده علوم پزشکی
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است