En
 • دکتری (1375)

  فیزیولوژی

  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • شکل پذیری سیناپسی
 • یادگیری و حافظه

  داده ای یافت نشد

  Proteomic profiling of the rat hippocampus from the kindling and pilocarpine models of epilepsy: potential targets in calcium regulatory network

  Leila Sadeghi, Albert Anatolyevich Rizvanov, Bahareh Dabirmanesh, Ilnur Ildusovich Salafutdinov, Mohammad Sayyah, Amir Shojaei, Javad Zahiri, Javad Mirnajafi-Zadeh, Babak Khorsand, Khosro Khajeh, Yaghoub Fathollahi
  Journal PapersScientific reports , Volume 11 , Issue 1, 2021 April 15, {Pages 12-Jan }

  Abstract

  Herein proteomic profiling of the rat hippocampus from the kindling and pilocarpine models of epilepsy was performed to achieve new potential targets for treating epileptic seizures. A total of 144 differently expressed proteins in both left and right hippocampi by two-dimensional electrophoresis coupled to matrix-assisted laser desorption-mass spectrometry were identified across the rat models of epilepsy. Based on network analysis, the majority of differentially expressed proteins were associated with Ca 2+ homeostasis. Changes in ADP-ribosyl cyclase (ADPRC), lysophosphatidic acid receptor 3 (LPAR3), calreticulin, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase L1 (UCH-L1), synaptosomal nerve-associated protein 25 (SNAP 25) and transgelin 3 protein

  The role of α adrenergic receptors in mediating the inhibitory effect of electrical brain stimulation on epileptiform activity in rat hippocampal slices

  Nooshin Ahmadirad, Yaghoub Fathollahi, Mahyar Janahmadi, Zahra Ghasemi, Amir Shojaei, Mahmoud Rezaei, Victoria Barkley, Javad Mirnajafi-Zadeh
  Journal PapersBrain Research , 2021 April 19, {Pages 147492 }

  Abstract

  The Inhibitory effect of electrical low-frequency stimulation (LFS) on neuronal excitability and seizure occurrence has been indicated in experimental models, but the precise mechanism has not established. This investigation was intended to figure out the role of α1 and α2 adrenergic receptors in LFS' inhibitory effect on neuronal excitability. Epileptiform activity induced in an in vitro rat hippocampal slice preparation by high K+ ACSF and LFS (900 square wave pulses at 1 Hz,) was administered at the beginning of epileptiform activity to the Schaffer collaterals. In CA1 pyramidal neurons, the electrophysiological properties were measured at the baseline, before high K+ ACSF washout, and at 15 min after high K+ ACSF washout using whole-c

  CD38 and MGluR1 as possible signaling molecules involved in epileptogenesis: a potential role for NAD+ homeostasis

  Shima Khodaverdian, Elahe Dashtban-Moghadam, Bahareh Dabirmanesh, Javad Mirnajafi-Zadeh, Mohammad Taleb, Khosro Khajeh, Yaghoub Fathollahi
  Journal PapersBrain Research , 2021 April 28, {Pages 147509 }

  Abstract

  In spite of long-term intensive scientific research efforts, there are still many issues concerning the mechanisms of epileptogenesis and epilepsy to be resolved. Temporal lobe, in particular hippocampus, is vulnerable to epileptogenic process. Herein, electrical kindling model of temporal lobe were analyzed using proteomic approach. A dramatic decrease in nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) level was exhibited during the kindling procedure in hippocampus. After stage 3, high CD38 expression was detected by qPCR, nano-liquid chromatography-tandem mass spectrometry (nano-LC-MS/MS) and western blot analysis. An increase in expression of CD38/NADase activity was observed during the kindling procedure in hippocampus that represent it as on

  Unconditioned and learned morphine tolerance influence hippocampal-dependent short-term memory and the subjacent expression of GABA-A receptor alpha subunits

  G Ghamkharinejad, SH Marashi, F Foolad, M Javan, Y Fathollahi
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Alpha adrenergic receptors have role in the inhibitory effect of electrical low frequency stimulation on epileptiform activity in rats

  M Rezaei, N Ahmadirad, Z Ghasemi, A Shojaei, MR Raoufy, V Barkley, ...
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Long-term potentiation enhancing effect of epileptic insult in the CA1 area is dependent on prior-application of primed-burst stimulation

  Masoumeh Gholami, Narges Hosseinmardi, Javad Mirnajafi-Zadeh, Mohamad Javan, Saeed Semnanian, Nasser Naghdi, Yaghoub Fathollahi
  Journal PapersExperimental Brain Research , 2020 March 12, {Pages 07-Jan }

  Abstract

  Herein field recordings were utilized to test the effects of a transient period of pentylenetetrazol (PTZ) treatment on theta-burst long-term potentiation (LTP) at the Schaffer collateral-CA1 synapses as well as RT-PCR was used to investigate the effects of the combination of the pharmacological treatment and the theta-burst LTP induction on the expression of NMDA subunit mRNA in hippocampal slices. The slope of field excitatory postsynaptic potential (fEPSP) was unaffected while the population spike amplitude and area were increased by a transient period of PTZ treatment (3?mM, 10?min). After a theta burst, a brief PTZ exposure can lead to an enhancement of LTP as documented by fEPSP recording. The effect can be blocked by a s

  The locus coeruleus noradrenergic system gates deficits in visual attention induced by chronic pain

  Parisa Moazen, Mona Torabi, Hossein Azizi, Yaghoub Fathollahi, Javad Mirnajafi-Zadeh, Saeed Semnanian
  Journal PapersBehavioural Brain Research , 2020 March 18, {Pages 112600 }

  Abstract

  Despite years of research on pain comorbidity with affective disorders and cognitive deficits, it is still unclear how deficit in attention co-occurs with chronic pain. It is likely that altered neuroplasticity and or dysregulated neurotransmitters induced by chronic pain, at which pain and cognitive processing systems overlap, may have a negative effect on cognitive processing such as attention. One of the main common networks involved in attentional and pain processing is the noradrenergic system originating from the locus coeruleus (LC). We hypothesized that heightened noradrenaline release from LC induced by chronic pain could cause a deficit in visual attention. For this purpose, performance on the 5-choice serial reaction time test (5

  The Role of Adrenergic Receptors on Neural Excitability and Synaptic Plasticity: A Narrative Review

  N Ahmadirad, M Zare, M Janahmadi, Y Fathollahi, A Shojaei, SJ Mirnajafi-Zadeh
  Journal PapersJournal of Rafsanjan University of Medical Sciences , Volume 18 , Issue 10, 2020 January 10, {Pages 1049-1064 }

  Abstract

  Adrenergic receptors have an important role in neural excitability and synaptic plasticity. Despite a lot of studies on these receptors, their exact role in brain disorders accompanied with hyperexcitability has not been determined. There are also controversies on their role in synaptic plasticity. In this review article, the important studies done in this regard have been reviewed to achieve a good summary of the effects of these receptors on neuronal excitability and synaptic plasticity. Despite the controversial results that have been reported in previous studies, it seems that alpha-1 and alpha-2 receptors decrease the neuronal excitability during seizure. Alpha 1A receptors, by acting on inhibitory interaneurons and increasing the GABA

  The role of dopamine D2-like receptors in a “depotentiation-like effect” of deep brain stimulation in kindled rats

  Azam Sadeghian, Zahra Salari, Hossein Azizi, Mohammad Reza Raoufy, Amir Shojaei, Nastaran Kosarmadar, Meysam Zare, Mahmoud Rezaei, Victoria Barkley, Mohammad Javad, Yaghoub Fathollahi, Javad Mirnajafi-Zadeh
  Journal PapersBrain Research , 2020 April 3, {Pages 146820 }

  Abstract

  The mechanisms involved in the anti-seizure effects of low-frequency stimulation (LFS) have not been completely determined. However, Gi-protein-coupled receptors, including D2-like receptors, may have a role in mediating these effects. In the present study, the role of D2-like receptors in LFS’ anti-seizure action was investigated. Rats were kindled with semi-rapid (6 stimulations per day), electrical stimulation of the hippocampal CA1 area. In LFS-treated groups, subjects received four trials of LFS at 5 min, 6 h, 24 h, and 30 h following the last kindling stimulation. Each LFS set occurred at 5 minute intervals, and consisted of 4 trains. Each train contained 200, 0/1 ms long, monophasic square wave pulses at 1 Hz. Haloperidol (D2-like

  ساخت برنامه آموزشی لب‌خوانی و بررسی اثر آن بر بازشناسی گفتار افراد 18تا25‌ساله با شنوایی‎

  فاضلیان, سیده فائزه, محمدزاده, علی, زرین کوب, هما, اکبرزاده باغبان‎
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Long-term potentiation enhancing effect of epileptic insult in the CA1 area is dependent on prior-application of primed-burst stimulation.

  M Gholami, N Hosseinmardi, J Mirnajafi-Zadeh, M Javan, S Semnanian, ...
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  نقش سیستم آدرنرژیک در تحریکپذیري نورونی و شکلپذیري سیناپسی: یک مرور روایی‎

  N Ahmadirad, M Zare, M Janahmadi, Y Fathollahi, A Shojaei, ...
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Deep brain stimulation restores the glutamatergic and GABAergic synaptic transmission and plasticity to normal levels in kindled rats

  Samireh Ghafouri, Yaghoub Fathollahi, Saeed Semnanian, Amir Shojaei, Azam Asgari, Azin Ebrahim Amini, Javad Mirnajafi-Zadeh
  Journal PapersPloS one , Volume 14 , Issue 11, 2019 November 7, {Pages e0224834 }

  Abstract

  Background The precise effect of low frequency stimulation (LFS) as a newly postulated, anticonvulsant therapeutic approach on seizure-induced changes in synaptic transmission has not been completely determined. Hypothesis In this study, the LFS effect on impaired, synaptic plasticity in kindled rats was investigated. Methods Hippocampal kindled rats received LFS (4 trials consisting of one train of 200 monophasic square waves, 0.1 ms pulse duration, 1 Hz) on four occasions. LTP induction was evaluated using whole-cell recordings of evoked excitatory and inhibitory post-synaptic potentials (EPSPs and IPSPs respectively) in CA1 neurons in hippocampal slices. In addition, the hippocampal excitatory and inhibitory post-synaptic currents (E

  Modulating proteoglycan receptor PTPσ using intracellular sigma peptide improves remyelination and functional recovery in mice with demyelinated optic chiasm

  Parvin Niknam, Mohammad Reza Raoufy, Yaghoub Fathollahi, Mohammad Javan
  Journal PapersMolecular and Cellular Neuroscience , Volume 99 , 2019 September 1, {Pages 103391 }

  Abstract

  Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune disease characterized by myelin and axonal damage in the central nervous system (CNS). Glial scar which is a hallmark of MS contains repair inhibitory molecules including chondroitin sulfate proteoglycans (CSPGs). CSPGs inhibit repair of damaged area through various receptors including protein tyrosine phosphatase sigma (PTPσ). In the current study we use intracellular sigma peptide (ISP), an inhibitor of PTPσ signaling, in LPC-induced focal demyelination of mouse optic chiasm. ISP treatment resulted in decreased demyelination, reduced astrogliosis, and increased newly generated oligodendrocytes which subsequently led to enhanced remyelination. Analyzing of electrophysiological (as performed by vis

  Low-Frequency Electrical Stimulation Reduces the Impairment in Synaptic Plasticity Following Epileptiform Activity in Rat Hippocampal Slices through α1, But Not α2, Adrenergic?…

  Nooshin Ahmadirad, Yaghoub Fathollahi, Mahyar Janahmadi, Amir Shojaei, Zahra Ghasemi, Victoria Barkley, Javad Mirnajafi-Zadeh
  Journal PapersNeuroscience , Volume 406 , 2019 May 15, {Pages 176-185 }

  Abstract

  Low frequency stimulation (LFS) has anticonvulsant effect and may restore the ability of long-term potentiation (LTP) to the epileptic brain. The mechanisms of LFS have not been completely determined. Here, we showed that LTP induction was impaired following in vitro epileptiform activity (EA) in hippocampal slices, but application of LFS prevented this impairment. Then, we investigated the involvement of α-adrenergic receptors in this effect of LFS. EA was induced by increasing the extracellular K+ concentration to 12 mM and EPSPs were recorded from CA1 neurons in whole cell configuration. EA increased EPSP amplitude from 6.9 ? 0.7 mV to 9.6 ? 0.6 mV. For LTP induction, the Schaffer collaterals were stimulated by high freque

  Investigating the effect of rTMS on acute pentylenetetrazol injection induced seizures in rat

  B Garmabi, J Mirnajafizade, Y Fathollahi
  Journal PapersBrain Stimulation: Basic, Translational, and Clinical Research in Neuromodulation , Volume 12 , Issue 2, 2019 March 1, {Pages 385 }

  Abstract

  The sine qua non for a therapeutic effect of ECT is the induction of a generalized grand mal seizure achieved by administering a dose of energy above the patient’s seizure threshold (ST). The seizure threshold (ST) at any given ECT treatment may vary depending on both patient characteristics and treatment specific factors. Conventionally, ST is estimated as the total energy (in Joules, J) or charge (in milliCoulombs, mC) required to induce a seizure at titration. At times patients with exceptionally high STs exceed the maximum allowed stimulus energy that can be administered with a pulse wave apparatus particularly on subsequent treatments which call for a 5-6 fold increase in right ultra brief pulse unilateral treatment and 50% increase

  Spatial Learning and Memory in Barnes Maze Test and Synaptic Potentiation in Schaffer Collateral-CA1 Synapses of Dorsal Hippocampus in Freely Moving Rats

  Azam Sadeghian, Yaghoub Fathollahi, Mohammad Javan, Amir Shojaei, Nastaran Kosarmadar, Mahmoud Rezaei, Javad Mirnajafi-Zadeh
  Journal PapersBasic and clinical neuroscience , Volume 10 , Issue 5, 2019 September , {Pages 461 }

  Abstract

  Methods:The rats were implanted with a recording electrode in stratum radiatum and stimulating electrodes in Schaffer collaterals of the CA1 region in the dorsal hippocampus of the right hemisphere. Following the recovery period of at least 10 days, field potentials were recorded in freely moving animals before and after training them in Barnes maze as a hippocampal-dependent spatial learning and memory test. The slope of extracellular field Excitatory Postsynaptic Potentials (fEPSPs) was measured before and after the Barnes maze test.Results:The results showed that the fEPSP slope did not change after learning and memory in the Barnes maze test, and this spatial learning did not result in a change in synaptic potentiation in the CA1 region

  Low-frequency electrical stimulation reduces the impairment in synaptic plasticity following epileptiform activity in rat hippocampal slices through α1, But Not α2, adrenergic …

  N Ahmadirad, Y Fathollahi, M Janahmadi, A Shojaei, Z Ghasemi, ...
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Peripheral nerve injury potentiates excitatory synaptic transmission in locus coeruleus neurons

  Kambiz Rohampour, Hossein Azizi, Yaghoub Fathollahi, Saeed Semnanian
  Journal PapersBrain research bulletin , Volume 130 , 2017 April 30, {Pages 112-117 }

  Abstract

  Peripheral nerve injury (PNI) is believed to cause maladaptive changes at synaptic level, leading to neuropathic pain which is difficult to treat with common analgesic drugs. Noradrenergic locus coeruleus (LC) neurons have a crucial role in neuropathic pain modulation. In this study we examined whether chronic constriction injury (CCI) could affect glutamatergic synaptic transmission in LC neurons.

  Hippocampal asymmetry: differences in the left and right hippocampus proteome in the rat model of temporal lobe epilepsy

  Leila Sadeghi, Albert Anatolyevich Rizvanov, Ilnur Ildusovich Salafutdinov, Bahareh Dabirmanesh, Mohammad Sayyah, Yaghoub Fathollahi, Khosro Khajeh
  Journal PapersJournal of proteomics , Volume 154 , 2017 February 10, {Pages 22-29 }

  Abstract

  The hippocampus is a complex brain structure and undergoes severe sclerosis and gliosis in temporal lobe epilepsy (TLE) as the most common type of epilepsy. The key features of the TLE may be reported in chronic animal models of epilepsy, such as pilocarpine model. Therefore, the current study was conducted in a rat pilocarpine model of acquired epilepsy. Two-dimensional gel electrophoresis based proteomic technique was used to compare the proteome map of the left and right hippocampus in both control and epileptic rats. Generally, 95 differentially expressed spots out of 1300 spots were identified in the hippocampus proteome using MALDI-TOF-TOF/MS. Within identified proteins, some showed asymmetric expression related to the mechanisms unde

  دروس نیمسال جاری

   داده ای یافت نشد

  دروس نیمسال قبل

  • كارشناسي ارشد
   فيزيولوژي اعصاب ( واحد)
   دانشکده علوم پزشکی، گروه فيزيولوژي
  • 1391
   مصلح, معصومه
   مقايسه ي شكل پذيري سيناپسي ناشي از الگوهاي فعاليت مختلف در سيناپس تمپوروآمونيك و سيناپس تارهاي جانبي شافر بر روي سلولهاي هرمي cA1 هيپوكمپ در مقاطع زنده ي موش هاي صحرايي وابسته به مرفين
  • 1393
   محمدي, مسعود
  • 1394
   غم خواري نژاد, غزاله
  • 1395
   توسلي, زهره
  • 1396
   انوري حاجي محمدلو, سهراب
   داده ای یافت نشد
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است