En
 • دکتری (1391)

  بیو شیمی

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • کارشناسی‌ارشد (1387)

  بیو شیمی

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • سيگنالينگ مرگ سلولي: مهاركننده هاي مرگ، مقاومت دارويي و درمان مولكولي سرطان
 • مهندسي پروتئين، طراحي و ساخت بيوسنسور جهت بررسي ميانكنش بين پروتئين ها و غربالگري دارو

  داده ای یافت نشد

  ارتباط

  رزومه

  Efficient Stable Cell Line Generation of Survivin as an In Vitro Model for Specific Functional Analysis in Apoptosis and Drug Screening

  Rashid Houshdarpour, Farangis Ataei, Saman Hosseinkhani
  Journal PapersMolecular Biotechnology , 2021 March 25, {Pages 10-Jan }

  Abstract

  Recognizing proteins that lead to a decreased efficiency of treatment in cancer cells constitutes a main goal for biomedical and biotechnological research and applications. Establishing recombinant cells that overexpress a gene of interest stably is important for treatment studies and drug/compound screening. Survivin is an anti-apoptotic protein which can be a potential candidate for regulating cell death and survival. To investigate the association between survivin increment and apoptosis rate, survivin-reconstituted HEK (HEK-S) cell was developed as in vitro model. RT-PCR and Western blot demonstrated that survivin was constitutively overexpressed in HEK-S cells. Both morphological observation and survival assay showed that HEK-S cells w

  Treating MCF7 breast cancer cell with proteasome inhibitor Bortezomib restores apoptotic factors and sensitizes cell to Docetaxel

  Kayhan Mehdizadeh, Farangis Ataei, Saman Hosseinkhani
  Journal PapersMedical Oncology , Volume 38 , Issue 6, 2021 June , {Pages 08-Jan }

  Abstract

  Chemoresistance is the leading cause of limiting long-term treatment success in cancer cells. Anticancer drugs usually kill cells through apoptosis induction and defects in this signaling pathway lead to chemoresistance. Apoptotic protease activating factor 1 regulates cellular stress evoked by chemotherapeutic agents through facilitating apoptosome assembling but can be degraded by proteasome. This study examined the role of proteasome inhibitor Bortezomib in the cytotoxic effects of Docetaxel on MCF7 cells response and its correlation with Apaf-1 expression level. MTT assay, caspase 3/7 activity assay, propidium iodide staining, adenosine triphosphate and reactive oxygen species amount measurements were utilized to demonstrate the role of

  Effects of sex, age, size and location of perforation on the sensitivity of erect chest X-ray for gastroduodenal perforation

  D Nouri, NS Gj, F Ataei, M Mohammadi
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Upregulation of apoptotic protease activating factor-1 expression correlates with anti-tumor effect of taxane drug

  M Bakhshoudeh, K Mehdizadeh, S Hosseinkhani, F Ataei
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Effects of doxorubicin and docetaxel on susceptibility to apoptosis in high expression level of survivin in HEK and HEK-S cell lines as in vitro models

  Kayhan Mehdizadeh, Farangis Ataei, Saman Hosseinkhani
  Journal PapersBiochemical and Biophysical Research Communications , Volume 532 , Issue 1, 2020 October 29, {Pages 139-144 }

  Abstract

  A major problem in the cancer treatment is the inherent resistance to chemotherapy. Identifying proteins that, once introduced in cancer cells, lead to a decreased efficiency of treatment outcome constitutes a major goal for biomedical research and applications. Survivin is a protein of IAPs family which its high expression can be a potential candidate for regulating cell death and survival in cancer therapy. To investigate the association of survivin increment and resistance to drug, survivin-reconstituted HEK (HEK-S) and HEK cells were used as in?vitro models for the doxorubicin and docetaxel cellular response. Both morphological observation and survival assay exhibited that survivin reconstitution cells?were significantly resistant to ap

  Cloning of human survivin in pET-28a and its protein expression study in E. coli BL21 (DE3)

  Mahsa Tirmomenin, Farangis Ataei, Saman Hosseinkhani
  Journal PapersModares Journal of Biotechnology , Volume 11 , Issue 3, 2020 October 10, {Pages 0-0 }

  Abstract

  Aims: The Inhibitors of apoptosis proteins (IAPs) are a family of proteins that block cell death through caspase activity. Survivin is the smallest IAPs family member that overexpresses in different cancer types but not in normal tissue except embryonic tissue. Survivin may be used as a new marker to stratify cancer patients for more optimal treatment modalities. The aim of the current study was to investigate survivin DNA cloning into pET-28a and its expression in E. coli.Materials & Methods: The sequence of survivin gene was amplified by PCR using specific primers and pcDNA-survivin pattern. PCR product and pET-28a plasmid were digested by HindIII/NheI restriction enzymes and survivin was ligated into the digested vector. Then, the ligati

  Hsa-miR-587 Regulates TGFβ/SMAD Signaling and Promotes Cell Cycle Progression

  Mahnaz Jahangirimoez, Abdallah Medlej, Mahmoud Tavallaie, Bahram Mohammad Soltani, Sohameh Mohebbi, Tahereh Tohidi Moghadam, Maryam Nikkhah, Mehrdad Behmanesh, Morvarid Saeinasab, Ahmad Reza Bahrami, Jovanna Gonz?lez, Maite Huarte, Maryam Hassanlou, Bahra
  Journal Paperspathways , Volume 12 , 2020 July 1, {Pages 16 }

  Abstract

  Objective: Transforming growth factor beta/single mothers against decapentaplegic (TGFβ/SMAD) signaling pathway plays important roles in various biological processes. It acts as a tumor suppressor during the early stages of cancer progression. Discovering the regulators of this pathway provides important options for therapeutic strategies. Here, we searched for candidate microRNAs (miRNAs) that potentially target the critical components of the TGFβ signaling pathway.Materials and Methods: In the current experimental study, we first predicted miRNAs that target TGFβ components using a bioinformatics software. After that, quantitative real-time polymerase chain reaction (RT-qPCR) was used to detect the expression of miR-587, TGFBR2, SMAD4,

  A luminescent amine-functionalized metal–organic framework conjugated with folic acid as a targeted biocompatible pH-responsive nanocarrier for apoptosis induction in breast?…

  Reza Abazari, Farangis Ataei, Ali Morsali, Alexandra MZ Slawin, Cameron L. Carpenter-Warren
  Journal PapersACS Applied Materials & Interfaces , Volume 11 , Issue 49, 2019 November 13, {Pages 45442-45454 }

  Abstract

  Folic acid amine-functionalized metal–organic framework (FOLA@NH2-Eu:TMU-62) with luminescent properties loaded with 5-fluorouracil (5-Fu), as an anticancer medication, was used to construct a new cancer targeted drug delivery system in the present study. The 5-Fu release from this targeted carrier along with MTT assay and trypan blue dye exclusion test results also exhibited pH-controlled characteristics of the given carrier in acidic environments, which is very suitable for targeting solid tumors. Then, the inhibitory action of 5-Fu-loaded FOLA@NH2-Eu:TMU-62 for Michigan Cancer Foundation-7 (MCF7) cell migration was explored according to scratch wound healing assays. Based on the results, the FOLA@NH2-Eu:TMU-62 carrier was not toxic for

  The effects of ovarian cancer cell-derived exosomes on vascular endothelial growth factor expression in endothelial cells

  Mohammad Ghorbanian, Sadegh Babashah, Farangis Ataei
  Journal PapersEXCLI journal , Volume 18 , 2019 January , {Pages 899 }

  Abstract

  Ovarian carcinoma is considered as a major clinical challenge worldwide. Exosomes, nano-sized intraluminal vesicles of multivesicular bodies, are secreted by most types of cells and play an important role in intercellular communication. Cancer cell-derived exosomes can develop cancer progression and metastasis by manipulating the local and distant biological environments. Angiogenesis is an important contributor to tumor progression. Vascular endothelial growth factor (VEGF) is the most potent pro-angiogenic protein and induces proliferation, sprouting, and vessel formation by endothelial cells. In this study, exosomes derived from ovarian epithelial cancer cells OVACAR-3 (exo-OVCAR-3) were successfully isolated and characterized by scannin

  Tris-chelated complexes of nickel (II) with bipyridine derivatives: DNA binding and cleavage, BSA binding, molecular docking, and cytotoxicity

  Marzieh Anjomshoa, Masoud Torkzadeh-Mahani, Mehdi Sahihi, Corrado Rizzoli, Mehdi Ansari, Jan Janczak, Sheila Sherafat Esfahani, Farangis Ataei, Monireh Dehkhodaei, Bagher Amirheidari
  Journal PapersJournal of Biomolecular Structure and Dynamics , Volume 37 , Issue 15, 2019 October 13, {Pages 3887-3904 }

  Abstract

  Two nickel(II) complexes with substituted bipyridine ligand of the type [Ni(NN)3](ClO4)2, where NN is 4,4′-dimethyl-2,2′-bipyridine (dimethylbpy) (1) and 4,4′-dimethoxy-2,2′-bipyridine (dimethoxybpy) (2), have been synthesized, characterized, and their interaction with DNA and bovine serum albumin (BSA) studied by different physical methods. X-ray crystal structure of 1 shows a six-coordinate complex in a distorted octahedral geometry. DNA-binding studies of 1 and 2 reveal that both complexes sit in DNA groove and then interact with neighboring nucleotides differently; 2 undergoes a partial intercalation. This is supported by molecular-docking studies, where hydrophobic interactions are apparent between 1 and DNA as compared to hydr

  Effect of mutation at positively charged residues (K329 and R330) in a flexible region of firefly luciferase on structure and kinetic properties

  Hossein Salehi-Sedeh, Farangis Ataei, Samaneh Jarchi, Roghaye Hamidi, Saman Hosseinkhani
  Journal PapersEnzyme and Microbial Technology , Volume 131 , 2019 December 1, {Pages 109424 }

  Abstract

  Firefly luciferase as a bioluminescent enzyme has many applications in various fields from scientific research to commercial goals. This enzyme is relatively unstable with low functional capacity due to rapid inactivation in physiological temperature, low in vitro stability and high susceptibility to proteolytic degradation. Based on previous studies, two regions 206–220 and 329–341 on N-domain of Photinus pyralis luciferase are known accessible and flexible. Flexible regions may lead to protein instability. Here, the effect of mutation at positively charged residues Lys(K)329 and Arg(R)330 on the stability of luciferase was studied. Furthermore, the role of these mutations on the structure and function was evaluated. Introducing of the

  Impact of Mutation at Position 330 of Luciferase on the Structure and Function

  S Jarchi, Farangis Ataei, S Hosseinkhani
  Journal PapersModares Journal of Biotechnology , Volume 10 , Issue 2, 2019 July 10, {Pages 187-192 }

  Abstract

  [1] The stability of the photogenic material of the Lampyridae and its probable chemical nature [2] Molecular biology of bacterial bioluminescence [3] The effective role of positive charge saturation in bioluminescence color and thermostability of firefly luciferase [4] Fluorescent properties of firefly luciferases and their complexes with luciferin [5] Molecular uniformity in biological catalyses. The enzymes concerned with firefly luciferin, amino acid, and fatty acid utilization are compared [6] Luciferase imaging of a neurotropic viral infection in intact animals [7] Cloning and sequencing of a cDNA for firefly luciferase from Photuris pennsylvanica [8] HO-1 expression in type II pneumocytes after transpulmonary gene delivery [9] Optica

  Experimental and theoretical study of IBC domain from human IP3R2; molecular cloning, bacterial expression and protein purification

  Marzieh Nakhaei Amroudie, Farangis Ataei
  Journal PapersInternational journal of biological macromolecules , Volume 124 , 2019 March 1, {Pages 1321-1327 }

  Abstract

  IP3 is a ubiquitous second messenger in eukaryotic cells that triggers Ca2+-release from intracellular stores. IP3 binds to intracellular IP3-receptor (IP3R) and induces conformational change within the ligand-binding domain which regulates Ca2+-release; hence, both IP3 and IP3R are key components of the signal transduction mechanism. Here we present cDNA cloning of IP3-binding core (IBC) domain encoding only residues 224–604 of human IP3R type 2 that binds to IP3 with high affinity. RNA extraction, RT-PCR, PCR and cloning were carried out, and then the cloned DNA was checked by sequencing. Thereafter, expression vector pET-28a harboring the correct gene was transformed into different E. coli (DE3) strains and investigated its protein exp

  A luminescent amine-functionalized metal–organic framework conjugated with folic acid as a targeted biocompatible pH-responsive nanocarrier for apoptosis induction in breast …

  R Abazari, F Ataei, A Morsali, AMZ Slawin, C L. Carpenter-Warren
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Chitosan immobilization on bio-MOF nanostructures: a biocompatible pH-responsive nanocarrier for doxorubicin release on MCF-7 cell lines of human breast cancer

  Reza Abazari, Ali Reza Mahjoub, Farangis Ataei, Ali Morsali, Cameron L Carpenter-Warren, Kayhan Mehdizadeh, Alexandra MZ Slawin
  Journal PapersInorganic Chemistry , Volume 57 , Issue 21, 2018 October 17, {Pages 13364-13379 }

  Abstract

  In this work, a bio-metal–organic framework (Bio-MOF) coated with a monodispersed layer of chitosan (CS; CS/Bio-MOF) was synthesized and applied as a pH-responsive and target-selective system for delivery of doxorubicin (DOX) in the treatment of breast cancer. The efficiency of the nanocarrier in loading and releasing DOX was assessed at different pH levels. To monitor the in vitro drug release behavior of the drug-loaded carrier, the carrier was immersed in a phosphate buffered saline solution (PBS, pH 7.4) at 37 ?C. According to the observations, the nanocarrier presents a slow and continuous release profile as well as a noticeable drug loading capacity. In addition, the carrier demonstrates a pH-responsive and target-selective behavior

  Fabrication of ionic polymer metal composite for bio-actuation application: sputtering and electroless plating methods

  Matin Sadat Saneei Mousavi, Arman Alaei, Mahdi Hasani, Mohammadreza Kolahdouz, Faranak Manteghi, F Ataei
  Journal PapersMaterials Research Express , Volume 6 , Issue 3, 2018 December 19, {Pages 035312 }

  Abstract

  In this study, Ionic polymer metal composites were fabricated for bio-actuation applications using chemical electroless plating (CEP) and physical sputtering (PS) methods. To use IPMC in biomedical devices, it was encapsulated by a polydimethylsiloxane (PDMS) thin film which not only makes it biocompatible but also decreases the water loss from the IPMC channels resulting in longer IPMC actuation. The fabricated IPMCs in both methods were characterized and compared to each other in each stage of fabrication and actuation performance. CEP IPMC exhibited superior properties in all examinations. The 3-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT) assay test showed a 92% cell viability by coating PDMS on the CEP IPMC. The

  Insufficient Apaf-1 expression in early stages of neural differentiation of human embryonic stem cells might protect them from apoptosis

  Somayeh Karimzadeh, Saman Hosseinkhani, Ali Fathi, Farangis Ataei, Hossein Baharvand
  Journal PapersEuropean Journal of Cell Biology , Volume 97 , Issue 2, 2018 March 1, {Pages 126-135 }

  Abstract

  Recent evidence suggests that mitochondrial apoptosis regulators and executioners may regulate differentiation, without being involved in cell death. However, the involved factors and their roles in differentiation and apoptosis are still not fully determined. In the present study, we compared mitochondrial pathway of cell death during early neural differentiation from human embryonic stem cells (hESCs). Our results demonstrated that ROS generation, cytosolic cytochrome c release, caspases activation and rise in p53 protein level occurred upon either neural or apoptosis induction in hESCs. However, unlike apoptosis, no remarkable increase in apoptotic protease activating factor-1 (Apaf-1) level at early stages of differentiation was observe

  Design of a remote-control drug delivery implantable chip for cancer local on demand therapy using ionic polymer metal composite actuator

  Matin Sadat Saneei Mousavi, Amir Hossein Karami, Mehrshad Ghasemnejad, Mohammadreza Kolahdouz, Faranak Manteghi, Farangis Ataei
  Journal PapersJournal of the mechanical behavior of biomedical materials , Volume 86 , 2018 October 1, {Pages 250-256 }

  Abstract

  Since the local, on demand, cancer therapy is a challenging clinical issue today, this paper presents the design, fabrication and characterization of a remotely controlled single reservoir drug delivery chip using Ionic Polymer Metal Composite (IPMC) actuator. Here, Drug release was externally programmed and controlled wirelessly on demand by a communication circuit. The transmitter and receiver circuits were designed to control the release/sealed status remotely even from 7 cm distance while the transmitter and receiver were coupled magnetically. IPMC here was used as the moving cap of the reservoir, that in release mode, lets the drug out on demand with a low received power of 20 mW. The novel simple design could release the whole con

  Mutation of conserved residues K329 and R330 on the surface of firefly luciferase: Effect on proteolytic degradation

  Samaneh Jarchi, Farangis Ataei, Saman Hosseinkhani
  Journal PapersInternational journal of biological macromolecules , Volume 115 , 2018 August 1, {Pages 324-330 }

  Abstract

  Firefly luciferase is highly susceptible to proteolytic digestion that reduces its half-life and leads to loss in sensitivity. Due to the protease contamination in most in vitro and in vivo environments, it has interest to generate some mutations that may lead to improved susceptibility to digestion. Some important conserved residues (including K206, R213, R218, K329, R330 and R337) on accessible and flexible regions on the surface of Photinus pyralis luciferase have been suggested that susceptible to trypsinolysis. In current study, two mutants (K329I and R330Q) are designed to investigate the impact of these conserved sites on the protease stability and flexibility. This study showed that these mutations did not cause resistance against t

  Expression, Purification, and Characterization of IP3-binding Domain from Human Type 2

  M Nakhaei Amroudie, F Ataei
  Journal PapersModares Journal of Biotechnology , Volume 9 , Issue 2, 2018 September 10, {Pages 165-169 }

  Abstract

  Aims: IP3 is a key regulator molecule in the message transmission pathway, and releases calcium into the cytoplasm by binding intracellular IP3R receptors on the surface of the internal calcium stores. The aim of this study was expression, purification, and characterization of IP3-binding domain from human type 2.Materials & Methods: In this experimental study, the pET-28a plasmid of the carrier of the IP3BD gene was transferred to the E. coli expression strain BL21 (DE3) by chemical method. In order to optimize the expression in the bacterial system, the expression was studied in different conditions, and various temperatures such as 16, 18, 20, and 24 C, the different times after incubation, type of inducer, and its different concentratio

  دروس نیمسال جاری

  • دكتري
   پروتئين ها در سلامت و بيماري ( واحد)
   دانشکده علوم زیستی، گروه بيوشيمي
  • كارشناسي ارشد
   بيو شيمي كربوهيدرات و ليپيد ( واحد)

  دروس نیمسال قبل

  • دكتري
   مباحث پيشرفته در بيوشيمي ( واحد)
   دانشکده علوم زیستی، گروه بيوشيمي
  • 1397
   عليزاده, بهاره
   تاثير افزايش بيان كاسپاز بر القاي آپوپتوز در حضور مهاركننده پروتئازوم
  • 1397
   تيرمومنين, مهسا
  • 1398
   بهشتي شوشتري, سيدحسين
  • 1398
   نصراللهي, كاوه
  • 1395
   حميدي, رقيه
   طراحي وساخت گزارشگر دو بخشي لوسيفراز براي ميانكنش XIAP-BIR3 با كاسپاز 9
   داده ای یافت نشد
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است