En
 • دکتری (1375)

  سیستمهای اطلاعاتی

  لندن، انگلستان

 • کارشناسی‌ارشد (1371)

  مهندسی صنایع

  دانشگاه صنعتی شریف،

 • کارشناسی (1367)

  مهندسی صنایع، مهندسی صنایع

  ،

 • علم داده های بزرگ و یادگیری ماشین در بازارهای دوسویه
 • مدلسازی همکاری انسان و هوش مصنوعی در محیط کار
 • اکوسیستم نوآوری مبنتی بر فناوری اینترنت اشیا و تیز پردازش Edge Computing
 • تحلیل شبکه های پیچیده در فضای آموزشی نسل چهارم University 4

  داده ای یافت نشد

  ارتباط

  رزومه

  دروس نیمسال جاری

   داده ای یافت نشد

  دروس نیمسال قبل

  • كارشناسي ارشد
   اطلاعات و تكنولوژي اطلاعات ( واحد)
   دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، گروه مهندسي فناوري اطلاعات
  • كارشناسي ارشد
   مديريت ارتباط با مشتري ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   اصول پايه در كارآفريني و نوآوري ( واحد)
  • 1397
   حيدريان, حسنا
   الگو كاوي بيماري هاي مزمن در خانوارهاي ايراني
  • 1395
   نيك رفتار, قانع
   تحليل احساسي مشتريان براي بخش بندي بر پايه تحليل نقشه مفهومي و دسته بندي احساسات و دسته بندي مبتني بر قواعد انجمني
   داده ای یافت نشد
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است