اساسنامه


 

bulletكلیات

مركز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی وابسته به دانشگاه تربیت مدرس است كه در این اساسنامه «مركز» خوانده می‌شود. این مركز بر اساس حكم شماره 16315 به تاریخ 78/8/10 ریاست وقت دانشگاه راه‌اندازی شد و امور آن بر طبق این اساسنامه اداره می‌شود.

bulletماده 1- هدف

هدف مركز، گسترش فعالیت‌های علمی و پژوهشی در زمینه زبان و ادبیات فارسی و فراهم آوردن زمینه‌ها و طرح‌های مناسب برای گسترش و ترویج زبان و فرهنگ ایرانی - اسلامی به منظور تعالی شخصیت انسانی و تقویت روابط فرهنگی میان ایران و سایر كشورهاست.

bulletماده 2- محل فعالیت

محل فعالیت اصلی مركز در تهران است، كه می‌تواند بنا به ضرورت و با رعایت مقررات جمهوری اسلامی ایران در سایر نقاط كشور شعبه داشته‌باشد.

bulletماده 3- وظایف

 • مطالعه و تحقیق در حوزه زبان‌های ایرانی، ادبیات فارسی و رشته‌های وابسته
 • تصحیح و چاپ متون زبان و ادبیات فارسی
 • ترجمه آثار ادبی فارسی و فرهنگ ایرانی به زبان‌های دیگر
 • ترجمه آثار پژوهشگران درباره زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسی و رشته‌های وابسته به زبان فارسی
 • تدوین كتاب‌های مرجع، درسنامه‌های آموزشی و كمك‌آموزشی زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ‌های دو زبانه
 • ایجاد بانك اطلاعات علمی در حوزه زبان و ادبیات فارسی
 • برقراری روابط علمی و تحقیقاتی با انجمن‌ها و مراكز آموزشی و پژوهشی زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسی و رشته‌های وابسته در سراسر جهان
 • پذیرش استادان و محققان متقاضی فرصت‌های مطالعاتی
 • برگزاری دوره‌های كوتاه‌مدت آموزشی زبان و ادبیات فارسی در ایران
 • برگزاری دوره‌های آموزشی در خارج از كشور با همكاری مراكز دانشگاهی كشورهای میزبان
 • انتشار نشریات علمی
 • برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی و تحقیقاتی در سطح داخلی و بین‌المللی
 • ارائه خدمات مشاوره علمی، پذیرش و هدایت پایان‌نامه‌های تحصیلی دانشجویان زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج از كشور
 • مطالعه و تحقیق درباره راهكارهای آموزش و گسترش زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج از كشور
 • همكاری و هماهنگی لازم با مراكز تحقیقاتی داخلی كه دارای شرح وظایف مشابه و مشترك با مركز هستند.

bulletماده 4- اركان

مركز دارای 3 ركن است :

 • هیئت امن
 • رئیس
 • شورای علمی

bulletماده 5- هیئت امنا

هیئت امنای مركز همان هیئت امنای دانشگاه است و در جلسات تصمیم‌گیری مربوط به مركز، رئیس و دبیر شورای علمی مركز نیز با حق رأی در آن جلسات شركت خواهند كرد.

bulletماده 6- نحوه تعیین رئیس مركز

رئیس از بین اعضای هیئت علمی گروه‌های علمی مركز (ترجیحاً اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس) به پیشنهاد شورای علمی مركز و تأیید رئیس شورای هماهنگی مراكز پژوهشی علوم انسانی (نماینده تام‌الاختیار رئیس دانشگاه در امور مركز) و حكم رئیس دانشگاه برای یك دوره سه ساله انتخاب می‌شود. حكم بنا به پیشنهاد شورای علمی تمدید می‌شود.

bulletماده 7- وظایف رئیس مركز

 • اداره و هدایت مركز بر پایه اساسنامه و ضوابط و مقررات دانشگاه
 • انتخاب و پیشنهاد معاون، اعضای شورای علمی و مدیران گروه‌های پژوهشی و معرفی آنان به رئیس دانشگاه برای صدور حكم از طریق رئیس شورای هماهنگی مراكز پژوهشی
 • انتخاب و صدور حكم برای سایر مدیران و كاركنان مركز براساس تشكیلات مصوب
 • پیشنهاد استخدام اعضای هیئت علمی پس از تصویب شورای علمی مركز
 • امضای كلیه قراردادها و اسناد مالی و اداری
 • تنظیم برنامه و بودجه سالانه و تفصیلی
 • پیشنهاد نمودار سازمانی (چارت تشكیلاتی) مركز به رئیس دانشگاه
 • ارائه گزارش عملكرد سالانه
 • پیگیری همكاری‌های آموزشی و تحقیقاتی دانشگاهی و اعطای فرصت‌های مطالعاتی در چهارچوب وظایف مركز
 • معرفی و پیشنهاد برای صدور حكم اعضای علمی و اجرایی سمینارها و نشریات به رئیس دانشگاه

bulletماده 8- تركیب شورای علمی مركز

اعضای شورای علمی مركز به شرح زیر برای مدت دو سال با به انتخاب رئیس مركز، تائید رئیس شورای هماهنگی مركز و حكم رئیس دانشگاه تعیین می‌شوند .

 • رئیس شورای هماهنگی مراكز پژوهشی علوم انسانی دانشگاه
 • رئیس مركز (رئیس شورا)
 • معاون مركز (دبیر شورا)
 • مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس (عضو)
 • سه نفر از بین مدیران گروه‌های پژوهشی مركز (عضو)
 • دو تا چهار نفر عضو هیئت علمی (عضو)

bulletماده 9- وظایف شورای علمی مركز

 • بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی مركز
 • بررسی و تصویب آثار پژوهشی براساس آیین‌نامه مصوب انتشاراتی مركز
 • پیشنهاد اعضای هیئت علمی سمینارها و نشریات به رئیس مركز
 • بررسی و تصویب فرصت‌های مطالعاتی
 • بررسی و پیشنهاد استخدام اعضای هیئت علمی مركز
 • نظارت بر فعالیت‌های علمی مركز
 • تصویب آیین‌نامه‌های مركز

bulletماده 10- مقررات مالی و معاملاتی

مركز از نظر مقررات مالی مشمول آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

bulletماده 11- مقررات استخدامی

اعضای هیئت علمی مركز از نظر مقررات استخدامی و نحوه انتخاب و گزینش (علمی و عمومی) و ارتقا تابع مقررات مورد عمل مؤسسات پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند.

bulletماده 12- انحلال مركز

انحلال مركز با پیشنهاد شورای علمی مركز، تأیید رئیس دانشگاه، تأیید هیأت امنا و تصویب شورای گسترش آموزش عالی امكان‌پذیر است.

bulletماده 13- دارایی‌های مركز

در صورت انحلال، اموال و دارایی‌های مركز پس از تسویه دیون، به دانشگاه تربیت مدرس منتقل خواهدشد.

ماده 14- اصلاح اساسنامه

هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه به پیشنهاد شورای علمی مركز، تأیید رئیس دانشگاه و هیأت امنا و تصویب شورای آموزش عالی امكان‌پذیر است.

bulletماده 15- تصویب

این اساسنامه در 15 ماده در تاریخ ........به تصویب هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس و در تاریخ ........به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید.