سه‌شنبه 25 خرداد 1395 8630

پنج عضو هيات علمي دانشگاه در ميان پرتولیدترین محققان علوم انسانی کشور

اسامی سی نفر از پرتولیدترین محققان حوزه علوم انسانی کشور بر اساس نتایج به دست آمده از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اعلام شد.

پنج عضو هيات علمي دانشگاه در ميان پرتولیدترین محققان علوم انسانی کشور

اسامی سی نفر از پرتولیدترین محققان حوزه علوم انسانی کشور بر اساس نتایج به دست آمده از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اعلام شد.
در اين فهرست نام 5 عضو هيات علمي دانشگاه به چشم مي خورد. دكتر عادل آذر با 0.17 درصد ، دكتر حسن دانايي فرد با 0.10 ، دكتر عبدالرضا ركن آبادي افتخاري با 0.09 ،‌ دكتر رضا اكبريان با 0.08 و دكتر كاظم رسول زاده طباطبايي با 0.08 سهم از كل توليدات علوم انساني كشور به ترتيب رتبه هاي اول،‌ هفتم،‌ چهاردهم، ‌بيست و يكم و بيست و هفتم را دارا مي باشند.
این فهرست از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام استخراج شده است. البته گروهی از محققان علوم انسانی کشور مقالات خود را در مجلات بین المللی چاپ می کنند که در این فهرست مشاهده نمی شوند.
دلیل این امر تفاوت در نمایه سازی نشریات است و بر این اساس فهرست ۳۰ نفره محققان علوم انسانی شامل محققانی است که در مجلات معتبر علمی پژوهشی و علمی ترویجی کشور مقالات خود را منتشر کرده اند