یکشنبه 9 خرداد 1395 7818

جایزه بخش ایران موسسه بین المللی IEEE به استاد پیشکسوت دانشگاه تعلق گرفت

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه موفق به کسب جایزه استاد پیشکسوت در زمینه پژوهش بخش ایران موسسه بین المللی IEEE شد.

جایزه بخش ایران موسسه بین المللی IEEE به استاد پیشکسوت دانشگاه تعلق گرفت

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه موفق به کسب جایزه استاد پیشکسوت در زمینه پژوهش بخش ایران موسسه بین المللی IEEE شد.
دکتر محمد کاظم مروج فرشی استاد تمام دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه موفق به کسب جایزه استاد پیشکسوت در زمینه پژوهش بخش ایران موسسه بین المللی IEEE شد.
همزمان با برگزاری بیست و چهارمین کنفرانس برق که اردیبهشت ماه سالجاری در دانشگاه شیراز برگزار شد، بخش ایران موسسه بین المللی IEEE همچون سنوات گذشته برگزیدگان جوایز هفت گانه خود را در سال 95 معرفی کرد. بر این اساس دکتر محمد کاظم مروج فرشی توانست جایزه استاد پیشکسوت در زمینه پژوهش را از آن خود کند.
بخش ایران موسسه بین المللی IEEE همه ساله جوایزی را تحت عناوین استاد پیشکسوت در زمینه آموزش ، استاد پیشکسوت در زمینه پژوهش ، آموزشی استاد جبه دار مالارانی، پژوهشی استاد حکاک، عضو هیأت علمی جوان پژوهشگر ، جایزه زنان در مهندسی و مشاوره دانشجویی برگزیده را به برترین های این رشته اهداء می کند.