دوشنبه 24 اسفند 1394 11894

پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری در دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربيت مدرس بر اساس آيين نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزيدگان علمي) در دوره هاي دکتری تخصصي (Ph.D. )سال 1395 دانشجو مي پذيرد.

پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری در دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربيت مدرس بر اساس آيين نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزيدگان علمي) در دوره هاي دکتری تخصصي (Ph.D. )سال 1395 دانشجو مي پذيرد.
دانشگاه تربیت مدرس به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بین دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور براساس "آيين نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب جلسه مورخ ۲۷ خرداد ماه ۹۳ شورای هدایت استعدادهای درخشان" و اصلاحيه آن در تاريخ شانزدهم اسفند ماه 1393 و شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی) مصوب شورای دانشگاه، نسبت به پذيرش برگزيدگان علمي واجد شرایط عمومی و اختصاصی در دوره های دکتری تخصصی اقدام می نماید.
داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده اطلاعیه کامل مربوطه می توانند به وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) به نشانی www.tmu.ac.ir مراجعه نمایند.
شایان ذکر است حداکثر مهلت ثبت نام الکترونیکی و ارسال مدارک داوطلبان از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) این دانشگاه که در اطلاعیه کامل درج شده است تا پایان روز دوشنبه مورخ 16 فروردین ماه سال 1395 می باشد.

:: اطلاعات تکمیلی...