جمعه 25 مهر 1399 135

نشست هم انديشي" گفت و گوي دانشگاه و رسانه" برگزار مي شود

اولين جلسه بحث و هم انديشي با عنوان " گفت و گوي دانشگاه و رسانه" ٢٨ مهرماه در دانشگاه برگزار مي شود.

 نشست هم انديشي

با توجه به همه گيري ويروس كوويد ١٩و ناشناخته بودن آن و تاثيرات آن بر بخش سلامت، اقتصاد و اجتماع ، نهاد دانشگاه بايد به مسئوليت خود در اين راستا عمل نموده و با انجام هماهنگي هاي بين بخشي از ظرفيت نخبگاني جامعه براي توانمندسازي شهروندان در حيطه مديريت زندگي در شرايط كرونا و بالا نگه داشتن كيفيت زندگي كمك نمايد.
در اين راستا معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت عتف با همكاري دانشگاه تربيت مدرس و براي تامين سلامت رواني شهروندان و ذيل مسئوليت اجتماعي دانشگاه، اولين جلسه بحث و هم انديشي با عنوان گفت و گوي دانشگاه و رسانه را روز دوشنبه ٢٨ مهرماه از ساعت ٩:٣٠ تا ١١:٣٠ در دانشگاه برگزار مي نمايد.