سه‌شنبه 11 شهریور 1399 1043

ارتقای رتبه دانشگاه در نظام رتبه بندی لایدن

بررسی های نظام رتبه بندی لایدن به عنوان یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی بین المللی نشان می دهد رتبه دانشگاه های ایرانی از جمله دانشگاه تربیت مدرس در این رتبه بندی به نحو چشمگیری ارتقاء یافته است.

ارتقای رتبه دانشگاه در نظام رتبه بندی لایدن

بر اساس رتبه بندی منتشر شده، دانشگاه تربیت مدرس در سال ۲۰۲۰ در معیارهای مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی و دسترسی علمی در رتبه چهارم و در معیار تنوع جنسیت نیز در رتبه پنجم در میان دانشگاه های کشور قرار دارد.
دانشگاه به لحاظ رتبه‌ای نسبت به سال گذشته عملکرد بهتری داشته و در سال ۲۰۲۰ در معیار مرجعیت علمی رتبه ۳۴۶، در معیار دیپلماسی علمی و دسترسی علمی رتبه ۴۳۳ و در معیار تنوع جنسیتی رتبه ۴۱۸ را در دنیا دارا می باشد.
پایگاه رتبه بندی لایدن یکی از نظام‌های معتبر بین المللی است که از سال ۲۰۰۴ مراکز آموزش عالی را در سراسر جهان مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار داده است. در این نظام رتبه بندی، دانشگاه‌های دنیا در ۲۰ شاخص در قالب ۴ معیار کلی مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی مورد رتبه بندی قرار گرفتند.
معیار مرجعیت علمی (تاثیر علمی) از شاخص‌هایی چون مقالات ۱ درصد برتر، مقالات ۵ درصد برتر، مقالات ۱۰ درصد برتر و مقالات ۵۰ درصد برتر بهره گرفته است.
در معیار دیپلماسی علمی از شاخص‌هایی چون همکاری علمی، همکاری بین المللی، همکاری صنعتی، همکاری علمی با فاصله جغرافیایی کمتر از ۱۰۰ کیلومتر و همکاری علمی با فاصله جغرافیایی بیشتر از ۵۰۰۰ کیلومتر استفاده کرده است.
معیار دسترسی آزاد به انتشارات نیز از شاخص‌های انتشارات دسترسی آزاد، تعداد انتشارات دسترسی آزاد طلایی، انتشارات دسترسی آزاد هیبرید، انتشارات دسترسی آزاد برنز، انتشارات دسترسی آزاد سبز تشکیل می‌شود.
معیار تنوع جنسیتی نیز شامل شاخص‌های همکاری با نویسندگانی که جنسیت آنها مشخص نیست، نویسندگان مرد (به نسبت کل نویسندگان)، نویسندگان زن (به نسبت کل نویسندگان)، نویسندگان مرد (به نسبت تمام نویسندگان مرد و زن)، نویسندگان زن (به نسبت تمام نویسندگان مرد و زن) است.