سه‌شنبه 24 تیر 1399 112

برگزاری کارگاه های مجازی توسط گروه فیزیولوژی دانشگاه

گروه فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی یک دوره کارگاه مجازی در زمینه "روش های الکتروفیزیولوژی ثبت خارج سلولی فعالیت نورون های مغز" در مرداد، شهریور و مهرماه سال جاری برگزار می کند.

برگزاری کارگاه های مجازی توسط گروه فیزیولوژی دانشگاه

نخستین کارگاه از این مجموعه با عنوان کارگاه یک روزه "الکتروفیزیولوژی ثبت تک واحدی" چهارشنبه ۱۵ مرداد ۰۰ از ساعت ۹ تا ۱۵:۳۰ با سخنرانی اساتیدی از دانشگاه تربیت مدرس، مرکز علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه Monash استرالیا برگزار می شود. در همین راستا کارگاه یک روزه "ثبت پتانسیل های میدانی برانگیخته" ۱۹ شهریور و کارگاه یک روزه "ثبت پتانسیل های میدانی موضعی" ۲۳ مهرماه ۹۹ برگزار خواهد شد.
هزینه ثبت نام هر کارگاه ۵۰۰ هزار ریال و هزینه ثبت نام هر ۳ کارگاه یک میلیون ریال می باشد. کارگاه ها به صورت آنلاین و بر روی سرور دانشگاه تربیت مدرس ارائه می شوند.