چهارشنبه 11 تیر 1399 327

رییس دانشکده حقوق منصوب شد

طی حکمی از سوی رییس دانشگاه، دکتر محمد باقر پارساپور به عنوان رییس دانشکده حقوق منصوب شد.

رییس دانشکده حقوق منصوب شد

در بخشی از این حكم كه به امضاي دكتر محمد تقي احمدي رسيده، آمده است: "نظر به مراتب تعهد، تجربه و شايستگي، به مدت 4 سال به سمت رئیس دانشکده حقوق منصوب مي شويد.
اميد است با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس برنامه های راهبردي دانشگاه با تدبير، عزم قوی و استفاده از تمام توان و تجارب علمي همه همكاران گرانقدر در فضای صمیمی و پر از نشاط و امید در ارتقای علمی و معنوی دانشکده و تحقق اهداف دانشگاه موفق و مويد باشيد."