شنبه 31 خرداد 1399 612

جذب نیروی امریه در چهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس

جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس نیروی امریه سربازی می‌پذیرد.

جذب نیروی امریه در چهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس

جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس از میان فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد و دکترای رشته‌های کامپیوتر و IT، خبرنگاری، مدیریت فرهنگی و ... نیروی امریه سربازی جذب می‌کند. متقاضیانی که دارای مهارت‌های زیر هستند می‌توانند مدارک و سوابق خود را به این آدرس JDTM.ir@jmodares ارسال کنند.
بنا بر اعلام روابط عمومی جهاد دانشگاهی، توانایی‌های مورد نیاز عبارتند از: مهارت و تسلط بر office، نرم افزاری کاربردی، امور شبکه و اینترنت، آشنا به امور تبلیغات در شبکه های اجتماعی و اینترنت، آشنا با سیستم آموزش های مجازی و سیستم LMS و توانمند در زمینه گزارش نویسی و مستند سازی.