چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 425

فراخوان عمومی مناقصه خرید چیلر جذبی

دانشگاه تربیت مدرس برای خرید دستگاه چیلر جذبی مناقصه عمومی برگزار می کند.

فراخوان عمومی مناقصه خرید چیلر جذبی

دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد برای خرید چیلر جذبی هر یک از دانشکده‌های مدیریت و اقتصاد و علوم زیستی دو مناقصه مجزا برگزار نماید.
بر این اساس دانشگاه برای خرید دو دستگاه چیلر جذبی آب گرم به ظرفیت واقعی 210 تن تبرید و خرید یک دستگاه چیلر جذبی آب گرم به ظرفیت واقعی 450 تن تبرید، از کلیه تولیدکنندگان واجد شرایط که دارای گواهی فعالیت صنعتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشند دعوت می کند از تاریخ درج آگهی به مدت حداکثر یک هفته جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و تکمیل و تحویل اسناد و مدارک به آدرس: تهران- تقاطع جلال آل احمد و بزرگراه چمران- دانشگاه تربیت مدرس- ساختمان مرکزی- مدیریت امور مالی – اتاق 239 (دبیرخانه کمیسیون معاملات)- تلفن: 82883256 اقدام نماید. بدیهی است به اسناد تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
دانشگاه تربیت مدرس پس از بررسی اسناد و مدارک در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی اقدام و از شرکت‌های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه متعاقباً دعوت بعمل خواهد آورد.
متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی به سایت دانشگاه تربیت مدرس قسمت اخبار دانشگاه مراجعه کنند.
گفتنی است هزینه های مربوط به درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. همچنین کارفرما ( دانشگاه تربیت مدرس) در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد.
متقاضیان برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی اینجا را کلیک کنند.