دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 923

جلوه های بهاری دانشگاه

اردیبهشت دانشگاه زیباست، وقت خوش نفس کشیدن، ماه شکوفه‌ها، پرنده‌ها، نسیم و گل و باغ و قدم زدن در خیایابان های معطر، ماه گل‌های یاس و البته وقت خوش اردیبهشت را باید در دانشجویانش جستجو کرد.

جلوه های بهاری دانشگاه

تصاویر زیبای امروز دانشگاه را تقدیم آنانی می کنیم که در این ایام حضور ندارند و ره شهر و دیار خود را ‌گرفته اند؛ آرزو می کنیم بزودی با گشایش دانشگاه شاهد حضور یکایک شان باشیم.