چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 913

آگهی فراخوان عمومی پروژه ساختمان سرای سبز دانشجویی

دانشگاه تربیت مدرس پروژه ساختمان سرای سبز دانشجویی خود را به مناقصه گذاشت.

آگهی فراخوان عمومی پروژه ساختمان سرای سبز دانشجویی

در این آگهی از کلیه پیمانکاران واجد شرایط که دارای گواهی رتبه بندی پایه ۳ رشته ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می باشند دعوت شده است از تاریخ درج آگهی به مدت حداکثر یک هفته برای دریافت اسناد ارزیابی پیمانکاران و تکمیل و تحویل اسناد و مدارک اقدام نمایند. بدیهی است به اسناد تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. دانشگاه پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی اقدام و از شرکت‌های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه متعاقباً دعوت بعمل خواهد آورد.

  1. کارفرما : دانشگاه تربیت مدرس
  2. مشاور : مهندسین مشاور تهران محاسب
  3. نشانی دریافت و تحویل مدارک درخواستی : تهران- تقاطع جلال آل احمد و بزرگراه چمران- دانشگاه تربیت مدرس- ساختمان مرکزی- مدیریت امور مالی – اتاق ۲۳۹ (دبیرخانه کمیسیون معاملات)- تلفن: ۸۲۸۸۳۲۶۵
  4. مشخصات پروژه : پروژه ساختمان سرای سبز دانشجویی
  5. مبلغ برآورد حدودی اولیه پروژه برای هزینه اجرای کار بر اساس فهارس بهاء سال ۱۳۹۹ معادل ۵۱۲ میلیارد ریال می‌باشد.
  6. مدت زمان اجرای پروژه : ۲۴ ماه
  7. هزینه های مربوط به درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
  8. کارفرما در قبول یا رد پیشنهادها مختار می باشد.

متقاضیان برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی اینجا را کلیک کنند.