شنبه 16 آذر 1398 287

علت فروش خوابگاه پیروزی فرسودگی ساختمان و فاصله آن از پردیس مرکزی بود

پس از صدور مجوز فروش خوابگاه پیروزی، دکتر موسوی معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه در گفتگویی به تشریح دلایل این تصمیم و روند انجام آن پرداخت.

علت فروش خوابگاه پیروزی فرسودگی ساختمان و فاصله آن از پردیس مرکزی بود

دکتر موسوی درباره وضعیت ساختمان پیروزی متعلق به دانشگاه گفت: ساختمان پیروزی قریب به ۵۰ سال قدمت دارد و اکنون بسیار فرسوده شده به گونه¬‌ای که هم‌اکنون وضعیت این بنا از ساختمان پلاسکو خیلی بدتر است. از مجموع ۹۲ واحد موجود در این مجتمع ۶۸ واحد متعلق به دانشگاه است که از آنها به عنوان خانه سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه استفاده می¬‌شد. با توجه به فرسودگی ساختمان پیروزی، فاصله زیاد آن با دانشگاه و نیز وجود مشکلات عدیده فرهنگی به دلیل وجود ۲۴ مالک خصوصی در این مجتمع و مشکلات زیادی که مالکان در امر مشارکت در بازسازی، پرداخت هزینه¬‌های شارژ، تعمیرات و ... با دانشگاه داشتند، هیأت امنای دانشگاه ابتدا در سال ۱۳۸۳ و مجددا در سال ۱۳۹۵ مجوز فروش و تبدیل به احسن کردن این ساختمان را صادر کرد.
وی در ادامه یادآور شد: با توجه به وضعیت بسیار خطرناک ساختمان مذکور به لحاظ فرسودگی سازه، تاسیسات، برق، فاضلاب و... شهرداری و آتش نشانی این ساختمان را جزو ساختمان‌های ناایمن و پرخطر شهر تهران معرفی کرده¬‌اند. دانشگاه نیز متعاقب دریافت این هشدارها از دوسال قبل موضوع را به اعضای هیأت علمی ساکن در مجتمع اعلام و اقدام به تخلیه کامل ساختمان کرد که هم اکنون واحدهای متعلق به دانشگاه کاملا تخلیه شده‌اند.
دکتر موسوی در خصوص موضوع تهاتر مجنمع پیروزی با ساختمانی در نزدیکی دانشگاه نیز اشاره کرد: با توجه به تخلیه شدن ساختمان پیروزی و عدم امکان بهره برداری از این سرمایه بالقوه و نیز نیاز شدید دانشگاه به فضای کالبدی مناسب، سال گذشته در بررسی‌های به عمل آمده ساختمانی مناسب به لحاظ کیفیت و کاربری در نزدیکی دانشگاه شناسایی شد و طی مذاکره‌ای که با مالک ملک بعمل آمده بود توافق اولیه برای تهاتر ساختمان مذکور با مجتمع پیروزی حاصل شد که به دلیل طولانی شدن فرآیند دریافت مجوز تهاتر از دولت، مالک از انجام معامله منصرف شد.
وی در توضیح روند فروش ساختمان پیروزی و اقدامات پس از فروش گفت: برای فروش این ساختمان با توجه به اینکه مجوز فروش اخیرا توسط هیأت وزیران صادر شده است و نیز دریافت قیمت کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی، پس از انجام سایر تشریفات اداری نسبت به درج آگهی مزایده در روزنامه اقدام خواهد شد.
معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه در پایان اظهار داشت: پس از دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت کنندگان در مزایده، کمیسیون فروش نسبت به بازگشایی درخواست‌های واصله اقدام و برنده مزایده را اعلام خواهد کرد. پس از فروش قطعی ساختمان پیروزی و وصول عواید ناشی از آن، نسبت به خرید ملک مناسب به لحاظ کیفیت ساخت، نوع کاربری و نیز نزدیکی به پردیس مرکزی دانشگاه که نیازهای موجود در زمینه¬‌های محتلف آموزشی، پژوهشی و... را برآورده سازد، از طریق طی تشریفات قانونی اقدام خواهد شد.