چهارشنبه 6 آذر 1398 418

درخشش دانشجویان دانشکده کشاورزی در سومین کنگره بین المللی حشره شناسی

دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه در سومین کنگره بین المللی حشره شناسی موفق شدند عناوین اول تا سوم در بخش پایان نامه های برتر را به خود اختصاص دهند.

درخشش دانشجویان دانشکده کشاورزی در سومین کنگره بین المللی حشره شناسی

سومین کنگره بین المللی حشره شناسی با معرفی نفرات برتر در دو بخش پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکترا به کار خود پایان داد. در بخش پایان نامه های برتر، حامد رحیم پور، احسان برادران و زینب باقری از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس موفق شدند عناوین اول تا سوم را کسب کنند. در بخش رساله های دکترای برتر نیز محمد علی میر حسینی دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس عنوان دوم را به خود اختصاص داد.
گفتنی است سومین کنگره بین المللی حشره شناسی، مردادماه سال جاری در تبریز برگزار شد.