دوشنبه 13 آبان 1398 451

بررسی مشکلات شیوه نامه نشریات دانشجویی در گفتگو با مدیر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

مدیر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن اشاره به تصویب شیوه‌نامه‌ ی حمایت و رتبه‌بندی نشریات دانشجویی در معاونت فرهنگی و اجتماعی، به بیان تجربیات این معاونت در بررسی مسائل پیرامون نشریات دانشجویی و نقاط ضعف شیوه نامه ها و آئین نامه های موجود پرداخت.

بررسی مشکلات شیوه نامه نشریات دانشجویی در گفتگو با مدیر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

دکتر شریعتی با بیان این مقدمه که نشریات دانشجویی محفلی مناسب برای تمرین کار جمعی و تولید محصول توسط دانشجویان دانشگاه‌های کشور است و نمی‌توان سهم و نقش مؤثر این نشریات در پیشرفت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان را کتمان کرد، افزود: وجود آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های متعدد در خصوص فعالیت نشریات دانشجویی هرچند از سویی بیانگر اهمیت این عرصه است اما تعدد و سردرگمی این شیوه‌نامه‌ها که هر کدام در زمانه‌ای و به مناسبتی نوشته شده است، گاه موجب می‌شود که نشریات دانشجویی از اهداف مهمی که برای آنها مشخص شده است، باز مانند و اسیر مشکلات و حواشی بشوند که نیرو و انگیزه یک کار جمعی و مفید را از دانشجویان سلب کند.
وی در خصوص دسته بندی های انجام شده برای نشریات دانشجویی گفت: دسته‌بندی‌های انجام شده برای نشریات دانشجویی بدون مرز مشخص نسبت به هم هستند در حالیکه می‌توان نشریات را در دست کم در سه دسته علمی، فرهنگی- اجتماعی (هنری، ورزشی، ادبی و ... ) و نشریات سیاسی ویژه تشکل‌های دارای مجوز از هیات نظارت دانشگاه‌ها، تقسیم کرد.
مدیر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به اهمیت بررسی محتوایی نشریات دانشجویی اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به برگزاری جلسات کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی در دانشگاه‌ها به صورت ماهیانه، امکان عملی بررسی محتوایی نشریات دانشجویی که یکی از وظایف اصلی این کمیته است، وجود ندارد و کارگروه‌های معین کمیته ناظر هم در این شیوه‌نامه‌ها برای انجام این مهم، پیش‌بینی نشده است.
وی در ادامه از نبود برنامه منسجم جهت حمایت از نشریات دانشجویی گفت و تأکید کرد: مشخص نبودن نحوه و میزان حمایت از نشریات دانشجویی و فقدان وحدت رویه در دانشگاه‌های کشور برای انجام این حمایت‌ها در عمل موجب شده است که برنامه منسجمی برای حمایت از تولید نشریات دانشجویی مفید و پویا وجود نداشته باشد.
دکتر شریعتی در تشریح برخی دیگر از نقاط ضعف آئین نامه ها و شیوه نامه های مربوط به نشریات دانشجویی گفت: فقدان ضمانت اجرایی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه‌ها برای ارسال صورت جلسات خود به کمیته ناظر مرکزی، امکان تصدی همزمان یک نفر برای مدیر مسئولی بیش از یک نشریه، امکان برخوردهای سلیقه‌ای در تعیین نوع تنبیهات برای نشریات دانشجویی، نبود امکان عملی اعتراض به روند برگزاری انتخابات کشوری مدیر مسئولان، عدم وجود ساز و کار مناسب برای حمایت از نشریات الکترونیکی و... فقط بخشی از مصادیق نقاط ضعف آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوط به نشریات دانشجویی هستند که متاسفانه تا کنون مورد دقت، قرار نگرفته است.

1

وی اضافه کرد: فراهم‌سازی بسترهای الکترونیکی که منجر به کاهش هزینه‌ها می‌شود متاسفانه در هیچکدام از شیوه‌نامه‌های موجود مورد توجه قرار نگرفته است و سهمیه دانشگاه‌ها برای شرکت در این انتخابات که به نظر می‌رسد باید بر اساس سطح‌بندی کیفی نشریات دانشجویی باشد فقط بر مبنای تعداد عددی نشریات است.
مدیر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در پایان خاطر نشان کرد: بخش بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی نشریات دانشجویی کشور به علت آن است که معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها به هر علت برنامه‌ریزی لازم را برای انجام اقدامات مسئله محور ندارند و از طرف دیگر این معاونت نیز در دانشگاه‌ها به مثابه چرخ پنجم دیده می‌شود. معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت‌ مدرس با استفاده از تجربیات خود، شیوه‌نامه‌ای را برای حمایت و رتبه‌بندی نشریات دانشجویی به تصویب رسانده که این شیوه‌نامه می‌تواند با هم‌اندیشی مدیران فرهنگی و اجتماعی دیگر دانشگاه‌ها بهتر شود.