شنبه 11 آبان 1398 571

برگزاری سلسله نشست‌های کارآفرینی و کسب و کار

دوره آموزشی جدید در ادامه سلسله نشست های کار آفرینی و کسب و کار برگزار می شود.

برگزاری سلسله نشست‌های کارآفرینی و کسب و کار

به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی با حضور دکتر مهدی صفایی و دکتر سجاد موسوی با سرفصل های مدیریت مالی و زمان، راههای موفقیت، عزت نفس، توسعه فردی و ارتباطات روز سه شنبه 14 آبان ماه در ساختمان خوارزمی برگزار می شود.
علاقمندان برای ثبت نام به به لینک زیر مراجعه نمایند.

https://www.modares.ac.ir/index.jsp?siteid=20&fkeyid=&siteid=20&fkeyid=&siteid=11&pageid=28661