چهارشنبه 8 آبان 1398 856

نتایج رتبه بندی دانشگاه‌های جهان اسلام در سال ۲۰۱۸ اعلام شد

نتایج رتبه بندی دانشگاه‌های جهان اسلام در سال ۲۰۱۸ اعلام شد که بر اساس آن ۳۵ دانشگاه از ایران در این رتبه‌بندی حضور دارند.

نتایج رتبه بندی دانشگاه‌های جهان اسلام در سال ۲۰۱۸ اعلام شد

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) از حضور 35 دانشگاه کشورمان در رتبه بندی دانشگاه‌های جهان اسلام ۲۰۱۸ خبر داد. بر اساس این رتبه بندی دانشگاه تربیت مدرس جایگاه 7 کشوری و رتبه 39 در جهان اسلام را کسب کرد.
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) که چند سالی است ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی کشور را آغاز کرده، به منظور مقایسه حرکت علمی و عملکرد دانشگاه-‌های کشور در سطح بین‌المللی ، از سال گذشته رتبه‌بندی جدید بین‌المللی تحت عنوان "رتبه‌بندی جهانی ISC" یا (ISC World University Rankings) را در دستور کار خود قرار داده است.
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به منظور رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان اسلام در معیارهای خود، مهم‌ترین مأموریت دانشگاه‌ها که عبارتند از پژوهش (با وزن ۶۰ درصد)، نوآوری (با وزن ۱۵ درصد)، آموزش (با وزن ۱۰ درصد) و فعالیت‌های بین‌المللی (با وزن ۱۵ درصد) در نظر گرفته و بر این اساس دانشگاه‌های کشورهای اسلامی را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد. در "رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان اسلام ISC "، دانشگاه‌هایی مورد بررسی قرار می‌گیرند که حداقل ۸۰۰ مدرک در سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۴ در پایگاه وب آو ساینس (WOS) به ثبت رسانیده باشند. اطلاعات این رتبه‌بندی از پایگاه‌های اطلاعاتی بین‌المللی USPTO ،WOS، Incite گردآوری شده است.
معیار پژوهش شامل پنج شاخص حجم پژوهش، تعداد استناد به مقالات و تأثیر استنادی نرمال شده، تأثیر استنادی نسبت به کل جهان و تعداد مقالاتی است که در نشریات برتر به چاپ رسیده‌اند، می باشد. معیار آموزش شامل 2 شاخص نسبت دانشجو به عضو هیأت علمی و تعداد اعضای هیأت علمی پراستناد و معیار فعالیت بین المللی شامل شاخص های تعداد همکاری های دانشگاه در انتشار مقالات بین المللی، تعداد کشورهای همکار در انتشارات بین المللی و میزان شهرت دانشگاه است. معیار نوآوری نیز با دو شاخص تعداد پروانه های ثبت اختراع و درصد هم انتشاری با صنعت سنجیده می شود.
در رتبه بندی دانشگاه‌های جهان اسلام ۲۰۱۸ ، از میان دانشگاه‌های ۵۷ کشور اسلامی، در مجموع ۱۸۷ دانشگاه از ۲۲ کشور حضور دارند و ۱۰ دانشگاه برتر حاضر در این رتبه بندی از کشورهای عربستان، ترکیه، ایران و مصر بوده و کشور عربستان با ۴ دانشگاه، ترکیه با ۳ دانشگاه، ایران، مالزی، مصر هرکدام با یک دانشگاه در میان ۱۰ دانشگاه برتر جهان اسلام قرار گرفته‌اند. بیشترین تعداد حضور دانشگاه‌¬ها متعلق به کشورهای ترکیه، ایران و مالزی است که به ترتیب ۶۵، ۳۵ و ۱۸ دانشگاه در این رتبه‌بندی دارند.
تعداد ۱۶ دانشگاه جامع کشور، ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی و7 دانشگاه‌ صنعتی ایران در این نظام رتبه‌بندی حضور دارند.